Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Föräldrar 2 Levene skola årskurs 5 Antal svar 2014 för aktuell årskurs i skola: 12 Antal svar 2014 för årskurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Föräldrar 2 Levene skola årskurs 5 Antal svar 2014 för aktuell årskurs i skola: 12 Antal svar 2014 för årskurs."— Presentationens avskrift:

1

2 Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Föräldrar 2 Levene skola årskurs 5 Antal svar 2014 för aktuell årskurs i skola: 12 Antal svar 2014 för årskurs 5: 103 Svarsfrekvens: 71 % Svarsfrekvens: 61 %

3 Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat –Per fråga –NöjdSkolIndex (NSI) 3

4 Om undersökningen 4 Undersökningen är en totalundersökning av elever i årskurs 5-9 och deras föräldrar (målsman). Enkäten delades ut till eleverna under skoltid. Alla närvarande elever i varje klass fyllde i enkäten samtidigt medan läraren var behjälplig vid eventuella frågor. Eleverna lade enkäterna i kuvert som de själva förseglade och läraren samlade in dessa. Enkäten till föräldrarna skickades ut postalt. Ett portofritt svarskuvert bifogades med enkäten. Enkäten till eleverna delades ut under perioden vecka 17 -23 år 2014. Föräldrarna besvarade enkäten mellan vecka 17- 25 år 2014. 2 påminnelser skickades ut postalt. Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer i redovisningen. Jämförelse görs med motsvarande undersökning år 2012. Denna presentation avser föräldrarnas svar. Leverantör; Markör Marknad & Kommunikation, Maria Eklund, maria.eklund@markor.se

5 Förklaring av diagram Bilderna på kommande sidor visar resultatet för den specifika årskursen 2014 på skolan. Resultatet jämförs med samma årskurs 2012 samt mot totalen av årskursen i kommunen 2014 och 2012. Frågorna har besvarats på en skala från 1-4. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”. OBS! Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en skola eller klass har färre än 5 svar redovisas inte denna separat men svaren ingår i totalresultaten. 5

6 Förklaring av diagram Behandling av ”vet ej” svar Graferna visar andelen av de som svarat som avgivit ett visst ”betyg”. Andelarna beräknas exklusive ”vet ej-svar”. Det innebär att summan av betyget 1,2, 3 och 4 (stämmer inte alls-stämmer helt och hållet) summerar till 100 procent (avrundningar kan förekomma). ”Vet ej” redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret ”vet ej”. Syftet med att redovisa ”vet ej” separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas ”vet ej” i graferna så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket omöjliggör en korrekt jämförelse. 6

7 Levene skola årskurs 5 7

8 8

9 9

10 10

11 Levene skola årskurs 5 11

12 Levene skola årskurs 5 12

13 Levene skola årskurs 5 13

14 Levene skola årskurs 5 14

15 15 Levene skola årskurs 5

16 16

17 Levene skola årskurs 5 17

18 Levene skola årskurs 5 18

19 Levene skola årskurs 5 19

20 Levene skola årskurs 5 20

21 Levene skola årskurs 5 21

22 Levene skola årskurs 5 22

23 Levene skola årskurs 5 23

24 Levene skola årskurs 5 24

25 Resultat NöjdSkolIndex (NSI) 25

26 Förklaring av NöjdSkolIndex (NSI) NSI är baserat på tre standardiserade frågor enligt nedan. Syftet med frågorna är att ge ett övergripande mått på nöjdheten. Genom standardiserade frågeställningar och beräkningar underlättas övergripande jämförelser mellan olika grupper. NSI baseras på tre frågor som besvarats på en 10-gradig skala: 1.Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med ditt barns skola? Skala: Inte alls nöjd – I högsta grad nöjd 2.Hur väl uppfyller ditt barns skola dina förväntningar på skolan? Skala: Inte alls - I allra högsta grad 3.Om du tänker dig en perfekt skola, hur väl motsvarar ditt barns skola ett sådant ideal? Skala: Långt ifrån - Mycket nära NSI har beräknats som ett medelvärde av samtliga svar (1-10) för de tre frågorna. Medelvärdet har sedan indexerats 0-100. 26

27 27 Levene skola årskurs 5

28 28 Levene skola årskurs 5

29 29 Levene skola årskurs 5

30 30 Levene skola årskurs 5


Ladda ner ppt "Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Föräldrar 2 Levene skola årskurs 5 Antal svar 2014 för aktuell årskurs i skola: 12 Antal svar 2014 för årskurs."

Liknande presentationer


Google-annonser