Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering 2 feb, 2012 Gunilla Carlecrantz & Pär Svensson, Internationella relationer

2 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Lunds universitets strategiska plan 2007–2011 och vidare… VISION Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. Övergripande mål: Högsta kvalitet i utbildning och forskning Fyra strategier: Kvalitetssäkring Gränsöverskridande samverkan Internationalisering Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap

3 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Policy för internationalisering 2008-2011 Övergripande mål Lunds universitet skall vara en internationell miljö och internationella perspektiv skall integreras i all utbildning, forskning och i alla administrativa stödprocesser vid universitetet. Långsiktiga relationer skall prioriteras. Strategiska nätverk och avtal om internationellt samarbete kan finnas på alla nivåer inom universitetet. Universitetet skall aktivt sträva mot att avtal om samarbete fördjupas och utvidgas till att omfatta utbildning, forskning och administration. Internationaliseringsarbetet ska kontinuerligt följas upp och kvalitetssäkras. Rutiner för uppföljning ska utvecklas och etableras samt mätbara mål fastställas.

4 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Resultat Erasmus Mundus 2007-2011 Action 2 Som koordinator: 11 projekt Som partner: 31 projekt Stipendiater till/från Lunds universitet: Undergraduate: 93 (70 inresande/23 utresande) Masters: 230 (18 utresande/212 inresande varav ca 180 i program) PhD: 90 (86 inresande/4 utresande) Postdoc: 52 TS: 96 (68 inresande/28 utresande) Ett strategiskt verktyg för relationsbyggande i regionen/länderna och ökad internationalisering! Action 1 System Dynamics Fire Safety Engineering MESPOM (Environmental Sciences) Geographical Information Systems Sport and Exercise Psychology Economic Development and Growth samt Action 3

5 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Några resultat Erasmus & bilaterala samarbeten 2010/2011 Över 400 lundastudenter läste utomlands med hjälp av EU:s Erasmusprogram. Lunds universitet toppar listan över antal utresande Erasmusstudenter i Sverige. Totalt valde nästan 3 000 svenska studenter att studera utomlands via Erasmus. Utbytesstudier mest populärt bland studenter som läser samhällsvetenskap, ekonomi och juridik. Lunds universitets studentutbyten och universitetssamarbeten: Lunds universitet har idag avtal med över 680 universitet i ett 50-tal länder runt om i världen. Varje år reser mer än 1100 lundastudenter på utbytesstudier till något av Lunds universitets partneruniversitet. Cirka 1400 utbytesstudenter kommer till LU inom utbyte varje år.

6 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Avgifter för studenter från icke europeiska /EES länder Till läsåret 2011/12 ansökte ca 2100 studenter till Lund universitet som räknades som avgiftsskyldiga. Av dessa blev ca 700 antagna och i slutändan valde 202 studenter att betala terminsavgifter (från 42 olika länder). Conversion rate 29%. 2010/11 startade ca 600 studentsfrån icke EU/ESS länder ett mastersprogram vid LU.

7 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Utmaningar - projekt Att göra det möjligt… 1.Ledningens och verksamhetens stöd – löfte om engagemang och medfinansiering 2.Kunnande att skriva ansökan 3.”Ställa om” införa system som stöttar hantering och uppföljning 4.Rätt kompetens – projektanställning 5.Ny ansökan varje år 6.Verksamhetens engagemang 7.Parallella projekt och ”fasa ut” (4-åriga projekt)

8 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Utmaningar - projekt Inför framtiden… Nya projekt – Call ute Regeringsbeslut om avgifter – frågan om att täcka mellanskillnaden måste lösas! Eramus for all etc

9 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Utmaningar inkommande studenter Uppehållstillstånd och pengar på banken Uppehållstillstånd för foundation programme med tredje part Skatteverket & personnummer Biometrics Bostäder Ansökan/antagning Stipendier …

10 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer SKA ERASMUS MUNDUS SES SOM EN RESURS ELLER BELASTNING?

11 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Jointness = grad av internationalisering

12 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Forskarutbildningens “delar” Doktorand 1 Doktorand 2 Från Lotta Hansson, SLU

13 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer HF – anpassad för FoUtb? HF 6 kap 11b (1) §: Högskolan ska genom överenskommelsen ha säkerställt att 1. varje del av utbildningen anordnas av något av de lärosäten som ingår i utbildningssamarbetet… –Vad avses med del? –Vad menas med anordnas? Lösning föreslagen av SLU ’del’ kan tolkas som utbildningsmål ’anordna’ kan tolkas som att ansvara för att tillräckliga läraktiviteter sätts in för att kunna uppnå målen och att de organiseras med rätt kvalitet. Delas av båda lärosätena.

14 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Vem antar till hela utbildningen? HF 11 b § … Av överenskommelsen ska det framgå –4: högskolan får anta sökande bara till den del av utbildningen som högskolan ska anordna HF 11 c § En studerande som har antagits av ett annat lärosäte till en del av en utbildning som omfattas av en sådan överenskommelse som anges i 11 a §, ska anses vara student som är antagen av den högskola som har ingått överenskommelsen när han eller hon inom ramen för utbildningen bedriver studier där. Detta gäller bara om 1. det andra lärosätet anordnar den delen av utbildningen som lärosätet har antagit den studerande till, och 2. den studerande enligt överenskommelsen inte också ska antas av högskolan. Lösning 1: Konsortium antar till utbildningen ”icke-formellt”. Lösning 2: Anpassa HF till FoUtb vid nästa ”revision”

15 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer 3 vs 4 år 3 years: Austria, Bosnia, Belgium (fr), Bulgaria, Croatia, Czeck republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, UK. 4 years: Belgium (fl), Czeck republic, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Turkey, UK. 2 and 5 years: Germany. Källa: Focus on Higher Education in Europe 2010. The Impact of the Bologna Process. Eurydice, European Comission, 2010 SUHF: Ingen grund för att verka för 3 års utbildning. Lösning 1: 4 år Lösning 2: studera i högre tempo? 1+3?; 3+1?

16 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer EMJD är medfinansiering? EMJD ger employment contracts - 2.800 Euro per månad Ska vara ”employment contracts” Kostnad doktorand: 20.000SEK x 1,52/8,8 = 3.400 Euro (+OH?) Lösning: Svenska lärosäten kan inte söka EMJD eller Erasmus for All kommer inte att omfatta JD. Finns kvar i People/Marie Curie. SKA EMJD SES SOM EN RESURS ELLER BELASTNING?

17 Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Mer info www.lu.se www.joiman.eu www.jointphd.se gunilla.carlecrantz@er.lu.se par.svensson@er.lu.se


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Sektionen för Externa relationer / Internationella relationer Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser