Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARITIM UTVECKLINGSARENA BOHUSLÄN PROJEKT ansökan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) i Västsverige Tillväxt Norra Bohuslän 150807.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARITIM UTVECKLINGSARENA BOHUSLÄN PROJEKT ansökan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) i Västsverige Tillväxt Norra Bohuslän 150807."— Presentationens avskrift:

1 MARITIM UTVECKLINGSARENA BOHUSLÄN PROJEKT ansökan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) i Västsverige Tillväxt Norra Bohuslän 150807

2 HÅLLTIDER Ansökan lämnas in 15 september 2015 Beslut från Tillväxtverket i december 2015 Projektstart 1 mars 2016 Slut 30 juni 2019 Avslutsarbete de sista fyra månaderna dvs mars-juni 2019 (projektledare, ekonom, följeforskare)

3 PARTNERSKAP Projektägare : Tanums kommun (mandat via Tillväxt NB) Samverkanspartners: GU, Chalmers, SP. Kopplar till maritima klustrets arbete inom partnerskapet Arbetsgivare: – Projektledare, ekonom, kommunikatör: Tanums Kommun – Ämnesexperter– anställs av övriga i partnerskapet – Externa tjänster upphandlas av Tanums kommun Lokalisering av kontor: Sotenäs Symbioscenter, Kungshamn. Bemanningsprocessen: Bemanningskommitté ansvarar för kompetensprofiler och rekrytering om projektet godkänns

4 Lista på företag och organisationer med intyg Bright Water Fish Sweden AB Klocktornet i Lyckorna – Musselbaren Koster Marin AB Kvalitetskräftan HB Marin Floc AB Musselfeed AB Saltea Seafood AB Lantfisk AB Smögens fiskauktion AB Kust Event AB Svenskt Marintekniskt Forum Bohusläns Skärgårdsråd

5 Företag som vi väntar på intyg från Bohus Havsbruk Catxalot Clinton Marine Survey Color Line AS Dahlman & Dahlman AB Eco Tour Sweden AB Knive holding as Kulturbåtarna Kust Event Ocean Adventures Orust E-boat Ostrea Aquaculture AB Rena Hav AB Scanfjord Selin Charter Smögens fiskauktion Västsvenska skaldjur AB Lagunens AB Leröy Smögen Seafood AB Daftö Camping

6 FINANSIERING ERUF 40% VGR kan uppgå till 50% beroende på var vi hamnar Övriga, motsvarande totalt 10% av totala budgeten: Tanums kommun medfinansierar med tid GU medfinansierar med tid kopplat till klusterdelarnas aktiviteter inom bioteknik, turism och havsförvaltning Chalmers medfinansierar med tid kopplat till klusterdelarnas aktiviteter inom livsmedel och bioteknik SP medfinansierar med tid kopplat till aktiviteter inom marina livsmedel Privata aktörer (tid, resurser eller kontanta medel, medfinansieringsintyg krävs) Fourier Transform (för investeringarna i testanläggningarna?)

7 TJÄNSTER OCH FUNKTIONER Projektledare (100%) Ekonom (50%) Kommunikatör (100%) Uppsökande coacher som lotsar till andra aktörer 2 st 100% Ämnesexperter 3-5 st och ev. en konceptutvecklare, motsvarande totalt 3 heltidstjänster (en tjänst per samverkanspartner) Externa konsulter (följeforskare, affärsutvecklare, t ex sälj- och marknadsförare mfl ). Upphandlingsplan krävs! Affärsrådgivning – kompetens som knyts till organisationen via befintliga aktörer (ALMI, NFC, GU Innovationskontor/GUH, Chalmers innovationskontor/Chalmers innovation m.fl.)

8 MÅLGRUPPER Primär målgrupp: SMF (nya och befintliga) och marint inriktade forskare De primära målgrupperna för projektets innovations- och affärsutvecklande aktiviteter är västsvenska forskare och små o medelstora företag verksamma framförallt i Bohuslän inom sektorsområdena (1). fiske, vattenbruk och vidareförädling av marina livsmedel, (2). marin bioteknik och värdehöjande processer av marin råvara (3). maritim turism och sjötransporter inkl. Marintekniskt underhåll Sekundär målgrupp: Kommuner

9 INTRESSENTER Universitet och högskolor Forskningsinstitut Kommuner och kommunalförbund Västra Götalandsregionen Stora företag Innovationsfinansiärer Myndigheter (tillståndsgivande m.fl.) Nationella nätverk Internationella nätverk Branschorganisationer

10 PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE (LÅNGSIKTIGA) MÅL Bohuslän är en unik och attraktiv miljö för utveckling av hållbara maritima innovationer och tillväxtföretag med internationell konkurrenskraft.

11 PROJEKTETS MÅL Att skapa en innovativ och kreativ arena där företag, forskare och offentliga organisationer driver gemensamt maritimt utvecklingsarbete som ger ny kunskap, stärker företagens konkurrenskraft och bidrar till hållbar tillväxt i Bohuslän.

12 PROJEKTETS DELMÅL Maritimt relaterade företag och forskare i regionen har kännedom om projektet och vilka möjligheter det erbjuder. Maritima företag i Bohuslän samt forskare och annan expertis attraheras till arenan och har en aktiv dialog om utveckling av hållbara innovationer. Maritima företag driver/deltar i hållbart utvecklingsarbete tillsammans med forskare eller annan expertis och nyttjar arenans infrastruktur (testbäddar)

13 AKTIVITETER – Delmål I: Maritimt relaterade företag och forskare i regionen har kännedom om projektet och vilka möjligheter det erbjuder. ProjektPLAN med tydligt erbjudande ProjektPLAN med tydligt erbjudande KOMMUNIKATIONS- STRATEGI & PLAN KOMMUNIKATIONS- STRATEGI & PLAN Förfining av erbjudande Uppsökande verksamhet Uppsökande verksamhet Mötesplatser Mötesplatser PR material Kommunikations- verktyg PR material Kommunikations- verktyg För företag, forskare, offentliga org.: Workshops Konferenser Seminarier ”Almedalen” Websida Info film Pressreleaser Nyhetsbrev Sociala medier Infobroschyr Bench- marking För att utveckla unik och attraktiv arbetsmodell T,ex: Fashion Center (Borås) Grythyttan Marsperience Till företag i Bohuslän Analysera företagens behov (teknik, affär, marknad) Kommunicera FoU resultat/möjligheter UNIK & ATTRAKTIV ARBETSMODELL UNIK & ATTRAKTIV ARBETSMODELL

14 AKTIVITETER – Delmål II: Maritima företag i Bohuslän samt forskare och annan expertis attraheras till arenan och har en aktiv dialog för utveckling av hållbara innovationer. Affärsrådgivning Konceptutveckling Inventera och tillgängliggöra befintliga testfaciliteter Bidra till etablering av nya testfaciliteter Etablera ny arbetsmodell Arrangera interaktiva mötesplatser för företagen i Bohuslän samt forskare och offentliga organisationer

15 AKTIVITETER – Delmål III: Maritima företag driver/deltar i hållbart utvecklingsarbete tillsammans med forskare eller annan expertis och nyttjar arenans infrastruktur (testbäddar) Kommunicera success stories Arrangera interaktiva mötesplatser med nationella och internationella deltagare. Katalysera projektutvecklingsarbete – Projektplanering – Identifiera projektledare – Identifiera behov av testanläggningar – Lotsa till relevanta kompetenser – Stöd vid ansökan om finansiering – mm

16 TIDSPLAN ÅR 1ÅR 2ÅR 3 Affärsplan Kommunikations- plan Uppsökande verksamhet Behovsanalys Lotsning Projektledning Stöd vid ansökan om finansiering HemsidaInfofilmNyhetsbrevSuccess stories Utveckla unik arbetsmodell Infofilm VERKSAMHETSUTVECKLA/LÄRPROCESS KOMMUNIKATION & MÖTESPLATSER UTVECKLINGSARBETE/PROJEKT INFRASTRUKTUR/TESTBÄDDAR Nyhetsbrev Revidering av affärsplan? Kick offWorkshopSeminarium Nationell/internationell konferens Workshop Avtalsmallar Inventera & tillgängliggöra befintliga testfaciliteter Katalysera etablering av nya testbäddar i Bohuslän Projekt aProjekt b Projekt d Projekt c Projekt e Projekt f Benchmarking /inspirationsresa Koppla projekt till lämpliga faciliteter/testbä ddar Följeforskning

17 STYRNING & LEDNING Styrgrupp VGR, kommunföreträdare, representanter från klustrets partnerskap Styrgrupp VGR, kommunföreträdare, representanter från klustrets partnerskap Projektledare Övrig personal Ekonom, kommunikatör, coacher/lotsar Övrig personal Ekonom, kommunikatör, coacher/lotsar * Advisory Group * Advisory Group Affärs- rådgivare Ämnes experter Ämnes experter Kommunala näringslivsutv ecklare Uppgiften för projektledaren är att skapa en gränslös organisation som är oberoende av var man sitter och vem som är arbetsgivare. Projektets mål är att etablera en organisation för vidare drift av arenan

18 PROJEKTETS RELATION TILL MARITIMA KLUSTRET OCH FÖRSTUDIER Maritima klustret ”Maritim Utvecklingsarena i Bohuslän” Test och pilotmiljöer Projekt x SEK Extern finansiering för infrastruktur- investeringar och utvecklingsprojekt till viss del baserade på förstudierna SEK ERUF/medfinans Del- kluster Partnerskapet Projekt med olika konstellationer av: SMF, stora företag, GU, Chalmers, SP, Kommuner, myndigheter, m.fl. Expertis Projektledning Coacher Affärsrådgivare

19 Vattenbruk Sjötransporter Marina service Sjötransporter Marina service Marin Bioteknik Marina Livsmedel Marina Livsmedel Företag Forskare Kommun Organisation Företag Forskare Organisation Maritim Turism Maritim Turism Båtnäring Turism Båtnäring TESTBÄDD FÖR CIRKULÄR BLÅ EKONOMI


Ladda ner ppt "MARITIM UTVECKLINGSARENA BOHUSLÄN PROJEKT ansökan till Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) i Västsverige Tillväxt Norra Bohuslän 150807."

Liknande presentationer


Google-annonser