Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-09-10Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-09-10Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars 2000."— Presentationens avskrift:

1 Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars okt 2000 Tilläggsdirektiv 11 maj –Accessnät;Medel och villkor –Klar 15 juni 2000

2 Bredbandsutredningen2 IT-proppen Statliga pengar: –Nationellt stomnät2.5 mdr Svenska kraftnät –Ortssammanbindande nät 2.63 mdr Utredning –Ortsnät3.2 mdr Utredning

3 Bredbandsutredningen3 Varför statliga pengar? Motverka regionala skillnader –Mellan regioner i Sverige –Inom regioner Rättvise- och demokratiaspekt Medverka till att Sverige behåller tätposition inom IT-området

4 Bredbandsutredningen4 Stöd till ortsnät 3.2 mdr fördelas enligt följande –1.2 mdr till skattereduktion (utreds av fi) –1.2 mdr till kommunstöd –0.8 mdr i reservpott Reservpotten fördelas efter två år (3?) –Skattereduktion eller kommunstöd? –Justerade kriterier?

5 Bredbandsutredningen5 Stöd till ortsnät Kommunstöd Utbyggnad utanför 3000-orter Fördelningsmodell: –0.6 mdr fördelas efter invånare i landsbygd –0.6 mdr fördelas efter landsbygdsareal 100 kvkm < areal < 5000 kvkm Administreras av länsstyrelserna 1 juli 2000 – 31 dec 2004 Efter två (tre!) år förs ej nyttjade medel till länsstyrelserna, för friare användning inom länet.

6 Bredbandsutredningen6 Stöd till ortsnät Kommunstöd, forts. Upphandling! Skall täcka 1/3 av kommunens kostnad –(bidrag över viss nivå – inget krav på medfinansiering?) Nya förbindelser Närings- och regionalpolitiska grunder Krediteras kommuners skattekonto

7 Bredbandsutredningen7 Ortssammanbindande nät 2.63 mdr för byggande av regionalt nät. 1 jan 2001 – 31 dec 2004 Prioriterade orter (förbindelser) –Utbildning –Näringsliv –Offentlig service Statlig, regional eller kommunal upphandling?

8 Bredbandsutredningen8 PRELIMINÄR!! Ortssammanbindande nät Byggande av nät för ca 2.5 mdr. –Till kommuner 90 – 95? % –Till län/regioner 5 – 10? % Administrativt stöd ca 0.1 mdr –Till kommuner –Till län/regioner –Till Kommunförbund

9 Bredbandsutredningen9 Ortssammanbindande nät PRELIMINÄR!! Fördelning av stödpengar Fiktivt nät som sammanbinder orter –Antal meter ledning Meter ledning/inv. –Total befolkning Antal orter invånare –Dyrare ledningsdragning i tätorter Antal skolorter < 3000 invånare? –Stimulanspengar som utgår för varje ansluten skolort?

10 Bredbandsutredningen10 Ortssammanbindande nät PRELIMINÄR!! Fördelning av stödpengar, forts. Beräkning sker kommunvis, varefter ?? % förs till en länspott. –Parera skevheter i fördelningsmodell –Viktiga förbindelser där ansvaret inte tydligt ligger på kommunen –Kommuner med ekonomiska problem

11 Bredbandsutredningen11 Ortssammanbindande nät PRELIMINÄR!! Stöd ges till Förbindelser i landsbygd/Glesbygd –Orter med färre än invånare samt ren landsbygd % av kommunens? kostnad Ny förbindelse –Såväl kabel som trådlös teknik Förbindelse som kan förmedla multimediatjänst med god kvalitet Passiv utrustning –förutom sändare/mottagare i trådlös teknik

12 Bredbandsutredningen12 PRELIMINÄR!! Administrativt stöd Framtagande av lokala infrastrukturplaner Kommuner får; Antal invånareStöd i SEK < X kr – Y kr – Z kr – X kr > Q kr

13 Bredbandsutredningen13 PRELIMINÄR!! Administrativt stöd, forts. Länsstyrelsernas uppgift: –Framtagande av regionala infrastrukturplaner, samordning och godkännande av lokala infrastrukturplaner. –Beviljande av stödpengar till enskilda projekt, uppföljning av projekt. –Omfördela pengar (Särskilda skäl) –Upphandling av förbindelse (länspengar)

14 Bredbandsutredningen14 PRELIMINÄR!! Administrativt Stöd, forts. Länen/Regionerna får: År Stöd per län/region Stöd per kommun i län År 1X krY kr År 2-4Z krQ kr

15 Bredbandsutredningen15 PRELIMINÄR!! Villkor för stöd Lokal infrastrukturplan Öppen ledning Konkurrensneutralitet Enhetliga och rimliga taxor inom kommunen Redundans Närings- och regionalpolitisk prioritering Dokumentation i GIS

16 Bredbandsutredningen16 Övrigt Kanalisation –Försöka kartlägga tillgänglig kanalisation –Stimulanspengar för kanalisation? Statlig organisation för bredbandsfrågor –Ny myndighet/verk? –Befintlig myndighet/verk? –Delegation?


Ladda ner ppt "2000-09-10Bredbandsutredningen1 Uppdraget Direktiv: –Regionalt nät; Medel och villkor –Ge förslag på nationellt infrastrukturprogram –Tidplan; 1 mars 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser