Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheterna Vad gör dom övriga myndigheterna i händelse av kris? Livsmedelsverket (SLV) Folkhälsomyndigheten (FHM) Statens kriminaltekniska Laboratorium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheterna Vad gör dom övriga myndigheterna i händelse av kris? Livsmedelsverket (SLV) Folkhälsomyndigheten (FHM) Statens kriminaltekniska Laboratorium."— Presentationens avskrift:

1 Myndigheterna Vad gör dom övriga myndigheterna i händelse av kris? Livsmedelsverket (SLV) Folkhälsomyndigheten (FHM) Statens kriminaltekniska Laboratorium (SKL) Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) SMHI Sveriges geologiska undersökningar (SGU) Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Länsstyrelsen

2 Egentligen ingen operativ myndighet De har tjänsteman i beredskap (TIB) –Analysmöjlighet (okända kemprovet, en del mikrobiologi) –Riskbedömningar –Råd om restriktioner/hantering av en kris VAKA Operativ! –Kan allt, vet allt SLV

3 Egentligen ingen operativ myndighet Har TIB –Hjälper till vid smittspårning –Bra mikrobiologiskt laboratorium –Bra kompetensbas för frågor Har inte kapacitet att ta emot analyser vid misstanke om smittat vatten – de vill ha smittade människor! FHM

4 Operativ ”myndighet” Har TIB –Analyser vid brottsmisstanke –Har resurser för det okända provet –Kan ta ett ”forensic sample” FOI Ingen operativ myndighet –Har resurser för det okända provet –Duktiga på CBRN (provtagning och analys) SKL

5 Ingen operativ myndighet Kan ge prognoser om regn mm Bäst på Klimat och klimatförändring SMHI

6 Egentligen ingen operativ myndighet –Kartmaterial som man kan söka i –Kompetensbas –Låna en geolog ! –Gedigen kunskap om geologi och mark SGU

7 Egentligen ingen operativ myndighet –Har TIB –bistå och ge stöd till samordning mellan svenska myndigheter i krissituationer –ge råd och stöd till räddningstjänst –Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information –Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning –WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna MSB

8 Geografiskt områdesansvar länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap –Det innebär att man inom sitt geografiska område ska se till att samverkan och samordning sker för att uppnå en samlad krishanteringsförmåga och ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser vid en kris. –innebär inte att myndigheten vid en kris får särskilda befogenheter, såvida inte regeringen fattar beslut om detta Länsstyrelsen


Ladda ner ppt "Myndigheterna Vad gör dom övriga myndigheterna i händelse av kris? Livsmedelsverket (SLV) Folkhälsomyndigheten (FHM) Statens kriminaltekniska Laboratorium."

Liknande presentationer


Google-annonser