Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Klimat- och energi prop. 2008/09:162 Livsmedelsverket och nya uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Klimat- och energi prop. 2008/09:162 Livsmedelsverket och nya uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Klimat- och energi prop. 2008/09:162 Livsmedelsverket och nya uppdrag

2 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Klimat- och energi prop. 2008/09:162 9.3 Nationellt samordningsansvar dricksvatten Regeringens bedömning: Klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på åtgärder för att säkra dricksvattenkvaliteten. Att säkra dricksvattenkvaliteten är en högt prioriterad fråga. Ansvaret är idag splittrat - det är angeläget med en samordning av arbetet. Livsmedelsverket bör därför ges ett samordningsansvar för dricksvattenfrågor på nationell nivå. Verket bör utvidga det samordningsansvar verket har i form av samverkansgruppen för vattenkvalitet och vattenförsörjning (SAMVA) till att utöver kris- och beredskapsperspektiv även omfatta anpassning till klimatförändringar.

3 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Klimat- och energi prop. 2008/09:162 19 milj kronor för klimatanpassning under 3 år (2009 – 2011) enligt klimatprop. och ändring i regleringsbrevet á 19 mars 2009: -10 milj kr till dricksvatten -9 milj kr till livsmedel 2009 Nationell dricksvattensamordnare Utvidgad databas hos SGU för alla vattentäkters tillstånd och utveckling (även ytvatten)


Ladda ner ppt "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION Klimat- och energi prop. 2008/09:162 Livsmedelsverket och nya uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser