Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att motverka skolavhopp AER Committee 3 Working group 29.04.2016 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att motverka skolavhopp AER Committee 3 Working group 29.04.2016 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council."— Presentationens avskrift:

1 Att motverka skolavhopp AER Committee 3 Working group 29.04.2016 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council

2 Europeiska unionens definition Individer i åldrarna 18-24 år som har endast grundskoleutbildning och inte längre är i utbildning, dvs lämnar skolan i förtid (”early school leavers”). Avhopp från skolan har betydande samhälleliga and individuella konsekvenser. Detta inkluderar ökade risk för arbetslöshet, fattigdom och social exkludering. Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council

3 Early leavers from education and training % of the population aged 18-24 with at most lower secondary education and not in further education or training Total geo\time20112012201320142015TARGET EU (28 countries)13,412,711,911,21110 Belgium12,312119,810,19,5 Bulgaria11,812,5 12,913,411 Czech Republic4,95,55,45,56,25,5 Denmark9,69,187,8 10 Germany11,610,59,89,510,110 Estonia10,610,39,711,411,29,5 Ireland10,89,78,46,9 8 Greece12,911,310,197,99,7 Spain26,3 24,7 23,6 21,9 20 15 France12,311,89,799,39,5 Croatia55,14,52,72,84 Italy17,817,316,81514,716 Cyprus11,311,49,16,85,310 Latvia11,610,69,88,59,913,4 Lithuania7,46,56,35,95,59 Luxembourg6,28,16,1 9,310 Hungary11,411,811,911,411,610 Malta22,721,120,520,319,810 Netherlands9,28,99,38,78,28 Austria8,57,87,577,39,5 Poland5,65,75,65,45,34,5 Portugal2320,518,917,413,710 Romania18,1 17,8 17,3 18,1 19,1 11,3 Slovenia4,24,43,94,455 Slovakia5,15,36,46,76,96 Finland9,88,99,39,59,28 Sweden6,6 7,5 7,1 6,7 7 10 United Kingdom14,9 13,4 12,3 11,8 10,8 : Iceland19,720,120,519,118,8: Norway16,6 14,8 13,7 11,7 10,2 : Switzerland6,35,55,4 5,1: Turkey41,939,637,538,336,4:

4 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council Viktiga budskap (2013) -Avsaknad av en övergripande strategi Dessutom deltar berörda aktörer oftast inte i arbetet med att utveckla och genomföra åtgärder -Brist på evidensbaserat beslutsfattande (systematisk metod för insamling, övervakning och analys av uppgifter om avhopp från skolan) -Otillräckliga förebyggande och tidiga insatser (både på systemnivå och på nivån för individuella utbildningsinstitutioner) Eftersom skolavhoppen är vanligare bland ungdomar från missgynnade miljöer, bland personer med invandrarbakgrund och etniska minoriteter som romer, och bland pojkar, bör dessa vara viktiga målgrupper för politiska åtgärder.

5 AER school dropout working group 2013 Syfte: Att utbyta kunskap och erfarenheter mellan medlemsregionerna för att identifiera och utveckla bästa praxis för att motverka studieavbrott. Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council

6 EU-projekt: Joint Efforts To Combat Dropout (01.09.2014 - 31.08.2016) Projektets mål är trefaldigt: a)att utveckla en verktygslåda av framgångsrika metoder och praxis för att bekämpa avhopp; b)att utveckla permanenta nätverk av aktörer och intressenter samt deras arbetsmetoder i varje region för att motverka skolavhopp; c)att bidra till framtida politiska utveckling i regionerna genom utbyte av kunskap och erfarenheter av partnerskapet. Målet är också att öka kunskapen om målgrupperna för att hantera avbrott och skapa långsiktiga effekter. Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council

7 Resultat och erfarenheter i arbetsgruppen och EU-projektet Främsta orsakerna till skolavhopp: Individuella faktorer (inlärningssvårigheter, låga ambitioner, hälsoproblem / funktionshinder, tappat intresset för det valda programmet, dåliga resultat från tidigare skolan, livsstil, dygnsrytm, spel, kriminellt beteende) Skola / institutionella faktorer (brist på flexibla utbildningsvägar, avsaknad av andra chans, brist på stöd i skolan) Socioekonomiska faktorer (sociala och familjeproblem, låg inkomst familj, social utslagning) Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council

8 Viktiga faktorer för förebyggandet (resultat från intervjuerna): -Framtida möjligheter till fortsatta studier / ett bra jobb -Bra klasskamrater och en bra klassrumsmiljö -Lärare som är intresserade och engagerade med eleverna -Hög undervisningskvalitet -Stöd från vuxna i skolan (andra än lärarna) -Den fysiska inlärningsmiljö -Skolans tjänster för elever (elevhälsa, vägledning, etc.) -Föräldrar och vänner

9 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council Sammanfattning av behov för motivering och åter-engagering av unga som har lämnat skolan i förtid Från intervjuer med ungdomar: Att få börja med ett ”oskrivet blad” (ifrågasatts) Att ha goda relationer (lärare-elev och elev-elev) Stöd för att skaffa de nödvändiga baskunskaper Ekonomiskt stöd (för dem som behöver det för att gå till skolan) Stöd i (teoretiska) ämnen från skolan Från dialogen med nyckelaktörer: Förbättra överföringen av information mellan skolor och andra aktörer Bättre samarbete mellan olika aktörer, inklusive näringslivet (förtydligande av rollerna för de olika aktörerna) Uppföljning, arbetsmarknad och omsorg tjänster är centrala aktörer Säkerställa positiva erfarenheter av lärande och underlätta framgång

10 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council Kompensationsåtgärder för att återinträda utbildningen Tillhandahållande av omfattande utbildningsprogram, som innehåller gemensamma element som flexibilitet, individualisering, längre utbildningsvägar, bra skräddarsydd diagnos och personlig vägledning Metoder som fokuserar och betonar förmåga och prestation mer än fel Fokus på betyg bör hållas på låg nivå för att betona framgångar snarare än misslyckanden, en metod som har visat vara användbar för att bygga förtroende mellan elever och lärare Metoder som innebär en mångsidig stödstruktur (dvs elevhälsa och ungdomsrådgivare) har visat sig vara avgörande faktor för framgång.

11 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council EU närmar sig till Europe 2020 utbildningsmål Andel av ESL i EU 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 MalesTotalFemalesTarget

12 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council Migrant integration – utbildningsindikatorer för 2014 Andel av unga som lämnar skolan i förtid i EU är betydligt högre för icke-EU-medborgare än för EU-medborgare Selected migrant integration indicators on education in the EU, 2014 (% of relevant population) 10.2% 12.0% 38.5% 19.2% 15.5% 39.3% 25.5% %20.6 30.2% 0%10%20%30%40% Early school leavers (population aged 18-24) Neither in employment nor in education or training population aged15-24)( Tertiary educational attainment (population aged 30-34) Non-EU citizens Citizens of another EU Member State Nationals

13 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council En fjärdedel av icke EU-medborgare i åldern 18-24 år avbrutit sin utbildning i förtid Icke EU-medborgare löper mer än dubbelt så stor risk att lämna skolan i förtid som EU-medborgare. En av fyra icke EU-medborgare (25,5%) i åldern 18-24 har lämnat utbildningen i förtid, jämfört med 10,2% av medborgare och 19,2% av medborgare i en annan EU-medlemsstat. Ett tydligt könsmönster kan iakttas: i var och en av dessa tre grupper av medborgarskap, var män mer benägna att lämna utbildningen utan att ha avslutat gymnasiet. Dock är skillnaden mellan män och kvinnor mindre för icke-EU-medborgare.

14 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council Tack!


Ladda ner ppt "Att motverka skolavhopp AER Committee 3 Working group 29.04.2016 Ilona Novak, Senior International Adviser, Västernorrland County Council."

Liknande presentationer


Google-annonser