Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering 2 feb, 2012 Gunilla Carlecrantz & Pär Svensson, Internationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering 2 feb, 2012 Gunilla Carlecrantz & Pär Svensson, Internationella."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering 2 feb, 2012 Gunilla Carlecrantz & Pär Svensson, Internationella relationer

2 Lunds universitets strategiska plan 2007–2011 och vidare…
VISION Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. Övergripande mål: Högsta kvalitet i utbildning och forskning Fyra strategier: • Kvalitetssäkring • Gränsöverskridande samverkan • Internationalisering • Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap VISION Lunds universitet ska tillhöra de absolut främsta bland Europas universitet. Övergripande mål: Högsta kvalitet i utbildning och forskning Four strategies: • Kvalitetssäkring • Gränsöverskridande samverkan • Internationalisering • Ledarskap, lärarskap och medarbetarskap En ny övergripande strategisk plan kommer att presenteras troligtvis under april 2012…

3 Policy för internationalisering 2008-2011 Övergripande mål
Lunds universitet skall vara en internationell miljö och internationella perspektiv skall integreras i all utbildning, forskning och i alla administrativa stödprocesser vid universitetet. Långsiktiga relationer skall prioriteras. Strategiska nätverk och avtal om internationellt samarbete kan finnas på alla nivåer inom universitetet. Universitetet skall aktivt sträva mot att avtal om samarbete fördjupas och utvidgas till att omfatta utbildning, forskning och administration. Internationaliseringsarbetet ska kontinuerligt följas upp och kvalitetssäkras. Rutiner för uppföljning ska utvecklas och etableras samt mätbara mål fastställas.

4 Resultat Erasmus Mundus 2007-2011
Action 2 Som koordinator: 11 projekt Som partner: 31 projekt Stipendiater till/från Lunds universitet: Undergraduate: 93 (70 inresande/23 utresande) Masters: 230 (18 utresande/212 inresande varav ca 180 i program) PhD: 90 (86 inresande/4 utresande) Postdoc: 52 TS: 96 (68 inresande/28 utresande) Ett strategiskt verktyg för relationsbyggande i regionen/länderna och ökad internationalisering! Action 1 System Dynamics Fire Safety Engineering MESPOM (Environmental Sciences) Geographical Information Systems Sport and Exercise Psychology Economic Development and Growth Action 1 System Dynamics Fire Safety Engineering MESPOM (Environmental Sciences) Geographical Information Systems Sport and Exercise Psychology Economic Development and Growth Som koordinator LOT 3 Jordan, Lebanon and Syria LOT 15 India Lot 4 Jordan, Lebanon and Syria Lot 13 India Lot 14 China Lot 11 Bangladesh, China, India, Nepal, Pakistan Lot 5 Syria, Jordan Som Partner LOT 7 Iran, Iraq and Yemen LOT 8 Kazakhstan LOT 8 Central Asia Republics LOT 10 African, Caribbean and Pacific Group of States LOT 11 Western Balkans LOT 16 Latin America – Brazil LOT 17 Latin America – Chile Lot 2 Egypt Lot 8 Iran, Iraq and Yemen Lot 9 Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan Lot 10 Albania, Bosnia & Herzegovina, FYRO Macedonia, FYRO Kosovo, Montenegro, Serbia Lot 15 Brazil Lot 10 Western Balkans lot 14 South Africa Lot 5 Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates Lot 1 Nordafrika Lot 4 Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates Lot 9 Egypt, Lebanon Lot 14 South Afrika Lot 16 Latin America – Argentina Lot 9 Yemen, Iran, Iraq Lot 12 Afghanistan, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, China, India samt Action 3

5 Några resultat Erasmus & bilaterala samarbeten 2010/2011
Över 400 lundastudenter läste utomlands med hjälp av EU:s Erasmusprogram. Lunds universitet toppar listan över antal utresande Erasmusstudenter i Sverige. Totalt valde nästan svenska studenter att studera utomlands via Erasmus. Utbytesstudier mest populärt bland studenter som läser samhällsvetenskap, ekonomi och juridik. Lunds universitets studentutbyten och universitetssamarbeten: Lunds universitet har idag avtal med över 680 universitet i ett 50-tal länder runt om i världen. Varje år reser mer än 1100 lundastudenter på utbytesstudier till något av Lunds universitets partneruniversitet. Cirka 1400 utbytesstudenter kommer till LU inom utbyte varje år.

6 Avgifter för studenter från icke europeiska /EES länder
Till läsåret 2011/12 ansökte ca 2100 studenter till Lund universitet som räknades som avgiftsskyldiga. Av dessa blev ca 700 antagna och i slutändan valde 202 studenter att betala terminsavgifter (från 42 olika länder). Conversion rate 29%. 2010/11 startade ca 600 studentsfrån icke EU/ESS länder ett mastersprogram vid LU.

7 Utmaningar - projekt Att göra det möjligt…
Ledningens och verksamhetens stöd – löfte om engagemang och medfinansiering Kunnande att skriva ansökan ”Ställa om” införa system som stöttar hantering och uppföljning Rätt kompetens – projektanställning Ny ansökan varje år Verksamhetens engagemang Parallella projekt och ”fasa ut” (4-åriga projekt)

8 Utmaningar - projekt Inför framtiden… Nya projekt – Call ute
Regeringsbeslut om avgifter – frågan om att täcka mellanskillnaden måste lösas! Eramus for all etc

9 Utmaningar inkommande studenter
Uppehållstillstånd och pengar på banken Uppehållstillstånd för foundation programme med tredje part Skatteverket & personnummer Biometrics Bostäder Ansökan/antagning Stipendier Uppehållstillstånd, att de måste visa att de har pengar på baken för hela tiden de ska plugga i Lund Vi kommer ha ett starkt behov att ge möjlighet för uppehållstillstånd när vi inför ett foundation programme med tredje part Skatteverket ger inte personnummer till EU medborgare som inte har bott i ett EU land innan (tex en italiansk medborgare som bott hela sitt liv i Brasilien) – är ett eget ärende på Forum Avgifterna skall på sikt skall betala tillbaka alla pengarna. Men administration och marknadsföring kring avgifterna ligger på ca 8 miljoner per år, varav 3,5 milj för omkostnader och 4, 5 miljoner i löner.

10 SKA ERASMUS MUNDUS SES SOM EN RESURS ELLER BELASTNING?

11 Jointness = grad av internationalisering
Officiella definitioner: Gemensam examen (joint degree) ”examen gemensamt utfärdad av minst två lärosäten i ett eller flera länder, baserad på ett integrerat utbildningsprogram, i enlighet med respektive lands nationella lagstiftning.” Ett examensbevis. Högskoleverkets webbplats, doktorandhandboken (www.doktorandhandboken.nu)

12 Forskarutbildningens “delar”
Doktorand 1 För att förstå problematiken – titta på hur forskarutbildningen ser ut. I början av varje enskilt doktorandprojekt finns oftast endast en grov plan och bra idéer, som kan justeras under hela utbildningstiden. Forskarutbildningen är i första hand en färdighetsträning. Avhandlingsarbetet kan inte jämställas med en kurs. Doktorand 2 Från Lotta Hansson, SLU

13 HF – anpassad för FoUtb? HF 6 kap 11b (1) §:
Högskolan ska genom överenskommelsen ha säkerställt att 1. varje del av utbildningen anordnas av något av de lärosäten som ingår i utbildningssamarbetet… Vad avses med del? Vad menas med anordnas? Lösning föreslagen av SLU ’del’ kan tolkas som utbildningsmål ’anordna’ kan tolkas som att ansvara för att tillräckliga läraktiviteter sätts in för att kunna uppnå målen och att de organiseras med rätt kvalitet. Delas av båda lärosätena.

14 Vem antar till hela utbildningen?
HF 11 b § … Av överenskommelsen ska det framgå 4: högskolan får anta sökande bara till den del av utbildningen som högskolan ska anordna HF 11 c § En studerande som har antagits av ett annat lärosäte till en del av en utbildning som omfattas av en sådan överenskommelse som anges i 11 a §, ska anses vara student som är antagen av den högskola som har ingått överenskommelsen när han eller hon inom ramen för utbildningen bedriver studier där. Detta gäller bara om 1. det andra lärosätet anordnar den delen av utbildningen som lärosätet har antagit den studerande till, och 2. den studerande enligt överenskommelsen inte också ska antas av högskolan. Lösning 1: Konsortium antar till utbildningen ”icke-formellt”. Lösning 2: Anpassa HF till FoUtb vid nästa ”revision”

15 3 vs 4 år SUHF: Ingen grund för att verka för 3 års utbildning.
3 years: Austria, Bosnia, Belgium (fr), Bulgaria, Croatia, Czeck republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia, UK. 4 years: Belgium (fl), Czeck republic, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Turkey, UK. 2 and 5 years: Germany. Källa: Focus on Higher Education in Europe The Impact of the Bologna Process. Eurydice, European Comission, 2010 SUHF: Ingen grund för att verka för 3 års utbildning. Lösning 1: 4 år Lösning 2: studera i högre tempo? 1+3?; 3+1? Studenten tillgodoräknar studier på MSc nivå (måste ske på studentens begäran, kan inte tillgodoräkna behörighetsgivande utbildning, kan inte ta ut MSc?). Förslag 3: Det 4:e året i Sverige likställs med postdoc för utlänning? – utländsk PhD på 3 år + 1 års postdoc. Man bör titta på examenskraven snarare än tiden. Det är lämpligt med gemensam hållning hos svenska lärosäten.

16 EMJD är medfinansiering?
EMJD ger employment contracts Euro per månad Ska vara ”employment contracts” Kostnad doktorand: SEK x 1,52/8,8 = Euro (+OH?) Lösning: Svenska lärosäten kan inte söka EMJD eller Erasmus for All kommer inte att omfatta JD. Finns kvar i People/Marie Curie. SKA EMJD SES SOM EN RESURS ELLER BELASTNING?

17 Mer info www.lu.se www.joiman.eu www.jointphd.se


Ladda ner ppt "Utmaningar för internationalisering Lunds universitet Forum för internationalisering 2 feb, 2012 Gunilla Carlecrantz & Pär Svensson, Internationella."

Liknande presentationer


Google-annonser