Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kvällens dialogmöte om framtidens stödformer!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kvällens dialogmöte om framtidens stödformer!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kvällens dialogmöte om framtidens stödformer!

2 Kvällens hålltider 18.30Inledning 18.40Presentation av modellen 19.10Introduktion till gruppdiskussion 19.20Gruppdiskussion inkl. fika 20.00Återsamling och redovisning 20.50 21.00 Avslutning

3 Tidplan Dialoger 15-17 okt Skapande av förslag v.43-46, 21 okt-17 nov Remissperiod v.48-52, 25 nov-31 dec Öppet hus-kvällar på KFF Lövsta onsdagar kl.18-20 27/11, 4/12, 11/12 2013/2014 Kultur- och fritidsnämnd januari 2014 Utskick av remissförslag

4 Påtalat behov för barnverksamhet under 7 år Påtalat behov för rättvisare driftstöd för anläggningar Upplevd otydlighet, krånglighet Måluppfyllelse för nämnden á-priser inte hanterbart i förvaltningsbudget –KFN beslut maj 2011 – om bidragsöversyn –Föreningsdialoger april 2012 –Föreningsbokslut juli 2013 –Nytt förslag till bidrag sept 2013 – KFN vill utreda vidare –Information/dialog med föreningsliv okt –Remissrunda dec Bidragsöversyn Varför bidragsöversyn? Historik Föreningsbokslut - fördelning idag Befintligt bidragssystem Fördelningsmodell nytt bidragssystem

5 Kontanta bidrag – 19 323 848 kronor Verksamhetsrelaterade12 065 101 Lokal-/anläggningsrelaterade7 258 747 Subventioner – 12 353 171 kronor Via bokningar i regionens lokaler6 987 750 Via regionägda/föreningsdrivna anläggningar3 958 601 Via inomhusbaden1 406 820 Totalt föreningsstöd31 677 019 Föreningsbokslut 2012 Det totala föreningsstödet – sammanfattning Varför bidragsöversyn? Historik Föreningsbokslut - fördelning idag Befintligt bidragssystem Fördelningsmodell nytt bidragssystem

6 Föreningsbokslut 2012 Verksamhetsrelaterat kontant stödKronor Aktivitet2 687 062 Resor680 993 Distrikt1 601 467 Social480 000 Politik266 152 Studieförbund3 715 941 Kulturprojekt207 904 Kultur verksamhet1 957 000 Övrigt verksamhetsstöd468 582 S:a verksamhetsrelaterat kontant stöd12 065 101 Lokalrelaterat kontant stöd Driftbidrag - Idrott4 743 788 Driftbidrag - Bygdegårdar769 269 Driftbidrag - Nykterhetsorg85 000 Investering - Idrott1 161 500 Investering - Bygdegårdar454 190 Investering - Handikapporg45 000 S:a lokalrelaterat kontant stöd7 258 747 Totalt kontant stöd19 323 848 Kontanta bidrag Fördelningen av de totala kontanta bidragen - 19 323 848 kr Fördelning av verksamhetsrelaterade kontanta bidrag – 12 065 101 kr Fördelning av lokal-/anläggningsrelaterade kontanta bidrag – 7 258 747 kr

7 Sammanfattning Antal bokade timmar av föreningar 30 644 timmar Regionens bruttokostnad8 806 621 kr Betald hyra av föreningar1 818 871 kr Regionens subvention6 987 750 kr – 79 % 70% 79% Driftstöd 70% Subvention 79% Rikssnitt 30-40% Varför bidragsöversyn? Historik Föreningsbokslut - fördelning idag Befintligt bidragssystem Fördelningsmodell nytt bidragssystem Föreningens egen insats i lokalkostnaden

8 Hur ser det ut idag? Varför bidragsöversyn? Historik Föreningsbokslut - fördelning idag Befintligt bidragssystem Fördelningsmodell nytt bidragssystem Föreningstyper

9 Befintliga stödtyper/budgetposterFörslag till nya stödtyper/budgetposter Stöd till ungdomsverksamhet - Aktivitetsstöd (á-pris deltagare & sammankomst) - Distriktsstöd (grudbelopp + á-pris per medlem) - Resestöd - Startstöd - Pengar i Påse Föreningsstöd - Verksamhetsstöd och stimulans/aktivitet Stöd för kulturverksamhet - Verksamhetsstöd - Tryckningsstöd Stöd för funktionsnedsatta - Aktivitetsstöd (á-pris deltagare & sammankomst) - Distriktsstöd (grundbelopp + á-pris per medlem) - Resestöd Stöd till pensionärsföreningar - Aktivitetsstöd (á-pris deltagare & sammankomst) - Distriktsstöd (grundbelopp + á-pris per medlem) Stöd till sociala föreningar - verksamhetsstöd Stöd till folkbildningsförbund -Stöd till projekt och arrangemang - Kulturprojekt - Fritidsarrangemang Projekt- och arrangemangsstöd Stöd till föreningsägda anläggningar - Driftstöd - Investeringsstöd Lokal- och anläggningsstöd - Driftstöd - Investeringsstöd Stöd för lokaler/subventionerade hyror Varför bidragsöversyn? Historik Föreningsbokslut - fördelning idag Befintligt bidragssystem Fördelningsmodell nytt bidragssystem Bidragstyper

10 Ansökningstider Varför bidragsöversyn? Historik Föreningsbokslut - fördelning idag Befintligt bidragssystem Fördelningsmodell nytt bidragssystem

11 inkluderande verksamhetsbaserat uppföljning mot nämndens strategier Föreningsstöd Projekt- och arrangemangsstöd Lokal- och anläggningsstöd Nytt bidragssystem

12 1 ingång – webbsida (blankett) Färre ansökningstider Motivera verksamheten för offentligt stöd Regler/kriterier kopplade till nämnden Uppföljning Vad vill vi uppnå?

13 Nämndens kriterier Folkhälsa fysisk eller kulturell aktivitet för medlemmar Barn & Unga verksamhet med och för barn och unga Delaktighet/Samhällsavtryck verksamhet som är särskilt viktig inom socialt stöd, möten som bidrar till en medveten och tolerant attityd Bildning/Lärande föreläsningar, exkursioner (ej styrelsemöten)

14 Effekter Stödtyperna utgår från önskvärda samhälleliga rörelser och rangordnar inte medborgarna. Möjliggör för fler föreningar att söka stöd och därmed skapa aktivitet i samhället. Synliggör det verkliga behovet genom ett öppet stödsystem med inkluderande förhållningssätt. Ej stöd av gammal hävd. All förändring, även förenkling, kan upplevas som ett hot. En del föreningar behöver stärka sina argument för att få stöd.

15 Åldersindelning; vad skulle det innebära för din/er förening om åldersindelningen blev: 1)7-20 år (nuvarande) 2)5-20 år (förslag baserat på tidigare dialogmöten) 3)7-25 år (Riksidrottsförbundet) 4)Annat förslag:_____________________ Distriktsförbund; är distriktsförbundets verksamhet viktig för din/er förening? I så fall, på vilket sätt? Anläggningar; Hur får vi balans mellan lokaler och anläggningar i Visby resp på landsbygden, hjälp oss att prioritera vad tycker du är viktigast, skriv tre saker, t ex… Datum för ansökan-beslut-utbetalning; hur skulle det se ut om du/er förening fick bestämma? T ex för föreningsstöd: ansökan för nästkommande år senast den…, besked/beslut om stöd …, utbetalning …? Övrigt; som du tycker är viktigt att vi beaktar/får med oss in i det avslutande förslaget som sedan ska ut på remiss: Diskussionsfrågor vid dialogmötena

16 Åldersindelning Distriktsförbund Anläggningar Datum för 1. Ansökan ____________________________________________________________________ 2. Beslut ______________________________________________________________________ 3. Utbetalning __________________________________________________________________ Diskussionsfrågor

17 Tidplan Dialoger 15-17 okt Skapande av förslag v.43-46, 21 okt-17 nov Remissperiod v.48-52, 25 nov-31 dec Öppet hus-kvällar på KFF Lövsta onsdagar kl.18-20 27/11, 4/12, 11/12 2013/2014 Kultur- och fritidsnämnd januari 2014 Utskick av remissförslag


Ladda ner ppt "Välkommen till kvällens dialogmöte om framtidens stödformer!"

Liknande presentationer


Google-annonser