Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krishantering regionalt RSK LEH 2011-01-19--20 Christina Boman Enheten för samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen Uppsala län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krishantering regionalt RSK LEH 2011-01-19--20 Christina Boman Enheten för samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen Uppsala län."— Presentationens avskrift:

1 Krishantering regionalt RSK LEH 2011-01-19--20 Christina Boman Enheten för samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen Uppsala län

2 Länsstyrelsen, en diversehandel Allmän förvaltning Allmänna val Bredband (It infrastruktur) Bygga och Bo Djurskydd Folkhälsa Hållbar samhällsplanering Integration Internationella kontakter Jakt och fiske Jämställdhet Kulturmiljö Klimat Landsbygd/Lantbruk Natur och miljö Näringsliv Miljö Samhällsskydd och beredskap Veterinär verksamhet Världsarv

3 Svenska krishanteringssystemets tre grundprinciper

4 Lagar och förordningar Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskapFörordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 52-54§§Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 52-54§§

5 Samverkan -angränsande län (ÖSAM) -kommuner (CeSam) -landsting -samhällsviktig verksamhet (Krishanteringsrådet) Geografiskt områdesansvar Särskilt ansvar för krisberedskapen Sammanhållande funktion på regional nivå Information till allmänheten Samordna information och Verksamhet (CeSam) Inrikta och prioritera regeringsbeslut RSA TIB/VB ( (upptäcka, verifiera, larma och informera) Rapportering Höjd beredskap Lägesbild Ledningscentral Krypto Utbildning och övning Regional RSA Risk och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen Uppföljning LEH Verka för att grundläggande förmåga till civilt försvar uppnås

6 CeSam 2.0 Syfte: att ge stöd till operativa insatser som kräver bred samordning samt att säkerställa att korrekt och samstämmig information förmedlas till allmänheten.Syfte: att ge stöd till operativa insatser som kräver bred samordning samt att säkerställa att korrekt och samstämmig information förmedlas till allmänheten. CeSam arbetar i perspektiven före, under och efter.CeSam arbetar i perspektiven före, under och efter. –Före: arbetsgrupper RSA, INFO, RSF, UTB, Admin –Under: grön, gul, röd –Efter: LL

7 Krishanteringsrådet Uppgift i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, 54§, 3. Länsstyrelsen ska särskilt ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet bör ingå, för att skapa nödvändig samordning

8 Krishanteringsrådet

9 Länsstyrelsens uppgift Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO]Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO] Kommunal räddningstjänstKommunal räddningstjänst Statlig räddningstjänstStatlig räddningstjänst FjällräddningstjänstFjällräddningstjänst FlygräddningstjänstFlygräddningstjänst SjöräddningstjänstSjöräddningstjänst Efterforskning av försvunna personer i andra fallEfterforskning av försvunna personer i andra fall Miljöräddning till sjössMiljöräddning till sjöss Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnenRäddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen

10 Länsstyrelsens uppgift Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO]Lag (2003:778) om skydd mot olyckor [LSO] Ansvara för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning *Ansvara för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning * Kärnteknisk anläggning = kärnenergireaktorer (oavsett placering), hantering av radioaktivt avfall, transport och lagring av kärnbränsle samt hantering av radioaktiva isotoper Ansvara för sanering** efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggningAnsvara för sanering** efter utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning ** ** Åtgärder för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom

11 Länsstyrelsens uppgift Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor [FSO] Informera allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålningInformera allmänheten i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning Planer för att hantera händelsen* – ”program för räddningstjänsten” (beredskapsplan)Planer för att hantera händelsen* – ”program för räddningstjänsten” (beredskapsplan) Planer för sanering – ”program för sanering”Planer för sanering – ”program för sanering”(saneringsplan) * Innebär bl.a. att utse räddningsledare – behörig att vara räddningsledare vid kommunal räddningstjänst eller motsvarande kvalifikationer

12 Länsstyrelsens uppgift I fråga om OMFATTANDE räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner, samt utse räddningsledareI fråga om OMFATTANDE räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner, samt utse räddningsledare Omfattar insatsen såväl kommunal som statlig räddningstjänst skall Länsstyrelsen ansvara för att insatserna samordnas. Detta ska planläggas i en regional räddningstjänstplanOmfattar insatsen såväl kommunal som statlig räddningstjänst skall Länsstyrelsen ansvara för att insatserna samordnas. Detta ska planläggas i en regional räddningstjänstplan

13 Enheten för samhällsskydd och beredskap Stig Ekberg /Försvarsdirektör/enhetschefStig Ekberg /Försvarsdirektör/enhetschef Christina Boman /krishanteringsfrågorChristina Boman /krishanteringsfrågor Göran Cederholm /LSOGöran Cederholm /LSO Stefan Unnevall/ KärnkraftStefan Unnevall/ Kärnkraft Karl Barrljung /utbildning, övningKarl Barrljung /utbildning, övning Karin von Sydow / klimat och krisKarin von Sydow / klimat och kris Jan Edenqvist / sambandJan Edenqvist / samband Pia Persson/ ekonomi/administrationPia Persson/ ekonomi/administration Hans Bayard / kärnkraft, Klimat (50%)Hans Bayard / kärnkraft, Klimat (50%)

14 Kom ihåg detta….. Samverkan Samordning Information

15 ?


Ladda ner ppt "Krishantering regionalt RSK LEH 2011-01-19--20 Christina Boman Enheten för samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen Uppsala län."

Liknande presentationer


Google-annonser