Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

.. Föräldramöte Tomtebogård 150916 Tomtebogårds vision Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ".. Föräldramöte Tomtebogård 150916 Tomtebogårds vision Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden."— Presentationens avskrift:

1 .

2 Föräldramöte Tomtebogård 150916 Tomtebogårds vision Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans!

3 Kvällens dagordning Presentation Vad blir viktigt i år.. Styrdokument och kunskapskrav Rätt stöd i rätt tid Ledigheter Föräldrars betydelse för skolframgång Tider Trafiksituationen

4 Vad blir viktigt i år.. Ny lärplattform – Lärum. Fortsätta arbetet med att arbeta in Lärum som kommunikationskanal mellan skolan och hemmet. Information finns på Tomtebogårds hemsida. Ett utbildningstillfälle i Lärum är planerat till 29/9 kl.18-19.30 på Tomtebogård Matematiklyftet Höga förväntningar på våra resultat Nytt skolområde – Östra skolområdet

5 Styrdokument och kunskapskrav Undervisningen utgår från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, även kallad LGR11. LGR11 består av tre delar Skolans värdegrund och uppdrag Övergripande mål och riktlinjer Kursplaner Finns kunskapskrav i svenska, matematik, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen för åk3. I övriga ämnen jobbar vi mot kunskapskrav för åk6

6 Exempel på kunskapskrav So: ”Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet” No: ”Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa” Svenska: ”De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning”

7 Rätt stöd i rätt tid Från hösten 2014 har Umeå kommun en åtgärdstrappa som handlar om att ge rätt stöd i rätt tid. Åtgärdstrappan handlar om olika screeningar som genomförs i förskoleklass, åk1 och åk2 i ämnena matematik och svenska. Syftet med screeningen är att tidigt uppmärksamma de elever som är i behov av extra anpassningar och stöd. Lärarna planerar tillsammans med specialpedagoger stöd och extra anpassningar. Kan t.ex. vara intensivundervisning som bedrivs under en kortare period. Många elever har olika former av extra anpassningar under sin skoltid.

8 Ledigheter Elev kan beviljas kortare ledigheter för enskild angelägenhet. Individuell bedömning av elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är, möjlighet att kompensera för utebliven undervisning För ledigheter över tio dagar krävs synnerliga skäl Ledighet upp till ½-dag behövs ingen blankett Restriktiva med att bevilja ledigt För att kunna bygga klasser på ett bra sätt är principen nej under läsårets två första veckor

9 Föräldrars betydelse för skolframgång Prata mycket med era barn Ställ tydliga krav och ha höga förväntningar Uppmuntra alla framsteg Ha en positiv attityd till skolan

10 Spelar läsning någon roll? Nio av tio ord vi använder har vi lärt oss från skriven text En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 – 7000 ord En sjuttonåring som läst och/eller lyssnat regelbundet till texter har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd En sjuttonåring som inte har läst/lyssnat till texter har endast ca 15 000 – 17 000 ord i sitt ordförråd Så stor är skillnaden!

11 Spelar läsning någon roll? En vuxen behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara sitt dagliga liv, för att kunna hänga med i nyhetssändningar, för att kunna förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar. Så visst spelar läsningen roll!

12 Tider Kom i tid! Se till att barnen är på plats i god tid innan dagen startar. Var noga att följa de tider ni anger i Tempus.

13 Trafik och besök i skolan Kör på parkeringen/avlämningsrundan som den vore enkelriktad. Backa inte och kör ”tillbaka” Använd inte personalparkeringar. Gör att pedagogerna inte har en plats att parkera på och lektioner startar inte som de ska. Använd inte boendeparkeringar på området Kör försiktigt! Lämna bilen hemma om möjligt Kom gärna på besök men meddela pedagogen innan så eleverna kan förberedas på besöket.

14 Kontakt Har ni frågor eller funderingar, tag kontakt med lämplig person på skolan! http://www.skola.umea.se/tomtebogardsforskolaochskola


Ladda ner ppt ".. Föräldramöte Tomtebogård 150916 Tomtebogårds vision Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser