Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011"— Presentationens avskrift:

1 Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011
Elisabeth Wärnberg Gerdin Nils Oscarson Nils

2 Nationella riktlinjer för vuxentandvård
Vad? Varför? Av vem? För vem?

3 Kunskapsstöd för vuxentandvård
397 rekommendationer om behandlingsmetoder Vad är klinisk "state of the art" idag? Var ligger forsknings- och kunskapsfronten idag? Hur nära eller hur långt ifrån är den dagliga kliniska tandvården? Vad behöver allmäntandvårdsteamen veta och anpassa sin vård efter? Vad? Kunskapsstöd som ger svar på flera av de frågor som ramar in konferensen (första sidan i programmet)

4 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Tandvårdslag 1985:125 2§ Varför? (1)

5 Varför? (2)

6 God vård / tandvård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Säker vård Patientfokuserad vård Effektiv vård Jämlik vård Vård i rimlig tid Varför och Av vem? Socialstyrelsen och ett stort antal nationella experter

7 Nationella riktlinjer för vem?
Ska användas till: underlag för styrning och ledning av tandvården att styra tandvården mot en mer evidensbaserad vård att välja och erbjuda den vård som är effektiv och som ger störst nytta för patienten i förhållande till kostnaden stöd för prioriteringar För vem? Tandvårdens: Styrning och ledning Professioner Patienter

8 Har Nationella riktlinjer i andra discipliner lett till ökad kvalitet?
Hur kommer detta att mätas i tandvården? Kommer patienterna att kunna utvärdera min lyckandefrekvens? Kommer det att leda till kvalitetsförbättringar?

9 Mellan 2005 och 2009 har andelen behandlade fördubblats.
Finns det exempel från andra riktlinjer inom hälso-och sjukvården att riktlinjerna gör skillnad? (2 bilder) I Nationella riktlinjer för strokesjukvård (2005) lyftes trombolys fram som prioriterad åtgärd för patienter som uppfyller behandlings kriterierna. Mellan 2005 och 2009 har andelen behandlade fördubblats. 9

10 Efter publiceringen av Nationella riktlinjer för strokesjukvård (2005) har andelen stroke-
patienter som vårdas på strokeenhet, och som läggs direkt på strokeenhet efter ankomst till sjukhus ökat med cirka 10 procentenheter. Eftersom åtgärden kräver en strukturell förändring på sjukhusen syns ökningen först ett par år efter att rekommendationen trätt i kraft.

11 Indikatorer (50) Nationellt Lokalt / regionalt
ge en bild av tandvården i stort (öppna jämförelser) stärka det som är bra peka på det som är i behov av förbättring ingen tävling Lokalt / regionalt verksamhetsuppföljning (processer, resultat och kostnader över tid) initiera förbättringar av tandvårdens kvalitet

12 Patienten & kvalitetsregister
Register hellre än ”ratingsidor” Inte möjligt i tandvården ännu!! Allmän hälso- sjukvård hjärtregister ger information om lyckande på hjärtkliniker Ortopedregister och lyckande med höftleder Cancer Kommer patienten att kunna utläsa min lyckandefrekvens (1 bild) 12

13 Kvalitetsregister Kliniknära frågor och är till för återkoppling till klinik på lokal och regional nivå för egna jämförelser SKaPa NQRDI

14 Kommer det leda till kvalitetsförbättringar?
Bara om tandvården tar till sig Använda de verktyg som finns Arbeta enligt rekommendationer/riktlinjer lägg krutet på riktlinjedokumentet i kvalitetsarbetet arbetar vi enligt riktlinjerna? om inte, varför? vad innebär det att arbeta annorlunda Implementera i sin verksamhet Kommer det att leda till kvalitetsförbättringar? Riktlinjer – bästa tillgängliga kunskap. Ofantligt arbete som utförts Exempel från FTV. Strukturerat gå genom områden. Börja med stöd för styrning o ledning. Fördjupning där vi behöver ändra? Karies. Hur arbetar vi med fluor? Antibiotika. Hur använder vi antibiotika idag? 14

15 Pulpanekros med apikal parodontit -rotbehandling (nekrosbehandling)
”Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid tänder med pulpanekros och apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som föranleder en rotbehandling, ger manuell eller maskinell instrumentering med filar av nickel-titan en högre andel tänder med en god rotfyllningskvalitet än vid instrumentering med stålfilar” Praktiskt exempel med klinisk frågeställning: Ska jag arbeta med Ni-Ti instrument vid rensning eller duger mina stålfilar 15

16 Hur arbetar jag kariesförebyggande?
På vilka grunder och vad rekommenderar jag när det gäller fluor? Vid vilka tillfällen förskriver jag antibiotika? Ytterligare frågor som kan besvaras med riktliner. Jämföra sig med rekommendationer 16

17 Semestern är tyvärr slut..........


Ladda ner ppt "Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser