Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linda Emilsson 2009-02-18 EU:s åtagande för små och medelstora företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linda Emilsson 2009-02-18 EU:s åtagande för små och medelstora företag."— Presentationens avskrift:

1 Linda Emilsson 2009-02-18 EU:s åtagande för små och medelstora företag

2 Var finns vi? 40 länder, 600 kontor 15 kontor i Sverige Kroatien Island Israel Norge Turkiet Makedonien Armenien Chile Egypten Ryssland Schweiz USA

3 Värdorganisationer i Västra Götaland och Halland Business Region Göteborg Swerea IVF Institutet för Livsmedel och Bioteknik – SIK Chalmers Industriteknik Almi Halland

4 För vem och varför finns vi? Nätverket arbetar för att uppmuntra små och medelstora företag att bättre nyttja EU-medlemskapet och den inre marknaden. Enterprise Europe Networks tjänster är kostnadsfria för företagen.

5 Vilka typer av EU-stöd finns det för små och medelstora företag? 1Regionala europeiska stöd - strukturfonder Styrs på nationell och regional nivå Ofta svensk/nordiska partnerskap Regionalfond, socialfonden, gränsöverskridande program, transnationella program och interregionala program 2Tematiska, transnationella program EU-kommissionen ansvarar. Svenska myndigheter informerar. Internationella projekt med partners från flera europeiska länder. Tematiska områden; miljö, IT, FoU, utbildning, transport, energi, kultur. 3Finansiella instrument European Investement Fund - EIF Fördelas via nationella aktörer, t ex Almi, banker, riskkapitalbolag

6 Vad är ett projekt? Tydliga och avgränsade mål Bestämd tidsperiod Förutbestämd resursinsats Särskild arbetsform Ha ett nyhetsvärde Mätbart resultat som kan utvärderas

7 Hur mycket pengar får man? EU finansierar aldrig till 100 % - oftast 50 % Man kan söka kompletterande finansiering för sitt projekt hos vissa svenska myndigheter. Olika projektformer ger olika mycket stöd. Olika deltagare får olika ersättning.

8 Hur går en ansökan om EU-stöd till?

9 Projektidé Vad? Hur? Vem? Varför? När?

10 Projektidé – roll i projektet Partners eller koordinator?

11 Projektidé – Kartlägg EU-stöd Vilka program finns och passar projektidén? Programmets bakgrund Programmets prioriteringar Programmets finansieringsregler

12 …. omöjligt! Ring oss istället och berätta vad du vill göra! EurekaMarco Polo IIIntelligent Energi Europa 2 EurostarsLIFE+Eco-Innovation Livslångt LärandeSocialfonden 7:e ramprogrammet Hur kan jag lära mig alla EU-program?

13 Projektidé - När ansöker man? EU-programmen har olika ansökningsdatum och olika många utlysningar s.k. calls for proposals. Var publiceras utlysningen? När är nästa utlysning? Utlysningstext, arbetsprogram, guidelines När är deadline för utlysning? Vart och hur ska ansökan skickas?

14 Skriva projektansökan TITEL PROJEKTFASER BUDGETBAKGRUND SYFTE MÅL & RESULTATPARTNERS PROJEKTTID

15 Skriva målformuleringar S M A R T A PECIFIKAPECIFIKA ÄTBARAÄTBARA TTRAKTIVATTRAKTIVA CCEPTERADECCEPTERADE EALISTISKAEALISTISKA IDSBESTÄMDAIDSBESTÄMDA

16 Skriva målformuleringar Orsak PROBLEMSTÄLLNINGPROBLEMSTÄLLNING Konsekvens

17 Skriva målformuleringar MÅLMÅL Syfte Delmål

18 Vad är ett bra EU-projekt? Tydliga, realistiska mål Tydliga, avgränsade målgrupper Anknyter till programmets mål och prioriteringar Realistisk tidsplan Innovativt eller spridning av innovation Europeisk dimension Hållbar utveckling Kostnadseffektivt Utvärderingsbart Spridningseffekter

19 Vilka hinder ser företagen? Tar tid att hitta projektpartners skriva projektansökan avvakta beslut administrera projekt (koordinator) Initial finansieringsrisk Krångligt och svårt

20 Fördelar med EU-projekt Uppväxling av: Pengar Resultat Kontakter Kompetens

21 Kontakt Telefon: 031-61 24 18 Hemsida: www.EnterpriseEuropeWest.se E-mail: EnterpriseEurope@businessregion.se


Ladda ner ppt "Linda Emilsson 2009-02-18 EU:s åtagande för små och medelstora företag."

Liknande presentationer


Google-annonser