Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrarådet Förskolans egna punkter Föräldraenkät Ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrarådet Förskolans egna punkter Föräldraenkät Ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Föräldrarådet 2015-05-20 Förskolans egna punkter Föräldraenkät Ekonomi
Organisation

2 Resultat – 2015 Svarsfrekvens 87,5% Ranking 22 av 98 som haft högre svarfrekvens än 50% TBG genomsnittsvärde på ranking 89,4

3 Resultat i relation till snittet i Umeå kommun

4 Trygghet och trivsel

5 Lärande

6 Vardagskontakt med föräldrarna

7 Utvecklingssamtal

8

9 Reflektion Lärande: Trygghet och trivsel:
1 Varför har föräldrars bedömning sjunkit från 2013 avseende lärandet i matematiskt tänkande och bygga och konstruera? Kanske för att det var ett mattetema när kommunen satsade på Prima (matematik i förskolan) 2 Varför har TBG lägre resultat än Umeå kommun med lärande avseende kulturell identitet och modersmålet? Kanske för att det är så väl integrerat och inte något särskilt tema. Trygghet och trivsel: 3 Varför har föräldrars bedömning ökat från 2013 i arbetet med Lugn och ro? Det är en jättebra förskola, de som arbetar visar sån arbetsglädje de verkar jobba så bra tillsammans allihop, barnen är trygg med alla vuxna för vuxna bryr sig om alla barnen

10 Ekonomi 10 april Något bättre utfall än beräknat Lägre personalkostnad
Högre intäkter barn Skapar visst ökat utrymme för höstens personalplanering

11 Organisation 17 barn per avdelning hösten 18 barn per avdelning våren
3 årstjänster per avdelning samt några procent buffert på båda sidorna Ny specialpedagog from hösten Katarina Emmoth Tankar kring höstens föräldraråd: Fortsätter gärna alla tillsammans Bra att dela upp som det här mötet


Ladda ner ppt "Föräldrarådet Förskolans egna punkter Föräldraenkät Ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser