Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolval Stockholm Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolval Stockholm Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Skolval Stockholm Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen

2 Bakgrund (Stenåldern dvs 2009)  Vårdnadshavarna fick en katalog hem- skickad där stadens skolor presenterades.  Två valmöjligheter 1.Skola X 2.Skola Y  Hantering av val via blanketter till skolorna  14 stadsdelar - egna traditioner - egna tolkningar av urvalsgrunder

3 Skolval med e-tjänst 2010 (Nya tiden)  Beslut om centraliserad e-tjänst ”Att välja förskoleklass”  Urvalsgrunderna antogs i Utbildningsnämnden –Ingen syskonförtur –Närhetsprincip  Begränsad rutin- och processbeskrining  Kontaktcenter (KC)  Utbildningar för kontaktpersoner och KC

4 Skolval med e-tjänst 2010 E-tjänsten med två delar:  Ansökningsdelen – vårdnadshavare  Antagningsdelen – skolorna  Central katalog med blankett  Kommunala grundskolor och 5 fristående  Inhyrd personal tog hand om blanketter  Skolvalperiod: 18 jan – 1 april (e-tjänsten 1 mars– 1 april)  50 procent valde skola via e-tjänst

5 Erfarenhet  E-tjänsten fungerade mycket bra, men… …det är så mycket mer som måste fungera

6 Flera erfarenheter  Skolvalsperiodens slut måste tidigareläggas  Tydligare urvalsgrunder –Mycket kritik i media  Tydligare process- och rutinbeskrivningar –I ett centraliserat system måste alla agera lika  Brister i den egna organisationen (vem svarar - på vad, olika svar, arbetsorganisationen)

7 Inför skolvalet 2011 (1)  Ny projektledare  Tre delprojekt –Verksamhet, Teknik, Kommunikation  Närmare processarbete –Grundskolechefer –Referensgrupp –Juridiska avdelningen –Politiken –Berörd personal på gr-avdelning

8 Inför skolvalet 2011 (2)  Tidigarelagd skolvalsperiod 15 jan - 15 feb  Nya tydligare urvalsgrunder –Införde syskonförtur, Närhetsprincip,  Tydligare process- och rutinbeskrivningar –Konsult anlitades  Översyn av arbetsorganisationen  Utbildning av skolornas kontaktpersoner och KC

9 Skolvalet 2011  Rekrytering av fler fristående skolor – nu 26 st  Färre personal behövdes på grundskoleavdelningen  Nästan 70 procent gjorde valet via e-tjänst  Kvalitativt bättre svar till medborgarna

10 Nya erfarenheter  E-tjänster identifierar andra problem som måste åtgärdas En mängd verksamhetsfrågor som måste lösas, t ex: –Information i Jämför Service –Lämpar sig organisationen för en centraliserad e-tjänst –Ålderdomliga skolpliktsbevakningsområden –Hur tolka närhetsprincipen –osv

11 Nästa steg  Vilka andra val kan göras via en e-tjänst?  Vilka andra e-tjänster underlättar för medborgarna

12 Förteckning över fördelningen antal skolor och årskurser

13 Utmaningar  Vårdnadshavare får ”önska” en skola  Cirka 150 skolor i e-tjänsten – ytterligare ca 80 fristående utanför  85-86 procent av eleverna fick sitt förstahandsval  I drygt 1/3 av skolorna har man inte tillräckligt med plats.

14 Tack  Claes Johannesson claes.johannesson@stockholm.se claes.johannesson@stockholm.se  Charlotte Dingertz charlotte.dingertz@stockholm.se charlotte.dingertz@stockholm.se


Ladda ner ppt "Skolval Stockholm Claes Johannesson och Charlotte Dingertz Utbildningsförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser