Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Katarina Ossiannilsson Sjukgymnast/Rehabchef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Katarina Ossiannilsson Sjukgymnast/Rehabchef."— Presentationens avskrift:

1 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Katarina Ossiannilsson Sjukgymnast/Rehabchef Skånes Universitetssjukhus

2 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor Det finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienterna Det finns ingen enhetlig praxis i sjukvården 50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana Socialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor

3 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Riktlinjernas inriktning Metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna  tobaksbruk  riskbruk av alkohol  otillräcklig fysisk aktivitet  ohälsosamma matvanor

4 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna? Dagligrökning 13% Riskabla alkoholvanor14% Otillräcklig fysisk aktivitet35% Ohälsosamma matvanor 20% Ökad risk för bl.a. diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, leverskador, olycksfall, psykisk ohälsa, alkoholberoende, högt blodtryck, övervikt/fetma.

5 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Vägen till rekommendationerna Formulera frågeställning Samla bästa tillgängliga kunskap Prioritera

6 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Prioritera Rekommendation Åtgärdens effekt Tillståndets svårighetsgra d Kostnads- effektivitet

7 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Vilka omfattas av riktlinjerna? Vuxna med ohälsosamma levnadsvanor Särskilda tillstånd Inför operation, vid graviditet, vid amning och när man är förälder Högriskgrupper Ökad risk för negativa hälsomässiga konsekvenser, t.ex. person med lungsjukdom som röker Barn?

8 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Riktlinjernas rekommendationer Alla rekommendationer är någon form av rådgivning/samtal Tre nivåer:  enkla råd  rådgivande samtal  kvalificerat rådgivande samtal Nivåerna skiljs åt genom innehållet och personalens kvalifikationer Mer kvalificerade åtgärder tar i regel mer tid 8

9 Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Tack!


Ladda ner ppt "Nationella Riktlinjer för Sjukdomsförebyggande Metoder Varför nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Katarina Ossiannilsson Sjukgymnast/Rehabchef."

Liknande presentationer


Google-annonser