Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. februari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. februari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. februari 2012 Materialet: avser kostnader inklusive moms är ej åldersstandardiserat Jessica Bylund jessica.bylund@skl.sejessica.bylund@skl.se Bo Claesson bo.claesson@skl.sebo.claesson@skl.se

2 Månadsvisa kostnader för förmånen samt procentuell förändring 2 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

3 Kostnadsutveckling ackumulerad månadsvis i mnkr samt procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år 3 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

4 Kostnadsutveckling för förmånen – löpande 12 månadstal 4 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

5 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv. 5 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

6 Kostnad för läkemedelsförmån, kronor per inv. 6 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

7 Förväntad kostnad enligt behovsmodell samt faktisk kostnad t.o.m. februari, kr per inv. 7 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB samt egna beräkningar

8 Procentuell kostnadsutveckling jämfört med föregående år per månad 2012 8 Inkl. moms Källa: Apotekens service AB

9 Observera! Förändringar i statistiken för den slutna vården fr.o.m. januari 2010 -Många landsting redovisar rekvisitionsläkemedel i avtalspriser. Stockholm och Gotland började redan i januari 2010. Från 2011 redovisar ytterligare några landsting avtalspriser, Kronoberg och Kalmar från 1 mars, Blekinge från 1 april. Under hösten 2011 har Skåne redovisat avtalspriser från 1 september och Västmanland från den 1 oktober. -Förändringarna innebär att utvecklingen över tiden inte är jämförbar med tidigare uppgifter. Vi redovisar i nuläget därför inte historiska data och jämförelser med tidigare år. 9

10 Kostnad för rekvisitionsläkemedel per landsting, februari 2012 10 Källa: Apotekens service AB

11 Kostnad för rekvisitionsläkemedel i kronor per invånare och landsting, februari 2012 11 Källa: Apotekens service AB


Ladda ner ppt "Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård Observera! Förändrad statistik för slutenvården fr.o.m. år 2010 Utveckling t.o.m. februari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser