Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema: Vänskap och relationer Att känna sig trygg och att trivas på förskolan är en grundläggande rättighet. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema: Vänskap och relationer Att känna sig trygg och att trivas på förskolan är en grundläggande rättighet. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn."— Presentationens avskrift:

1 Tema: Vänskap och relationer Att känna sig trygg och att trivas på förskolan är en grundläggande rättighet. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att skapa goda relationer? Hur kan förskolan och föräldrar tillsammans förebygga kränkningar, trakasserier och mobbning? Hälsa välkommen, presentera temat samt gå igenom kvällens agenda. ca 5 min Att känna sig trygg och att trivas på förskolan är en grundläggande rättighet. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att skapa goda relationer? Hur kan förskolan och föräldrar tillsammans förebygga kränkningar, trakasserier och mobbning?

2 ”Jag och mitt barn” Det här gör min son/dotter glad
Vinster med att vi föräldrar lär känna varandra En sak jag tycker om att göra med mitt/mina barn Det bästa med att vara förälder Presentationsövning ”Jag och mitt barn” ca 10 min Dela ut A4 papper till alla föräldrar, be dem rita en lodrät och en vågrät linje tvärs över pappret så att det blir fyra rutor. I ppt-presentationen finns 4 frågor skrivna, en i varje ruta. Låt föräldrarna skriva svar på dessa frågor på sitt eget papper. Ruta 1: Det här gör min son/dotter glad Ruta 2: Vinster med att vi föräldrar lär känna varandra Ruta 3: En sak som jag tycker om att göra med mitt barn/mina barn Ruta 4: Det bästa med att vara förälder När alla har skrivit i sina rutor kan man välja olika alternativ att fortsätta övningen: Alt 1. Dela in föräldrarna i mindre grupper, låt dem sedan presentera sig och sitt barn för de övriga i gruppen. Alt 2. Var och en håller upp sitt papper så att det blir synligt för alla, be föräldrarna mingla runt och presentera sig för varandra. Oavsett vilket alternativ man väljer avslutas övningen förslagsvis genom att samla alla i storgrupp där var och en får presentera sig med namn, vem man är förälder till samt en valfri ruta. Övningen finns även i dokumentet Presentationsövningar som laddas ner via Där kan du även hitta andra presentationsövningar som alternativ till denna.

3 Vad är vänskap? Vad är vänskap? Behöver vi vänner? Varför?
Ser behovet av vänner olika ut för vuxna och barn? I barns olika åldrar? Kan en vuxen vara ett barns vän? Inledning av temat ca 15 min Låt föräldrarna samtala 2 och 2 utifrån frågorna: ”Vad är vänskap?” ”Behöver vi vänner? Varför?” ”Ser behovet av vänner olika ut för vuxna och barn? I barns olika åldrar?” ”Kan en vuxen vara ett barns vän?”

4 ”Ja, Nej, Kanske…” Övning: Ja, nej, kanske ca 10 min
Du hittar även övningen i sin helhet i dokumentet: Övning: Om vänskap och relationer på Ja, Nej, Kanske: Låt föräldrarna sitta i bordsgrupper om max 6-7 st i varje. Varje förälder får ett färgkort (grönt = ja, rött = nej och gult = kanske). Läs påståendena i helgrupp. Låt sedan föräldrarna lägga det färgkort som stämmer bäst överrens med hur de själva tycker på bordet med färgen neråt. När alla i varje grupp valt vänds korten upp. Varje grupp samtalar kort kring de alternativ de har valt. Påståenden: Alla behöver vänner Att vara en bra vän är något man lär sig – det är inte en medfödd förmåga Barn behöver vuxnas hjälp för att skapa bra relationer till andra barn Ålder har ingen betydelse för vänskap Som förälder är man ansvarig för hur barnet agerar mot andra Tjejer och killar leker på olika sätt Konflikter på förskolan bör personalen hantera utan att föräldrar lägger sig i En del barn väljer att leka ensamma Vissa barn bör inte leka med varandra Vissa lekar är bättre än andra Barn bör lära sig att umgås med olika sorters människor Det är okej att säga nej till någon som vill vara med och leka När barnen är små är det föräldrarna som avgör vilka vänner de umgås med Alla kan inte vara med alla Att ibland få bara med och ibland vara utanför är en del av ”spelets regler”

5 Övning: ”Föräldrapanelen” ca 20 min
Du hittar övningen samt bilder och frågor i dokumentet: Övning: ”Föräldrapanelen” på Material: Dokumentet Övning: ”Föräldrapanelen” på Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) Förbered övningen genom att klippa isär frågorna. Du kan även klippa bort följdfrågorna till varje bild. Spara dessa och dela ut om grupperna ”kör fast” eller verkar ha behov av stöd i dialogerna. Sätt upp ett antal av frågorna (A-I) på väggarna runt om i rummet. Inled övningen med att säga att det finns många olika fråge-sajter för föräldrar på nätet och även i tidningar. Många frågor handlar om barn och deras relationer till andra barn; att vara kompis, vara ensam, bli osams osv. Några av de vanligaste frågorna har vi satt upp runt om i rummet. Be föräldrarna gå runt och läsa på frågorna och stanna vid den de tycker verkar mest intressant. Vid varje fråga bildas på så sätt olika grupper. Om någon grupp blir stor kan den delas i två. Om någon förälder står ensam vid en fråga, undersök med honom/henne vad som var det intressanta i frågeställningen och sök om möjligt likheter med andra grupper. Tala om för föräldrarna att de nu tillsammans i grupperna bildar en ”föräldrapanel” som ska försöka ge svar på frågan de har valt. Dela ut papper och penna till varje grupp och låt dem fundera över tänkbara svar. Uppmuntra dem att komma på så många olika alternativa lösningar som möjligt. Tala om att föräldrarna har ca 10 min på sig. Om grupperna behöver stöd i arbetet – gå runt och ”mingla” med dem. Till varje föräldrafråga finns några följdfrågor som vid behov kan användas för att hjälpa grupperna vidare. Finns tid över – låt grupperna besvara ytterligare någon fråga. Innan övningen avslutas, be grupperna att dela med sig till varandra.

6 Hur kan vi främja ett gott klimat på förskolan?
Vad krävs för att era barn ska få goda relationer med andra (barn?/vuxna?)? Kan föräldrar ha något inflytande över stämningen i barngruppen/på förskolan? Övning: Hur kan vi främja ett gott klimat? ca 10 min Låt föräldrarna gruppvis samtala kring hur ett gott klimat kan skapas på förskolan/avdelningen ”Vad krävs för att era barn ska få goda relationer med andra (barn?/vuxna?)?” ”Kan föräldrar ha något inflytande över hur stämningen blir i barngruppen/på förskolan?” Samla ihop tankar och idéer i helgrupp.

7 Att fundera över… Finns det något särskilt att ta med sig från denna träff? Lärdomar, tankar? Hur kan jag stötta mitt eget barn kring vänskap och relationer? Kan jag som förälder bidra till ett positivt klimat på förskolan/avdelningen? I så fall hur? Att fundera över och sammanfattning ca 10 min Fundera enskilt: Hur kan jag stötta mitt eget barn kring vänskap och relationer? Kan jag som förälder bidra till ett positivt klimat på förskolan/avdelningen? I så fall hur? I storgrupp: Samla ihop föräldrarnas tankar i storgrupp Utvärdering av träffen ca 5 min Be föräldrarna att fyll i en utvärdering av träffen

8 Föräldrastöd Östersund
Dela ev. ut extra material samt delge tips om vidare läsning och fördjupning.


Ladda ner ppt "Tema: Vänskap och relationer Att känna sig trygg och att trivas på förskolan är en grundläggande rättighet. Hur kan man som förälder hjälpa sitt barn."

Liknande presentationer


Google-annonser