Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett legionellaärende ”blir till”. Ärendet steg för steg Januari 2012, miljöförvaltningen nås av ett rykte, nedreglering till 38°C sker vi undercentral.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett legionellaärende ”blir till”. Ärendet steg för steg Januari 2012, miljöförvaltningen nås av ett rykte, nedreglering till 38°C sker vi undercentral."— Presentationens avskrift:

1 Ett legionellaärende ”blir till”

2 Ärendet steg för steg Januari 2012, miljöförvaltningen nås av ett rykte, nedreglering till 38°C sker vi undercentral (UC) vid en av IDF`s simhallar Möte IDF februari 2012, upplysning om att det stämmer och att problemet kan finnas vid fler simhallar MF ställer fråga till IDF och FSK, ber om inventering av simhallars VVS-installationer och vilka riskbedömningar som gjorts MF genomför inspektion + provtagning på 2 anläggningar Redovisning inkom 25 juni 2012, samtliga simhallar utrustade med VVC, med larm på cirkpumpar och rutin för tempkoll Nytt möte oktober 2012 mellan MF, IDF och FSK. Kompletteringar begärs, kvalitetssäkring av listan, beskrivning av hur legionella skyddet utförs (ex finns termometrar både på ut- och ingående ledningar till UC?) Frekvens på tempövervakning? Manuell, digital övervakning? Kompletterad lista överlämnad januari 2013.

3 Av redovisningen framkom att huvuddelen (11 st) av simhallarna är ”säkra” Några (5 st) har brister i installationer. Nedreglering av varmvatten utförs i UC Kompenserande teknik i form av ex hetvatten-spolning saknas, termometrar på utgående vatten från UC. Framkom inte om termometrar fanns på returvattnet ÖK vid mötet om kompletterande redovisning av legionellaförebyggande rutiner (sällan använda kranar), och förslag till att säkra sina installationer Redovisning i april, tidigare provtagning (90-talet) visade ej på legionella, de misstror hetvattenspolning, framför förslag om system med desinficering med fria radikaler PM till nämnden april 2013 MHN skickar beslut 20 maj 2013

4 Beslutet Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Idrottsnämnden med org. nr. 212000-0142 att; 1. För Forsgrenska badet, Vällingbyhallen, Tensta och Västertorps sim- och idrottshallar samt Bredängsbadet på damsidan ska redovisas förslag till åtgärder för att minska risken för bakterietillväxt i ledningssystemen. Utredningen ska utföras fackmässigt av VVS-konsult med kunskap om legionellasäkra utföranden. Åtgärdsförslagen ska vara kostnadsberäknade. 2. För samtliga duschrum som används sporadiskt vid simhallar ska rutin införas om spolning 1 ggr/vecka. 3. I den löpande kontrollen av VVC-systemen ska förutom kontroll av cirkulationspumpar och temperatur på utgående vatten säkras att temperatur på returvattnet till undercentraler inte understiger 50° C. Loggbok/servicekort för övervakningen ska finnas vid varje badanläggning. 4. Provtagning med avseende på legionella ska utföras på Forsgrenska badet, Vällingbyhallen, Tensta och Västertorps sim- och idrottshallar samt Bredängsbadet på damsidan tills dess dessa anläggningar åtgärdats. Ett provtagningsprogram ska tas fram och lämpliga provtagningspunkter identifieras. Provtagningen ska utföras kvartalsvis.

5 Svar från IDF 14 juni 2013 Rutin skulle införas för att spola igenom sällan använda duschar 1 ggr/v Legionellaprovtagning 1 ggr/kvartal Returtemperatur skulle loggas vid UC Vid riskanläggningarna ska rutin införas för att byta duschslangar 1 ggr/år och tvätta /byta duschhuvuden 1 ggr/år Ingen redovisning ang åtgärd av osäkra VV- installationer

6 Nytt beslut september 2013 Utreda och inkomma med förslag till tekniska åtgärder på vattensystemet för att minska risken för bakterietillväxt i ledningssystemen. Underlaget ska minst redovisa förslag på legionellaspolning och ändring av nedreglering till tappställe. Utredningen ska utföras fackmässigt av VVS-konsult med kunskap om legionellasäkra utföranden. Åtgärdsförslag ska vara kostnadsberäknade.

7 Ärendet börjar bli mer komplicerat Redovisning inkom 28 november 2013, dock ej svar på kostnad att bygga om VV Förslag: Periodiserad spolning av kallvatten- ledningar med klordioxid UV-ljus i VVC-kretsen (100 000 kr) Om legionella påvisas – installation av stationär klordioxiddosering (300 000 kr) Möte MF, IDF och FSK januari 2014. IDF ombeds komplettera med kostnad för att bygga om till nedreglering nära dusch, vidare att ange vilka simhallar som ska renoveras inom kort Ytterligare fråga – där hetvattenspolning utförs – vad menas med hetvattenspolning? Kuriosa: Provtagning legionella hade ej påbörjats

8 MF´s ställningstagande §§ IDF behöver redovisa i enlighet med föreläggandet kostnaden för att bygga om vattenledningar för nedreglering av temp vid kran/dusch, vilka kvarvarande risker i systemen som återstår med inkommet förslag. Det inkomna förslaget är i strid med EWGLIS´s rekommendationer då kembekämpning förutsätts ske kontinuerligt med låg dosering av klordioxid. I inkommet förslag är det oklart hur provtagningen kommer att utformas och med vilken frekvens klordioxidspolning kommer att utföras. Detta ska inkomma till MF senast den 17 mars 2014.

9 IDF´s svar mars 2014 Nedreglering Vällingby sim- och idrottshall: 350 000:- Provtagning <5 cfu/100ml Nedreglering Västertorps sim- och idrottshall: 400 000:- Provtagning - ännu ej redovisat Nedreglering Tensta sim- och idrottshall: 350 000:- Provtagning 20 cfu/100 ml Nedreglering Forsgrenska Badet: 350 000:- Provtagning - ännu ej redovisat Bredängsbadet: Anläggningen byggs om 2015 Provtagning - ännu ej redovisat

10 Rimligt ställningstagande Riskbedömning – hur ska vu göra en sådan – hur bedömer vi riskerna? Vilka krav kan ställas i egenkontrollen? Vilka krav kan ställas på installationerna?


Ladda ner ppt "Ett legionellaärende ”blir till”. Ärendet steg för steg Januari 2012, miljöförvaltningen nås av ett rykte, nedreglering till 38°C sker vi undercentral."

Liknande presentationer


Google-annonser