Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 11 april 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 11 april 2016."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 11 april 2016

2 Agenda Välkomna och inledning Information om planerna på en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken Frågor

3 Vi som är här idag är Moa Rasmusson (L), ordförande, trafik- och fastighetsnämnden Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande, barn- och ungdomsnämnden Oscar Nyströmer (M), ordförande, miljö- och byggnadsnämnden Kjell Lauri, tf förvaltningschef, trafik- fastighetskontoret Manfred Holmelin, tf förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret

4 Sollentuna utvecklas och växer - många intressen ska tillgodoses Sveriges bästa skola - bra skolmiljö för barnen under ombyggnaden Bevakar naturområden - kommunen gör vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla intressenter/invånare Ansvarsfull resurshållning

5 Stora satsningar på byggnader för förskola och skola De närmaste 10 -15 åren Totalt 2,5 miljarder kronor Flera stora projekt (förskolor och grundskolor) –Just nu bland annat: Eriksberg-, Töjna- och Gärdesskolan och förskolor, cirka 400-600 barn per skola, samt förskola för 100-140 barn Stort behov av evakueringslösningar

6 Uppdrag Trafik- och fastighetsnämnden Budgetuppdrag - Inför budget 2015 fick Trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag från Kommunstyrelsen att ta fram principiell lösning avseende evakueringslogistik för skolor/förskolor Utifrån genomförd förstudie ser Trafik- och fastighetskontoret fördelar med en central placering för tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Nu ska en prövning om förhandsbesked om tidsbegränsat bygglov göras.

7

8

9 Bakgrunden till en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken Fågelsångsparkens yta motsvarar behoven för en tillfällig ersättningsskola för cirka 600 barn Parken är centralt placerad i kommunen Ytan kan tillgodose behovet av parkerings- och avlämningsplatser

10 Fördelar med en tillfällig ersättningsskola Samlad verksamhet under evakueringen Undviker att ha en byggarbetsplats nära skolorna Bra utemiljö för barnen då den kan utrustas enligt permanent standard Bättre hantering av kommunens interna resurser samt konsulter och entreprenörer samt att bättre framförhållning skapar arbetsro för verksamheten och andra berörda i kommunen Fördelaktigt resursmässigt då samma skola kan användas under flera skolors ombyggnationer.

11 Utmaningar med en tillfällig ersättningsskola Allmän parkyta tas tillfälligt i anspråk Ökad trafik i området Dominoeffekt på tidsplanen, försenas en skola påverkar det följande inplanerade skolor Ny och längre skolväg för barnen

12 Möjlig variant av paviljong

13 Vad händer nu? Fornlämningsundersökningar Utredning av utemiljö, säkerhet, transporter till och från skolan mm En prövning om förhandsbesked om tidsbegränsat bygglov ska göras När/om bygglovet vinner laga kraft kan byggprocessen börja Byggprocessen tar 15 mån från byggstart till att den tillfälliga ersättningsskolan står klar

14 Nästa steg 18 maj prövar Miljö- och byggnadsnämnden förhandsbeskedet avseende bygglov för den tillfälliga ersättningsskolan Aktuell information finns på sollentuna.se https://www.sollentuna.se/sv/trafik-- stadsplanering/Byggprojekt/ersattningsskola-fagelsangsparken/ https://www.sollentuna.se/sv/trafik-- stadsplanering/Byggprojekt/ersattningsskola-fagelsangsparken/

15 Vi som är här idag är Moa Rasmusson (L), ordförande, trafik- och fastighetsnämnden Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande, barn- och ungdomsnämnden Oscar Nyströmer (M), ordförande, miljö- och byggnadsnämnden Kjell Lauri, tf förvaltningschef, trafik- fastighetskontoret Manfred Holmelin, tf förvaltningschef, barn- och utbildningskontoret


Ladda ner ppt "Välkommen till informationsmöte om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken 11 april 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser