Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011 Elisabeth Wärnberg Gerdin Nils Oscarson www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011 Elisabeth Wärnberg Gerdin Nils Oscarson www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer."— Presentationens avskrift:

1 Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011 Elisabeth Wärnberg Gerdin Nils Oscarson www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer

2 Vad? Varför? Av vem? För vem? Nationella riktlinjer för vuxentandvård

3 Vad är klinisk "state of the art" idag? Var ligger forsknings- och kunskapsfronten idag? Hur nära eller hur långt ifrån är den dagliga kliniska tandvården? Vad behöver allmäntandvårdsteamen veta och anpassa sin vård efter? Kunskapsstöd för vuxentandvård 397 rekommendationer om behandlingsmetoder

4 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Tandvårdslag 1985:125 2§

5

6 God vård / tandvård Effektiv vård Jämlik vård Vård i rimlig tid Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Säker vård Patientfokuserad vård

7 Nationella riktlinjer för vem? Ska användas till: underlag för styrning och ledning av tandvården att styra tandvården mot en mer evidensbaserad vård att välja och erbjuda den vård som är effektiv och som ger störst nytta för patienten i förhållande till kostnaden stöd för prioriteringar Tandvårdens: Styrning och ledning Patienter Professioner

8 Har Nationella riktlinjer i andra discipliner lett till ökad kvalitet? Hur kommer detta att mätas i tandvården? Kommer patienterna att kunna utvärdera min lyckandefrekvens? Kommer det att leda till kvalitetsförbättringar?

9 I Nationella riktlinjer för strokesjukvård (2005) lyftes trombolys fram som prioriterad åtgärd för patienter som uppfyller behandlings kriterierna. Mellan 2005 och 2009 har andelen behandlade fördubblats.

10 Efter publiceringen av Nationella riktlinjer för strokesjukvård (2005) har andelen stroke- patienter som vårdas på strokeenhet, och som läggs direkt på strokeenhet efter ankomst till sjukhus ökat med cirka 10 procentenheter. Eftersom åtgärden kräver en strukturell förändring på sjukhusen syns ökningen först ett par år efter att rekommendationen trätt i kraft.

11 Indikatorer (50) Nationellt –ge en bild av tandvården i stort (öppna jämförelser) –stärka det som är bra –peka på det som är i behov av förbättring –ingen tävling Lokalt / regionalt –verksamhetsuppföljning (processer, resultat och kostnader över tid) –initiera förbättringar av tandvårdens kvalitet

12 Patienten & kvalitetsregister Register hellre än ”ratingsidor” Inte möjligt i tandvården ännu!! Allmän hälso- sjukvård –hjärtregister ger information om lyckande på hjärtkliniker –Ortopedregister och lyckande med höftleder –Cancer

13 Kvalitetsregister Kliniknära frågor och är till för återkoppling till klinik på lokal och regional nivå för egna jämförelser –SKaPa –NQRDI

14 Kommer det leda till kvalitetsförbättringar? Bara om tandvården tar till sig Använda de verktyg som finns Arbeta enligt rekommendationer/riktlinjer –lägg krutet på riktlinjedokumentet i kvalitetsarbetet –arbetar vi enligt riktlinjerna? –om inte, varför? –vad innebär det att arbeta annorlunda Implementera i sin verksamhet

15 Pulpanekros med apikal parodontit - rotbehandling (nekrosbehandling) www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer/sokiriktlinjerna ”Socialstyrelsens expertgruppsbedömning är att vid tänder med pulpanekros och apikal parodontit, såväl som vid övriga tillstånd som föranleder en rotbehandling, ger manuell eller maskinell instrumentering med filar av nickel-titan en högre andel tänder med en god rotfyllningskvalitet än vid instrumentering med stålfilar”

16 Hur arbetar jag kariesförebyggande? –På vilka grunder och vad rekommenderar jag när det gäller fluor? Vid vilka tillfällen förskriver jag antibiotika?

17 Semestern är tyvärr slut..........


Ladda ner ppt "Quality 2011 Nationella riktlinjer för vuxentandvård 15 september 2011 Elisabeth Wärnberg Gerdin Nils Oscarson www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer."

Liknande presentationer


Google-annonser