Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsaktörer om tre år? Hur kommer vi dit? Ett strategiskt samtal om biblioteksutveckling 24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsaktörer om tre år? Hur kommer vi dit? Ett strategiskt samtal om biblioteksutveckling 24."— Presentationens avskrift:

1 Hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsaktörer om tre år? Hur kommer vi dit? Ett strategiskt samtal om biblioteksutveckling 24 februari 2011 på Grimslöv Folkhögskola. Arrangörer är Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge och Länsbibliotek Sydost. Mötet är en del av arbetet med kultursamverkansmodellen och de regionala kulturplanerna. Välkomna !

2 Dagens upplägg 09:00 ”Fikamingel” 09:30 Introduktion till dagen Kort om kultursamverkansmodellen, Sunny Sandström och Lolita Persson Länsbibliotek Sydost, Ulf Redmo 10:00 Annette Johansson, utredare med inriktning på bibliotek på nationell, regional och lokal nivå, ger oss en skjuts in i dagens samtal 11:00-12:00 Open Space – deltagarna sätter agendan Introduktion till mötesmetoden. Vilka utvecklingsfrågor vill ni föra upp och diskutera? Pass 1 (40 min) LUNCH 13:00-14:30 Open Space – deltagarna sätter agendan Pass 2, Pass 3 14:30-15:00 Uppsamling

3 Bakgrund "Spela samman – En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet” (SOU 2010:11) ”Koffertmodellen” Blekinge och Kronoberg – inträde från och med 2012 Krävs regionala kulturplaner, 2012-2014

4 Syfte Regionernas frihet och ansvar ökar och kulturen förs närmare medborgarna. Ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Utvecklad dialog och samspel mellan stat, regional nivå, civila samhället och det professionella kulturlivet.

5 Kulturplanens innehåll Kulturpolitiskt prioriterade områden (barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, internationellt och interkulturellt arbete) Regionala förutsättningar Beskrivning av de sju verksamhetsområdena Ekonomiska utgångspunkter Arbetsmetod

6 ”De sju” Professionell teater-, dans- och musikverksamhet Regional museiverksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Regional arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga Hemslöjdsfrämjande verksamhet Regional biblioteksverksamhet

7 Organisation i Blekinge

8 Organisation i Kronoberg RollUppgiftFörutsättningVem Ägare/beslutande organ Beslutar i ärenden om kulturplanen Budgetansvar Ger uppdrag Kulturplanens underskrift BudgetansvarLandstingsstyrelse Regionstyrelse Styrgrupp/beredning Överläggningar med Statens Kulturråd Kommunernas och kulturlivets dialogpart Mellanregionala överläggningar BudgetberedningLandstingets kulturberedning Regionförbundets kulturberedning Arbetsgrupp/sekretariat Samordna arbetet med regionala kulturplanen UppdragLandstingets och Regionförbundets tjänstemän med ansvar för kultur Regional samrådsgrupp Verka som lokal utvecklingsaktör Samråda kring samlade regionala prioriteringar Inflytande över kommunal budget Kommunernas kulturpresidier eller motsvarande Kommunal arbetsgrupp Genomföra lokala samråd Delta i regionala strategiska samtal Bidra till nulägesbeskrivningen UppdragKommunernas tjänstemän med ansvar för kultur Referensgrupper Bidra med områdesspecifik kunskap Delta i strategiska samtal Bidra till nulägesbeskrivning Verksamhetsledare för kulturorganisationer med regional bäring

9 Dialogformer Strategiska dialoger, genom tematiska samtal med kommunerna, kulturlivet och civilsamhället. Lokala samråd, samtal med det lokala kulturlivet och civilsamhället. Mellanregionala samråd Stormöte med kulturinstitutioner, politiker, tjänstemän och kulturutövare.

10 Tidplan Kronoberg Landsting/Regionförbund 6/12-10 LS Beslut arbetsplan 8/12-10 RS Beslut arbetsplan 10/5-11 LS Beslut remissupplaga 11/5-11 RS Beslut remissupplaga 11/5-1/8-11 Remissperiod med Open Space 19 maj 25/10-11 LF Beslut kulturplan 7/10-11 RF Beslut kulturplan Kulturrådet 1/3-11 Intresseanmälan Kulturrådet tillhanda 5/11-11 Regional kulturplan Kulturrådet tillhanda

11 Tidplan Blekinge Februari – April Strategiska dialoger, samråd och andra möten. 1 mars Gemensam ansökan till Kulturrådet tillsammans med Kalmar och Kronoberg 22 april Senaste datum för texter från referensgrupper juni – 15 augusti Remisstid 17 juni Stormöte kultur 31 augusti Klar med eventuella ändringar – kultur och fritidsnämnden tillhanda 6 & 13 septemberdiskussion och beslut i Kultur och fritidsnämnden 21 september Arbetsutskottet tillhanda 28 september Beredning i arbetsutskottet 12 oktober Beslut om antagande – Regionstyrelsen 5 november Kulturplanen tillhanda hos Kulturrådet

12 Följ och delta i arbetet www.kulturplankronoberg.se www.kulturiblekinge.se (kommer inom kort) www.kulturiblekinge.se

13 Dagens upplägg 09:00 ”Fikamingel” 09:30 Introduktion till dagen Kort om kultursamverkansmodellen, Sunny Sandström och Lolita Persson Länsbibliotek Sydost, Ulf Redmo 10:00 Annette Johansson, utredare med inriktning på bibliotek på nationell, regional och lokal nivå, ger oss en skjuts in i dagens samtal 11:00-12:00 Open Space – deltagarna sätter agendan Introduktion till mötesmetoden. Vilka utvecklingsfrågor vill ni föra upp och diskutera? Pass 1 (40 min) LUNCH 13:00-14:30 Open Space – deltagarna sätter agendan Pass 2, Pass 3 14:30-15:00 Uppsamling


Ladda ner ppt "Hur ska biblioteken fungera som lokala och regionala utvecklingsaktörer om tre år? Hur kommer vi dit? Ett strategiskt samtal om biblioteksutveckling 24."

Liknande presentationer


Google-annonser