Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden april 2008 De viktigaste resultaten för gymnasieskolan

2 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 2 Kvalitetsredovisningen baseras på Prov- och betygsresultat Kundundersökningar Observationer Statistik Skolors kvalitetsredovisningar Jämförelser med andra kommuner Skolverkets inspektion av kommunala skolor

3 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 3 Målområden Maximal utveckling och stimulerande lärande Reellt inflytande Trygghet, trivsel och arbetsro Tydlig information och individuell utvecklingsplan Utvärdering för förbättring och Val och valmöjligheter

4 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 4 Analys av läget Vad har gjorts för att skapa måluppfyllelse? Vad visar utvärderingar om måluppfyllelsen? Analys och bedömning av måluppfyllelse Hur ska måluppfyllelsen öka? Sätt mål GenomförFölj upp Vidta åtgärder

5 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 5 Maximal utveckling och stimulerande lärande, 1 Eleverna är i högre grad än tidigare nöjda med verksamheten i gymnasieskolan Fler elever än föregående år godkänns i de nationella kursproven i matematik och engelska

6 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 6 Maximal utveckling och stimulerande lärande, 2  17 procent av eleverna känner sig inte stimulerade utifrån sina förutsättningar.  31 procent av gymnasieeleverna fullföljer inte sin utbildning inom tre år  Betygsresultatet för elever i gymnasieskolor i Nacka är lägre än i riket och länet.  Några gymnasieskolor har särskilt låga betygsresultat.  Män har i genomsnitt tio procent lägre betyg än kvinnor.  Likvärdigheten i betygssättningen behöver säkras.

7 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 7 Reellt inflytande Mycket arbete pågår för att öka elevers inflytande och delaktighet. Fler elever än tidigare tycker att de fått påverka lektionerna.  Fortfarande är det alltför många som inte känner sig delaktiga. 28 procent tycker inte att de fått påverka lektionerna.

8 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 8 Förskola+familjdedaghem: Mitt barns tankar och idéer tas tillvara. Förskoleklass+grundskola: Jag/Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete Gy:Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna. Vux:Jag får vara med och påverka hur undervisningen bedrivs, kundundersökning i skolor i Nacka 2008

9 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 9 Trygghet, ordning och arbetsro Skolorna har kommit långt i att skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna. De allra flesta är trygga.  En femtedel tycker inte att vuxna aktivt motverkar att någon behandlas illa.

10 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 10 Tydlig information och individuell utvecklingsplan Nya metoder för att utveckla informationen om lärandet.  Mer än var fjärde elev är inte nöjd med informationen om hur mycket de har lärt sig.  Mer än var tredje tycker inte att utvecklingssamtalet känns meningsfullt.

11 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 11 Utvärdering för förbättring Kvalitetsarbetet får beröm i Skolverkets inspektion Hög svarsfrekvens i kundundersökningen och stort intresse för resultaten. Skolornas kvalitetsredovisningar innehåller oftare åtgärder.  Fler kvalitetsredovisningar behöver analysera prov- och betygsresultat.

12 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 12 Val och valmöjligheter Fler ungdomar har fått sitt förstahandsval Nya gymnasieplatser skapas Samverkansavtal med andra kommuner ökar valmöjligheter

13 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 13 Hur ser det ut hos oss? Gäller de starka sidorna och förbättringsområdena också vår verksamhet? Vad kan göras för att det ska bli ännu bättre?

14 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 14 Hur ska måluppfyllelsen öka? 1 Skolornas ansvar Betygsresultaten behöver förbättras. Fler behöver stimuleras att fullfölja sin utbildning. Utveckla verksamheten så att fler elever känner sig delaktiga Utveckla information till elever om lärandet Arbeta för att alla elever ska känna tillit till att vuxna ingriper om någon behandlas illa Använd kvalitetsredovisningen som verktyg

15 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 15 2 Kommunens ansvar Redovisa resultat, lyfta fram det goda, diskutera brister Forskning och utveckling Studie av gymnasiebetygens samband med grundskolebetyg Stöd för likvärdighet i betyg och bedömning, kvalitetsredovisning Förstärkt karriärutveckling Aktivt arbete med gymnasiefrågor i kommunsamarbetet i länet

16 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 16 3 Frågor för nationell nivå Stöd till bedömning Positivt att gymnasieskolans utformning setts över

17 Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 17 Vad ska vi göra för att Amanda, 18 år, som går SP-programmet, ska tycka att hon får tydlig information och att hon får vara med och påverka? Hur kan hon stimuleras till bättre resultat?


Ladda ner ppt "Kvalitetsredovisning 2007 - Resultat för gymnasieskola 1 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet och utbildning i Nacka kommun år 2007 Antagen av Utbildningsnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser