Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätresultat för Grundskolan Föräldrar 2014 Skola - Gillberga skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätresultat för Grundskolan Föräldrar 2014 Skola - Gillberga skola."— Presentationens avskrift:

1 Enkätresultat för Grundskolan Föräldrar 2014 Skola - Gillberga skola

2 Innehållsförteckning: Sida 2Information om undersökningen Sida 3Del 1. Frågeområdenas totalresultat Sida 6Del 2. Totalt resultat jämförelse Sida 16Del 3. Frågor inom frågeområdena - per årskurs Sida 25Del 4. Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående grundskolor Sida 34Del 5. Frågor inom frågeområdena - per kön Sida 42Del 6. Frågor inom frågeområdena i jämförelse med tidigare år (totalt och per kön) 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till vårdnadshavare, vars barn går i årskurs 2, 5 eller 8 i Eskilstuna kommuns grundskolor. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten består av olika frågeområden med ett antal frågor inom varje område. 3

4 Del 1 Frågeområdens totalresultat 4 Skola - Gillberga skola

5 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammen visar resultaten för skolan för de frågeområden som ingick i enkäten. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4. Diagrammet längst ner visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 5 Skola - Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 Nöjdhetsfrågor

6 Del 2 Totalt resultat jämförelse Skola - Gillberga skola 6

7 7 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år

8 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 8 Skola - Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1-5 jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet

9 Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 9 Nöjdhetsfrågor jämfört med alla kommunens grundskolor som helhet Skola - Gillberga skola

10 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan fördelat på kön. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 10 Skola - Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 per kön

11 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan fördelat på kön. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Det andra diagrammet visar en vy över nöjdhetsfrågorna. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 11 Nöjdhetsfrågor per kön Skola - Gillberga skola

12 12 Skola - Gillberga skola Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 - 5 jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? Diagrammet visar skolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 1. Vi visar medelvärdet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat.

13 13 Skola - Gillberga skola Nöjdhetsfrågor jämfört med tidigare år per kön Hur läser jag diagrammet? 1. Tabellen visar skolans resultat i år samt resultatet för tidigare genomförda undersökningar. 2. Vi visar medelvärdet. 3. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat.

14 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. 14 Helhetsomdöme (00) och frågeområden 1 – 5 per årskurs Skola - Gillberga skola

15 Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. 15 Nöjdhetsfrågor per årskurs Skola - Gillberga skola

16 Del 3 Frågor inom frågeområdena - per årskurs 16 Skola - Gillberga skola

17 00. HELHETSBEDÖMNING Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 17

18 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 18

19 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 19

20 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 20

21 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 21

22 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 22

23 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 23

24 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Diagrammet visar resultatet för skolan per årskurs. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 24

25 Del 4 Frågor inom frågeområdena - jämförelse med kommunen som helhet, kommunala och fristående grundskolor 25 Skola - Gillberga skola

26 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 26

27 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 27

28 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 28

29 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 29

30 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 30

31 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 31

32 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 32

33 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för skolan. Röd stapel är alla kommunens grundskolor som helhet (här ingår kommunala och fristående skolor). Orange stapel är alla kommunala grundskolor som helhet. Blå stapel är alla fristående grundskolor som helhet. 2. Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 33

34 Del 5 Frågor inom frågeområdena - per kön 34 Skola - Gillberga skola

35 00. HELHETSOMDÖME Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 35

36 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 36

37 02. NORMER OCH VÄRDEN Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 37

38 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 38

39 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 39

40 05. LOKALER OCH MAT Hur läser jag diagrammet? 1. Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3. Skalan var 1-4 där 1 är sämst och 4 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 40

41 NÖJDHETSFRÅGOR Hur läser jag diagrammet? 1.Ljusblå stapel är resultatet för flickor. Röd stapel är resultatet för pojkar. 2.Endast skolor med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-10 där 1 är sämst och 10 är bäst. Vi visar medelvärdet. Skola - Gillberga skola 41

42 Del 6 Frågor inom frågeområdena - jämfört med tidigare resultat totalt och per kön 42 Skola - Gillberga skola

43 00. HELHETSBEDÖMNING 43 Skola - Gillberga skola 00. HELHETSBEDÖMNING – per kön

44 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL 44 Skola - Gillberga skola

45 01. TRYGGHET OCH TRIVSEL –per kön 45 Skola - Gillberga skola

46 02. NORMER OCH VÄRDEN 46 Skola - Gillberga skola

47 47 Skola - Gillberga skola 02. NORMER OCH VÄRDEN - per kön

48 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE 48 Skola - Gillberga skola

49 03. UTVECKLING OCH LÄRANDE – per kön 49 Skola - Gillberga skola

50 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE 50 Skola - Gillberga skola

51 04. ANSVAR OCH INFLYTANDE – per kön 51 Skola - Gillberga skola

52 05. LOKALER OCH MAT 52 Skola - Gillberga skola

53 05. LOKALER OCH MAT - per kön 53 Skola - Gillberga skola

54 NÖJDHETSFRÅGORNA 54 Skola - Gillberga skola NÖJDHETSFRÅGORNA – per kön

55 Enkätresultat för Grundskolan Föräldrar 2014 Skola - Gillberga skola


Ladda ner ppt "Enkätresultat för Grundskolan Föräldrar 2014 Skola - Gillberga skola."

Liknande presentationer


Google-annonser