Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016 ASTA dagarna 2016 Harmonisering med riktlinjerna! Kerstin Fjällman Schärberg Rikskoordinator Bitr. Registerhållare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016 ASTA dagarna 2016 Harmonisering med riktlinjerna! Kerstin Fjällman Schärberg Rikskoordinator Bitr. Registerhållare"— Presentationens avskrift:

1 2016 ASTA dagarna 2016 Harmonisering med riktlinjerna! Kerstin Fjällman Schärberg Rikskoordinator Bitr. Registerhållare www.luftvagsregistet.se

2 Finns i era brevlådor denna vecka!

3

4 Luftvägsregistret den 29 april 2016 55 000 unika patienter 120 000 registreringar 75 900 direktöverförda registreringar dvs ca 65 %

5 April -15 April-16 ca 430 snart 700 Framför allt-primärvård! Anslutna enheter

6 Variabel justering/ tillägg Harmoniserar inte fullt ut med Socialstyrelsens indikatorer ( ordval ) Ex. ”Genomfört rökavvänjning” Förändring av ”annan anledning” ( placering tex. från fördjupningsdel till kortformulär) Skriftlig behandlingsplan

7 Astma Ska erbjudas rökavvänjning om de röker Bör erbjudas strukturerad patientutbildning Bör symtom bedömas med ACT Bör genomgå allergiutredning Bör bedömas avseende försämringsskov

8 KOL Ska erbjudas rökavvänjning om de röker Bör influensa vaccineras årligen Bör erbjudas strukturerad patientutbildning Bör symtom bedömas med CAT Bör bedömas avseende fysisk aktivitet Bör bedömas avseende frekvens av försämringsskov Bör få non-invasiv ventilation vid respiratorisk acidos Bör erbjudas nutritionsbehandling vid BMI<22

9 Variabel justering/ tillägg Tillägg: Återbesök efter exacerbation Bedömning av fysisk kapacitet Interprofessionell samverkan/ team (Nutritionsbehandling) Ev. något ytterligare på barnsida n

10 Indikatorerna för vård vid Astma och KOL Övergripande indikatorer som framför allt speglar resultatmått: Dödlighet Återinläggningar Täckningsgraden i kvalitetsregister

11 Indikatorerna för vård vid Astma och KOL Ett mått som ska spegla god vård och omsorg. Kunskapsbaserad och säker vård Individ anpassad Effektiv Jämlik Tillgänglig!!

12 Interprofessionell samverkan för personer i alla åldrar med Astma eller KOL

13 Indikatorerna kan användas som underlag: Verksamhetsuppföljning Verksamhetsutveckling Öppna redovisningar av hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader.

14

15 Inom kort kommer Luftvägsregistret att presentera ett antal indikatorer i ViS

16 Nationellt kvalitetsregister Möjligheter till förbättrad vård för patienten Möjligheter till förbättrad arbetsstruktur för enhetens personal Möjligheter till förbättrade rutiner på enheterna Möjlighet att på ett lättare sätt följa nationella riktlinjer Utmaningen! Snedfördelning – nationellt, regionalt och lokalt

17 Inga data – inga problem Inga problem – inga åtgärder Vi måste mäta för att kunna förbättra vården!

18 Indikatorstatistik

19

20 Implementeringen och användarstöd

21 Apelviken i Varberg Tack!


Ladda ner ppt "2016 ASTA dagarna 2016 Harmonisering med riktlinjerna! Kerstin Fjällman Schärberg Rikskoordinator Bitr. Registerhållare"

Liknande presentationer


Google-annonser