Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solna stad Skolundersökning 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solna stad Skolundersökning 2015"— Presentationens avskrift:

1 Solna stad Skolundersökning 2015
December 2015

2 Om undersökningen Bakgrund
Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen av verksamheten. Undersökningen har genomförts av CMA Research AB. Metod Undersökningen genomfördes med enkäter som innehöll påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes där "Instämmer helt" var det ena ytteralternativet och "Instämmer inte alls" var det andra. Det gick även att svara vet ej. Dessa frågor kompletterades med tre NKI-frågor på en tiogradig skala. I slutet av enkäten fanns möjlighet att ge egna synpunkter. Eleverna svarade på enkäten digitalt i skolan, medan föräldrarna fick enkäten via e-post som sedan följdes upp med två påminnelser via vanlig post. Enkäten kunde besvaras mellan den 26 oktober och den 7 december. Urval Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna, dvs samtliga föräldrar till barn i förskola och samtliga elever och deras föräldrar i årskurs 3, 5 och 8 deltog. Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses redovisas överst på varje sida. Läsanvisningar för resultatdiagrammen Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har tre uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen 2015, årets resultat och, om det finns, resultaten från Den mörkgröna eller visar hur många som svarat ”Instämmer helt" och den mörkröda till höger visar hur stor andel som svarat ”instämmer inte alls". De ljusare gröna och gula fälten andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått till höger. Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till 100%, avrundningar kan dock förekomma. I den högra kanten av diagrammen finns ett medelvärde från 1 till 4, mittpunkten på skalan är 2,5 Frågorna som är basen för Nöjd-Kund-Index visas som ett medelvärde mellan 1 och 10, och sedan sammanslaget till ett NKI-värde mellan 1 och 100. Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar genomsnittlig medelvärde för frågorna som ligger under varje målområde. Instämmer helt Instämmer inte alls 4 3 2 1 Mittpunkt = 2,5

3 Kunskaper och bedömning

4 Kunskaper och bedömning

5 Kunskaper och bedömning

6 Normer och värden

7 Normer och värden

8 Ansvar och inflytande

9 Ansvar och inflytande

10 Sammanfattande omdöme

11 Nöjd Kund Index (NKI)

12 NKI

13 Medelvärde per målområde


Ladda ner ppt "Solna stad Skolundersökning 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser