Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjöfruskolan och Tomtebogård Välkomna! Föräldraråd 14 oktober 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjöfruskolan och Tomtebogård Välkomna! Föräldraråd 14 oktober 2015."— Presentationens avskrift:

1 Sjöfruskolan och Tomtebogård Välkomna! Föräldraråd 14 oktober 2015

2 Sjöfruskolan och Tomtebogård Dagordning Presentation Historik föräldraråd på Tbg/Sjf, nuvarande organisation Roll föräldraråd, roll som representant Ekonomi Befolkningsprognos Likabehandlingsplan Uppdelning: Kartlägga otrygga platser, risker för diskriminering Lärum

3 Sjöfruskolan och Tomtebogård Historik 1994Tomtebogård öppnar förskola och skola Föräldrastyrelse för Tbg 2002Sjöfruskolan + Lilla Sjöfrun öppnar förskola/skola Föräldrastyrelse för Sjf 20061 januari – föräldrastyrelse avskaffas Separata föräldraråd bildas 2008Byggnation av Sjöfruskolan pågår 2008/2009 Gemensamt föräldraråd bildas 2009Sjöfruskolan färdig med högstadiedel ”En skola i två hus” 2014Tomtebogård färdigutbyggd

4 Sjöfruskolan och Tomtebogård Föräldrarådets funktion: ” Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. ” Teman som är aktuella att ta upp: Likabehandlingsplan Lokalfrågor Policydokument Skolmat Trafiksituation

5 Sjöfruskolan och Tomtebogård Representanternas roll och uppdrag: Vara ett språkrör för den grupp man representerar Inget informationsansvar tillbaka till gruppen Bidra med sina egna åsikter i diskussioner och samtal Föräldrarådet ses som ett tvärsnitt av områdets föräldrar Rutiner vi använt tidigare: Två veckor innan mötet skickas inbjudan ut via mail till representanter. Möjlighet att skicka in frågor till dagordning. Samma vecka skrivs i veckobrev att nästa möte infaller snart. En vecka före mötet skickas dagordning ut till representanter

6 Sjöfruskolan och Tomtebogård Tomtebogård Skola F-2 – Joakim Rådeström 4 avdelningar förskola – Katarina Markström Bergatrollet 6 avdelningar förskola – Gunnar Sterne Skattelden 6 avdelningar förskola – Carola Nilsson SjöfruskolanÅk 3-9 Johannes Greiser, Ulrika Holm Blåkulla 4 avdelningar förskola – Gunnar Sterne Kompassen 6 avdelningar förskola – Katarina Markström Lilla Sjöfrun 2 avdelningar förskola. Carola Nilsson

7 Sjöfruskolan och Tomtebogård 1995 – Tomtebogård 4 avd förskola Skola åk F-5, 25 elever 2002 – Sjöfruskolan F-2, 40 elever Tomtebogård åk F-5, 150 elever Tomtebogård 4 avd förskola 2009 – Sjöfruskolan utbyggd med högstadium (åk 2-8, 275 elever) Gemensam start på Tbg med för f-klass Tomtebogård F-1 ca 140 elever Tomtebogård 4 avd förskola 2014 – Sjöfruskolan 3-9 450 elever, Tomtebogård, nyutbyggt F-2, 300 elever Tomtebogård 4 avd förskola 70 barn 2015- Östra området : Ålidhem, Tomtebo, Holmsund-Obbola

8 Sjöfruskolan och Tomtebogård Skolområdets organisation 15-16 Tomtebogård förskola Förskolechef Katarina Markström Förskola Tomtebogård skola Rektor Joakim Rådeström F-2 och fritids 2 A-lag förskola 4 A-lag F-2, fritids Sjöfruskolan Rektor Johannes Greiser Åk 3-5 och fritids Rektor Ulrika Holm Åk 6-9 4 A-lag åk 3-6, fritids 2 A-lag åk 7-9 Förskolechef/rektorer har till sin hjälp en ledningsgrupp med en representant från varje A-lag. Ledningsgruppen alternerar mellan att ha verksamhetsvisa möten och ”husvisa” möten.

9 Sjöfruskolan och Tomtebogård Arbetsform föräldraråd 15-16 förslag 1 Vi är en skola/förskola i två hus Vi har ”husvisa” föräldraråd samtidigt Gemensamma frågor inleder mötena Vi delar upp oss husvis, verksamhetsvis, stadievis efter behov. Ska gärna framgå av dagordningen i förväg Möten hösttermin på Sjöfruskolan och vårtermin på Tomtebogård

10 Sjöfruskolan och Tomtebogård Arbetsform föräldraråd 15-16 förslag 2 Vi är en skola/förskola i två hus Vi har ”husvisa” föräldraråd samtidigt var för sig på Tomtebogård och Sjöfruskolan Mötena kan innehålla samma frågeställningar, bereds gemensamt av rektorer/förskolechef i förväg

11 Sjöfruskolan och Tomtebogård Ekonomi -FoG -Tufft läge för För- och grundskolenämnden inför 2016 -Räknar med volymökningar på elevsidan men samtidigt ett sänkt anslag per elev -Oklarheter kring lågstadiesatsningar -Inga tillfälliga medel i förskolan 2016

12 Sjöfruskolan och Tomtebogård Ekonomi -Tomtebo -Pga. kommande budget och lokalmässiga utmaningar räknar Sjöfruskolan med att behöva slå ihop klasser -Sjöfruskolan tar med sig ett underskott -Tomtebogårdskolan räknar med ett positivt resultat -Förskolan räknar med ett positivt resultat

13 Sjöfruskolan och Tomtebogård Elevutveckling Tomtebo

14 Sjöfruskolan och Tomtebogård Elevutveckling mot storlek på skolor Tomtebo


Ladda ner ppt "Sjöfruskolan och Tomtebogård Välkomna! Föräldraråd 14 oktober 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser