Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om rätt information i vård och omsorg Rätt information i vård och omsorg Patrik Sundström, huvudsekreterare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om rätt information i vård och omsorg Rätt information i vård och omsorg Patrik Sundström, huvudsekreterare."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Rätt information i vård och omsorg Patrik Sundström, huvudsekreterare

2 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Kort om problemet Patientdatalagen ställer krav på information och rätt att motsätta sig medverkan i nationella kvalitetsregister Vuxna med nedsatt beslutsförmåga har bedömts inte kunna inkluderas i kvalitetsregister, inte ens om närstående involveras Detta berör alla kvalitetsregister

3 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Delbetänkande 5 juni 2013 Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga Delbetänkande med förslag på förändrad lagstiftning rörande nationella kvalitetsregister och sammanhållen journalföring

4 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Förslaget, ny paragraf 7 kap. 2 a § Om den enskilde inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 2 §, får personuppgifter om honom eller henne behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister under förutsättning att 1. den enskildes inställning till personuppgiftsbehandlingen så långt möjligt klarlagts, och 2. det inte är uppenbart att den enskilde skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

5 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Förutsättningarna Beslutsförmågan (personkrets & bedömning) ”Inte endast tillfälligt” Inställningen till medverkan i registret ”så långt möjligt klarlagd” ”Inte uppenbart” att patienten skulle ha motsatt sig

6 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Om patienten tidigare inkluderats i registret För en patient som inkluderats i registret när beslutsförmåga fanns behöver ingen omprövning ske för fortsatt registrering som sker om patienten drabbas av nedsättningar i beslutsförmågan Detta under förutsättning att patienten blivit informerad på rätt sätt och då inte motsatt sig registrering

7 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Förslagets förhållande till nuvarande bestämmelser Förslaget ska inte tillämpas i mer ”akuta situationer” Registrering i akuta situationer redan idag möjligt – förutsätter information till patienten så snart det kan ske Övriga bestämmelser i 7 kap. PDL gäller

8 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Fortsatt hantering Förslaget överlämnas till regeringen 5 juni Vi föreslår ikraftträdande 1 juli 2014, vilket förutsätter –remisshantering sensommar/höst 2014 –lagrådsremiss innan årsskifte 2014 –proposition efter årsskiftet –riksdagsbeslut vinter/vår 2014

9 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Några kommande frågor om kvalitetsregister i utredningen Kvalitetssäkring över vårdgivargränser –Tillgång till andra vårdgivares uppgifter om ”samma” patient Ihopslagning av kvalitetsregister –Otydligt om/hur det får ske –Frågor om personuppgiftsansvar, sekretess och ändamål Kvalitetssäkring i integrerade verksamheter –Hur kvalitetssäkra integrerad verksamhet HSL-SOL?

10 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Huvudbetänkande Ska överlämnas 30 april 2014 Handlar om ökade förutsättningar till en mer sammanhållen informationshantering inom och mellan sjukvården och socialtjänsten Förslagen kan omfatta både lagstiftning och andra åtgärder för att stimulera önskad utveckling


Ladda ner ppt "Utredningen om rätt information i vård och omsorg Rätt information i vård och omsorg Patrik Sundström, huvudsekreterare."

Liknande presentationer


Google-annonser