Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Piteå kommuns beredskapsplaner. Linda Sjölund Säkerhets- och försäkringssamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Piteå kommuns beredskapsplaner. Linda Sjölund Säkerhets- och försäkringssamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Piteå kommuns beredskapsplaner. Linda Sjölund Säkerhets- och försäkringssamordnare

2 Från vardagshändelse till extraordinär händelse

3 Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation Likhetsprincipen: Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Närhetsprincipen: Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Principerna

4 En myndighet ska samverka och samordna de samhällsviktiga verksamheterna inom sitt geografiska område, före, under och efter en kris. Geografiskt områdesansvar

5 Allting börjar med en årsplan…….. – Riskinventering – Samhällsviktiga verksamheter – Kontinuitetshantering – Risk- och sårbarhetsanalys – Plan för hantering av …… – Övnings- och utbildningsplan – Nya beredskapsplaner – Övning Men först…..

6 Krissida - Insidan ”Kris”

7 Mottagning Kärnteknisk olycka Sanering Väpnat våld i skolmiljöer Styrel (Värmebölja) På g eller färdiga (Klimatstrategi) Värmeavbrott Oljeskydd Styrel

8 Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka kärnteknisk olycka

9 1.Utrymma 2.Omplacera 3.Sanera Två alternativ och en skyldighet kärnteknisk olycka

10 Statlig räddningstjänst – Länsstyrelsen Leder arbetet, både vid akut fas och sanering. Enligt upprättat program Utser räddningsledare och saneringsledare. Ansvar vid ett utsläpp av radioaktivt ämne. Kommunens ansvar Skyldig att bistå med personal och material enligt räddningsledaren i bägge faserna. Skyldig att delta i planering, medverka i övning i bägge faserna.

11 VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten Beslut om utrymning eller omplacering Information till invånarna – Länsstyrelsen genom kommunen Mottagarkommun ?? Transport – de vi ansvara för till vardags ska vi ansvara för vid kris. Vad invånarna bör och får ta med sig. Inledande åtgärder vid händelse kärnteknisk olycka

12 Andra myndigheter och deras uppgift vid en kärnteknisk olycka – Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med: – Jordbruksverket – Livsmedelsverket – SMHI – Socialstyrelsen – Försvarsmakten – Frivilliga organisationer INES-skalan Jodtabletter Hjälp vid utrymning och omplacering kärnteknisk olycka

13 Beroende av: – Väder, jordmån, årstid, spridning, påverkan, skyldighet att vidta åtgärder gällande sanering men det föreligger endast med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheter i övrigt – Saneringsledare utses av Lsty som även har ansvar för detta. När det ej längre är kommunal räddningstjänst. – Beordrad omflyttning vid sanering – Resurser – Olika typer av metoder för sanering Avklingning, inkapsling, bortforsling Sanering kärnteknisk olycka

14 Mottagande av utrymda från annan ort Mottagande

15 Ta emot personer under 65 år Ta emot brukare Två delar Mottagande

16 Transport – Egen transport – Ej egen transport Registrering Information – Mottagna – Invånare Inkvartering Hygien Under 65 Vård och medicin Livsmedel och utspisning Ordning och säkerhet Resurser – Posom – Personal – Försvarsmakten – Svenska kyrkan – Frivilliga organisationer

17 Mottagande Transporter Registrering Information Inkvartering Utrustning Funktionshindrade och äldre Hygien Livsmedel och utspisning Vård och medicin Personal

18 Sanering Ebola och misstänkt försändelse Sanering

19 Avskärma kontaminerat område – Det bör finnas en lokal lösning förankrad och dokumenterad i de rutiner som kommunerna ansvarar för att ta fram för hur en avskärmning genomförs...\..\Beredskapsplaner\Sanering\Saneringsrutiner för EBOLA.docx..\..\Beredskapsplaner\Sanering\Saneringsrutiner för EBOLA.docx Kontakta smittskyddsläkaren (Polis) i landstinget och utför en riskbedömning – Om en incident inträffar bör en riskbedömning omedelbart utföras efter konsultation med smittskyddsläkare (Polis), enligt de rutiner som har tagits fram. – Smittskyddsläkaren ansvarar för att person som misstänks ha ebolafeber tas om hand enligt sjukvårdens rutiner i enlighet med landstingets handlingsplan för omhändertagande av fall med misstänkt ebola. Häv avskärmning alternativt kontakta saneringsteam – Om det misstänkta fallet kan avfärdas genom riskbedömning behöver inga särskilda åtgärder vidtas avseende sanering. Sanering

20 Väpnat våld i skolmiljöer Väpnat våld

21 Utbildning..\..\Beredskapsplaner\Väpnat våld i skolmiljöer\Folder Instuktioner vid väpnat våld i skolan.pdf..\..\Beredskapsplaner\Väpnat våld i skolmiljöer\Folder Instuktioner vid väpnat våld i skolan.pdf Ansvar och roller – Skola – Polis – Landsting – Räddningstjänst – POSOM – Kommunens krisledning Innehåll: Väpnat våld

22 Värmebölja

23 Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och primärvård. Särskilda råd till läkare/sjuksköterska. Information till chef för hemtjänst. Information till chef för särskilt boende. Information till chef för primärvård eller hemsjukvård. Allmänna råd till äldre och deras anhöriga. Innehåll: Värmebölja

24 Så här ser de ut. Värmebölja

25 (Klimatstrategi) Värmeavbrott Oljeskydd De sista tre beredskapsplanerna då?


Ladda ner ppt "Piteå kommuns beredskapsplaner. Linda Sjölund Säkerhets- och försäkringssamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser