Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRDEN I SIFFROR Presentation februari 2015. BAKGRUND Det finns ett stort behov att tillgängliggöra data från kvalitetsregistren så att de kan användas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRDEN I SIFFROR Presentation februari 2015. BAKGRUND Det finns ett stort behov att tillgängliggöra data från kvalitetsregistren så att de kan användas."— Presentationens avskrift:

1 VÅRDEN I SIFFROR Presentation februari 2015

2 BAKGRUND Det finns ett stort behov att tillgängliggöra data från kvalitetsregistren så att de kan användas för ledning och styrning, framförallt på landstingsledningsnivån. För att detta ska vara möjligt krävs att data/indikatorer från flera register samlas på ett ställe, att det är enkelt att ta fram attraktiva och ändamålsenliga presentationer samt att det är möjligt med mer frekventa uppdateringar än en gång per år.

3 BESLUTSGRUPPENS BESLUT DEC 2013:

4 OM VÅRDEN I SIFFROR Vården i siffror vänder sig till dem som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

5 SYFTE/MÅL/NYTTA Nyttoeffekter är: Enklare tillgång till resultat från kvalitetsregister för landstingsledningar, och därmed en av de viktiga förutsättningarna för kunskapsstyrning. Syftet blir således att: Skapa visningsyta för data från ett antal utvalda kvalitetsregister.

6 GENOMFÖRANDE Arbetet leds av Kansliet för Nationella Kvalitetsregister. Teknisk utveckling ligger på extern aktör. Nära samverkan sker med de aktiviteter som görs inom ramen för kunskapsstyrning och öppna jämförelser på SKL samt med företrädare för landstingsledningarna (exempelvis regionföreträdarna i nätverket Nationell Samverkan för Kunskapsstyrning) och registren.

7 MED FRÅN STARTEN MARS 2014 Register Registercentra IT drift Stöd för indikatorer Projekt/Visning av indikatorer Verksamhet Landstingsledning ? Kansliet för nationella kvalitetsregister SKL Utvecklingsteam Valtech Inera Prostatacancerregistret Graviditetsregistret Riksstroke HabQ PsoReg Swedeheart QRC Inca Registercentrum UCR Auricula RC Norr NDR SkaPa Luftvägsregistret (SIR) Nätverket för Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård NSK Analysenheter landstingen

8 LITE OM TEKNIKEN

9 MÅNGA VILL TA DEL AV INDIKATORER Starkt politiskt tryck på data för jämförelser vid vårdval Insyn – ”målgruppsanpassa Öppna jämförelser” Visa kvalitetsdata för landstingsledningar Regionala initiativ Inom ramen för detta projekt gör vi något som kan nyttjas för olika sammanhang, målgrupper och syften.

10 Invånare Kvalitets register Indikatorer Styrning och ledning Samhälls- och hälsointresserad; fritidspolitiker, media, lärare, enskilda invånare. Syfte; insyn, hälso- och sjukvårdens utveckling, styrning osv. Patient och anhörig; Syfte; Stärka individen. Främja och upprätthålla hälsa genom att öka hens handlingsutrymme. Verksamhetschef på vårdenhet. Styra och leda sin egen verksamhet i vardagen. Planera, utvärdera, prioritera. Politiker och högre tjänstemän i kommun och landsting. Styra och leda på en övergripande nivå. Regionala och lokala satsningar i relation till andra satsningar och andra regioner. Benchmarking. ”Borde inte jag ha en blodfetts- sänkande behandling efter min Stroke? Mitt landsting är mer restriktiva med den behandlingen än andra, och här på Sunderbyn är man dessutom mindre nöjd med rehabiliteringen efter ett år, än i Kiruna. Det måste jag fråga min läkare om…” ”Varför har vi högre dödlighet i Stroke här i Blekinge än tex Norrbotten, trots att det inte kan förklaras med sociala faktorer, benägenheten att söka vård, eller avstånd till sjukhus…” ”Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vård i akutfasen av stroke bedrivas vid särskilda strokeenheter med multidiciplinära team. Det sker en ökning i hela landet och könsskillnader är utjämnade. Men varför har Västerås lasarett så låg procent? ” ”Här i Jämtland är återinsjuknandet i Stroke störst i landet. Hur kan vi jobba förebyggande med våra patienter för att ändra på den trenden? Vilka åtgärder är verkningsfulla och hur kan vi lägga in det i våra dagliga rutiner?”

11

12 1 regional utdata Kolada1177.se Vår utdataportal

13 1 regional utdata Kolada1177.se Vår utdataportal Nationella tjänsteplattformen, inkl metadatakatalog.

14 Vården i siffror för styrning, ledning och förbättringsarbete 1177 Vårdguiden och innovatörer för patienter och invånare Nationell tjänsteplattform Öppen data plattform Kvalitetsregister Socialstyrelsen SKL Landstingens datalager Kvalitetsindikatorkatalog

15

16


Ladda ner ppt "VÅRDEN I SIFFROR Presentation februari 2015. BAKGRUND Det finns ett stort behov att tillgängliggöra data från kvalitetsregistren så att de kan användas."

Liknande presentationer


Google-annonser