Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-09-10Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-09-10Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars 2000."— Presentationens avskrift:

1 2000-09-10Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars 2000 - 30 okt 2000 Tilläggsdirektiv 11 maj –Accessnät;Medel och villkor –Klar 15 juni 2000

2 2000-09-10Bredbandsutredningen2 IT-proppen Statliga pengar: –Nationellt stomnät2.5 mdr Svenska kraftnät –Ortssammanbindande nät 2.63 mdr Utredning –Ortsnät3.2 mdr Utredning

3 2000-09-10Bredbandsutredningen3 Varför statliga pengar? Motverka regionala skillnader –Mellan regioner i Sverige –Inom regioner Rättvise- och demokratiaspekt Medverka till att Sverige behåller tätposition inom IT-området

4 2000-09-10Bredbandsutredningen4 Stöd till ortsnät 3.2 mdr fördelas enligt följande –1.2 mdr till skattereduktion (utreds av fi) –1.2 mdr till kommunstöd –0.8 mdr i reservpott Reservpotten fördelas efter två år (3?) –Skattereduktion eller kommunstöd? –Justerade kriterier?

5 2000-09-10Bredbandsutredningen5 Stöd till ortsnät Kommunstöd Utbyggnad utanför 3000-orter Fördelningsmodell: –0.6 mdr fördelas efter invånare i landsbygd –0.6 mdr fördelas efter landsbygdsareal 100 kvkm < areal < 5000 kvkm Administreras av länsstyrelserna 1 juli 2000 – 31 dec 2004 Efter två (tre!) år förs ej nyttjade medel till länsstyrelserna, för friare användning inom länet.

6 2000-09-10Bredbandsutredningen6 Stöd till ortsnät Kommunstöd, forts. Upphandling! Skall täcka 1/3 av kommunens kostnad –(bidrag över viss nivå – inget krav på medfinansiering?) Nya förbindelser Närings- och regionalpolitiska grunder Krediteras kommuners skattekonto

7 2000-09-10Bredbandsutredningen7 Ortssammanbindande nät 2.63 mdr för byggande av regionalt nät. 1 jan 2001 – 31 dec 2004 Prioriterade orter (förbindelser) –Utbildning –Näringsliv –Offentlig service Statlig, regional eller kommunal upphandling?

8 2000-09-10Bredbandsutredningen8 PRELIMINÄR!! Ortssammanbindande nät Byggande av nät för ca 2.5 mdr. –Till kommuner 90 – 95? % –Till län/regioner 5 – 10? % Administrativt stöd ca 0.1 mdr –Till kommuner –Till län/regioner –Till Kommunförbund

9 2000-09-10Bredbandsutredningen9 Ortssammanbindande nät PRELIMINÄR!! Fördelning av stödpengar Fiktivt nät som sammanbinder orter –Antal meter ledning Meter ledning/inv. –Total befolkning Antal orter 50 - 3000 invånare –Dyrare ledningsdragning i tätorter Antal skolorter < 3000 invånare? –Stimulanspengar som utgår för varje ansluten skolort?

10 2000-09-10Bredbandsutredningen10 Ortssammanbindande nät PRELIMINÄR!! Fördelning av stödpengar, forts. Beräkning sker kommunvis, varefter 5 - 10 ?? % förs till en länspott. –Parera skevheter i fördelningsmodell –Viktiga förbindelser där ansvaret inte tydligt ligger på kommunen –Kommuner med ekonomiska problem

11 2000-09-10Bredbandsutredningen11 Ortssammanbindande nät PRELIMINÄR!! Stöd ges till Förbindelser i landsbygd/Glesbygd –Orter med färre än 3 000 invånare samt ren landsbygd. 40 - 50 % av kommunens? kostnad Ny förbindelse –Såväl kabel som trådlös teknik Förbindelse som kan förmedla multimediatjänst med god kvalitet Passiv utrustning –förutom sändare/mottagare i trådlös teknik

12 2000-09-10Bredbandsutredningen12 PRELIMINÄR!! Administrativt stöd Framtagande av lokala infrastrukturplaner Kommuner får; Antal invånareStöd i SEK < 15 000X kr 15 000 – 30 000Y kr 30 000 – 60 000Z kr 60 000 – 120 000X kr > 120 000Q kr

13 2000-09-10Bredbandsutredningen13 PRELIMINÄR!! Administrativt stöd, forts. Länsstyrelsernas uppgift: –Framtagande av regionala infrastrukturplaner, samordning och godkännande av lokala infrastrukturplaner. –Beviljande av stödpengar till enskilda projekt, uppföljning av projekt. –Omfördela pengar (Särskilda skäl) –Upphandling av förbindelse (länspengar)

14 2000-09-10Bredbandsutredningen14 PRELIMINÄR!! Administrativt Stöd, forts. Länen/Regionerna får: År Stöd per län/region Stöd per kommun i län År 1X krY kr År 2-4Z krQ kr

15 2000-09-10Bredbandsutredningen15 PRELIMINÄR!! Villkor för stöd Lokal infrastrukturplan Öppen ledning Konkurrensneutralitet Enhetliga och rimliga taxor inom kommunen Redundans Närings- och regionalpolitisk prioritering Dokumentation i GIS

16 2000-09-10Bredbandsutredningen16 Övrigt Kanalisation –Försöka kartlägga tillgänglig kanalisation –Stimulanspengar för kanalisation? Statlig organisation för bredbandsfrågor –Ny myndighet/verk? –Befintlig myndighet/verk? –Delegation?


Ladda ner ppt "2000-09-10Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser