Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Principer för SMHIs datapolicy Gunlög Wennerberg Basverksamheten • Bakgrund, historik: WMO och ECOMET • SMHIs organisation • SMHIs datapolicy • Tillämpning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Principer för SMHIs datapolicy Gunlög Wennerberg Basverksamheten • Bakgrund, historik: WMO och ECOMET • SMHIs organisation • SMHIs datapolicy • Tillämpning."— Presentationens avskrift:

1 Principer för SMHIs datapolicy Gunlög Wennerberg Basverksamheten • Bakgrund, historik: WMO och ECOMET • SMHIs organisation • SMHIs datapolicy • Tillämpning av policyn

2 WMO - Världsmeteorologiska organisationen u WMOs föregångare startade 1873 och innebar telegramutbyte av data mellan ländernas meteorologiska tjänster u SMHIs föregångare startade samma år u WMO omfattar i dag 188 länder och territorier och ett omfattande datautbyte u WMOs datapolicy: Resolution 40 (1995) u Medlemmarnas marknadsområde u WIS – WMOs Informationssystem arbetas fram

3 WMO - överenskommelser RESOLUTION 40 (1995) OCH 25 (1999) u Fria data till forskning och utbildning u Vissa nödvändiga “Essential” data fria u Villkor på andra data (vid t ex kommersiella aktiviteter) ÖVRIGA VILLKOR u Gentlemans agreement: Affärsverksamhet begränsas till eget land (eller ekonomisk gruppering)

4 ECOMET The Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European Economic Area Its 23 Members are the National Meteorological Services (NMSs) of: Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom www.ecomet.euwww.ecomet.eu Start 1992-1995

5 ECOMETs mål Övergripande mål från 2006: To maintain a level playing field for commercial activities in Europe Allmänna mål från 1995: • To preserve the Free Exchange of Data Sets and Products between Members of the Grouping within the framework of WMO regulations. • To assist the Members of the Grouping to maintain and improve their infrastructure • To expand the availability of meteorological information within the ECOMET Territory. • To increase the use and improve the distribution of data, products and services of the Members of the Grouping while maintaining and improving their quality. • To create the conditions for Members of the Grouping to develop their economic activities.

6 ECOMET-funktionen ECOMET-reglerna arbetades fram parallellt med med PSI-direktivet och infördes till största delen 1995 • Affärsverksamhet inom myndigheten måste ha en bokföring som är separat från myndigheternas infrastruktur • Om data och produkter från infrastrukturen görs tillgänglig för någon affärsverksamhet, måste den tillgängliggöras för alla användare på samma villkor • Uppdelning av pris i informationspris (licensavgift) och leveranspris (uttagskostnad) • Data till forskning och utbildning fria vad beträffar Informationspris • Alla medlemmar har tillgång till varandras data och produkter och kan tillhanda dem på samma villkor • Alla medlemmar har deklarerat vissa data som fria, vissa har deklarerat alla data och produkter som fria

7 SMHIs organisation

8 Principer för SMHIs datapolicy Avgränsningar –Anslagsfinansierad verksamhet inklusive bidrag till infrastrukturen: Data och produkter –Meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat och miljö Tillgänglighet –Genast eller så snart som möjligt i elektronisk form Upplösning, kvalitet mm –Data – det vi mäter –Produkter – det vi kör operationellt Realtid –För myndigheter och kommersiell användning –För forskning/utbildning om så påfordras –Internet

9 Principer för SMHIs datapolicy, forts. Text på www.smhi.se www.smhi.se Avgifter - informationspris –Icke-kommersiell verksamhet – gratis –Kommersiell verksamhet – avgift efter användning (Service Provider, slutanvändare) Avgifter – distribution –Möjlighet att ta ut av alla användare (där vi inte har annat avtal: NV m fl) Den samlade avgiften får inte överskrida kostnaden för insamling, framställning, reproduktion och spridning av informationen, samt rimlig avkastning på investering

10 Definitioner: Med kommersiell verksamhet avses verksamhet som ingår som ett led i näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet, som används i SMHIs datapolicy, definieras som verksamhet som yrkesmässigt utförs mot betalning, d v s är ägnad att generera rörlig intäkt, oavsett om detta sker i någon registrerad företagsform, i myndighetsform eller ej. Men rörlig intäkt avses intäkt som varierar med försäljningsvolymen. Konkurrentutsatt verksamhet betraktas alltid som näringsverksamhet. Som Service Provider betraktas den som köper data och produkter (ur t ex ECOMET-katalogen) för att sedan göra värdeförädlade tjänster inom Meteorologi, Hydrologi och Oceanografi.

11 Datapolicy i praktiken • SMHI har kravet från departement och regering att ta betalt för data och produkter, priserna har dock reducerats • SMHIs Basverksamhet skriver avtal med den interna kommersiella sidan och externa kunder typ väderfirmor • SMHI levererar stora mängder data till forskare • All icke-kommersiell verksamhet får tillgång till infrastrukturens data och operativa produkter utan informationspris, men skriver licens om villkoren (undantag: små leveranser) • SMHI lägger ut mer och mer aktuella data och produkter på Internet för allmänheten. Vissa nedladdningsbara serier med t ex klimatdata finns • SMHI deltar i arbetet med Geodataportalen (LM) och Planeringsportalen (BoV)


Ladda ner ppt "Principer för SMHIs datapolicy Gunlög Wennerberg Basverksamheten • Bakgrund, historik: WMO och ECOMET • SMHIs organisation • SMHIs datapolicy • Tillämpning."

Liknande presentationer


Google-annonser