Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension. Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring TJÄNSTEPENSION Tjänstepension.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension. Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring TJÄNSTEPENSION Tjänstepension."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension

2 Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring TJÄNSTEPENSION Tjänstepension

3 Slutlön + Tjänsteår + Procentsats = ! Premie + Avkastning + Utbetalningstid = ? Förmånsbaserat system Premiebaserat system TJÄNSTEPENSION Tjänstepensionens storlek

4 Pensionsvalet TJÄNSTEPENSION Valcentraler Sköter alla val av premiebestämd tjänstepension Olika valcentraler beroende på avtal Debiterar premier och fördelar ut

5 TJÄNSTEPENSION Val i tre steg Hur ska du placera pengarna? Vilket bolag ska du välja? Ska nära anhöriga få pension om du avlider?

6 Traditionell försäkring Garanti Förvaltaren väljer ”Underhållsfri” Fondförsäkring Ingen garanti Du väljer själv Gratis att byta fonder 6 TJÄNSTEPENSION Val av sparform

7 TJÄNSTEPENSION Återbetalningsskydd Fördel - den närmaste familjen får det uppsamlade pensionskapitalet när du dör Nackdel - man får en lite lägre ålderspension i och med att man avstår arvsvinster

8 TJÄNSTEPENSION Familjeskydd - endast ITP och SAF-LO Ett visst bestämt månadsbelopp betalas ut som pension till familjen om du dör innan du går i pension Valbart prisbasbelopp per år; 1, 2, 3 eller 4 (1 prisbasbelopp är 44 300 kronor 2016) Valbar utbetalningstid; 5, 10, 15 eller 20 år

9 TJÄNSTEPENSION Vilket avtal tillhör du? De fyra största avtalen är: Avtalspension SAF-LO Privatanställd arbetare ITP Privatanställd tjänsteman KAP-KL/AKAP-KL Kommun- och landstingsanställd PA03/PA16 Statligt anställd

10 TJÄNSTEPENSION Privatanställd arbetare Avtalspension SAF-LO

11 TJÄNSTEPENSION Avtalspension SAF-LO Premiebestämd Från 25 år 4,5% av lönen upp till 444 750 kr 30% av lönen över 444 750 kr Valcentral är Fora

12 TJÄNSTEPENSION Privatanställd tjänsteman ITP

13 TJÄNSTEPENSION ITP2 Födda 1978 eller tidigare ITP 1 Födda 1979 eller senare Vilket avtal tillhör jag? Undantag finns

14 TJÄNSTEPENSION ITP 2 Förmånsbestämd 10% av lönen upp till 444 750 kr 65% av lönen mellan 444 750 kr till 1 186 000 kr 32,5% av lönen mellan 1 186 000 kr – 1 779 000 kr Vid 65 år ger 30 års tjänstetid full ersättning Förvaltas av Alecta

15 TJÄNSTEPENSION ITPK Premiebestämd 2% av lönen Valcentralen är Collectum

16 TJÄNSTEPENSION ITP 1 Premiebestämd Från 25 år 4,5 procent av månadslönen upp till 37 063 kr och 30 procent av den månadslön som överstiger 37 063 kr

17 TJÄNSTEPENSION Kommun och landsting KAP- KL AKAP-KL

18 TJÄNSTEPENSION KAP-KL Förmånsbestämd Från 28 år 55% - 62,5% av lönen mellan 444 750 kr - 1 186 000 kr 27,5% - 31,25% av lönen mellan 1 186 000 kr – 1 779 000 kr Vid 65 år ger 30 års tjänstetid full ersättning Kan administreras av olika bolag

19 Pensionsvalet TJÄNSTEPENSION KAP-KL Premiebestämd Från 21 år 4,5 procent av lönen upp till 1 779 000 kr Valcentraler är Pensionsvalet och Valcentralen

20 TJÄNSTEPENSION AKAP-KL Premiebestämd För anställda födda 1986 eller senare Ingen nedre åldersgräns 4,5 procent av månadslönen upp till 37 063 kr och 30 procent av den månadslön som överstiger 37 063 kr

21 TJÄNSTEPENSION Statsanställd PA03 PA16

22 TJÄNSTEPENSION PA03 Förmånsbestämd Från 28 år 60% - 64,8% av lönen mellan 424 500 kr 1 132 000 kr 30% - 32,4% av lönen mellan 1 132 000 kr – 1 698 000 kr Vid 65 år ger 30 tjänsteår full ersättning Förvaltas av SPV

23 TJÄNSTEPENSION PA03 Premiebestämd Från 23 år 2% av lönen Förvaltas alltid av KÅPAN

24 TJÄNSTEPENSION PA16 Premiebestämd För anställda födda 1988 eller senare Ingen nedre åldersgräns 4,5 procent av månadslönen upp till 37 063 kr och 30 procent av den månadslön som överstiger 37 0 63 kr Extra premie om 1,5 % (deltidspension) för att bekosta en framtida arbetstidsminskning eller som förstärkt tjänstepension

25 TJÄNSTEPENSION Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal? Tjänstepension överhuvudtaget? Ingen ram att hålla sig till. Vilka upplägg är vanliga i icke-kollektivavtalade tjänstepensioner? Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepensioner?

26 - 10% - 19% - 27% - 34% - 40% - 46% - 50% Pensionskapital vid 65 Årligt avgiftsuttag på kapitalet Räkneexempel: en 25 åring med premiebetalning på nivå ITP1, startlön på 25 000, årlig avkastning 6%, under 40 år Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften TJÄNSTEPENSION Avgiftens betydelse

27 TJÄNSTEPENSION Många olika avgifter kan tas ut Vanligt med kombinationer av nedanstående avgifter: Årlig fast avgift Årlig avgift på pensionskapitalet Avgift i procent av fondandelarnas värde Kapitalförvaltningskostnader Avgift på varje inbetalning av pensionspremier Prestationsbaserade avgifter Flyttavgifter

28 TJÄNSTEPENSION Pensionsguiden www.konsumenternas.se

29 TJÄNSTEPENSION Sofia – privatanställd tjänsteman Ingångslön vid 25 års ålder: 26 500 kr/mån Normal inkomstutveckling Jobbar fram till 65 års ålder

30 Sammanlagda avgifter vid 65 års ålder Pensions- kapital vid 65 års ålder Med ITP122 150 kr2 033 500 kr Utan ITP (men samma avsättningar) 513 900 kr1 543 000 kr TJÄNSTEPENSION Så mycket riskerar Sofia att förlora

31 TJÄNSTEPENSION www.minpension.se


Ladda ner ppt "Tjänstepension. Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring TJÄNSTEPENSION Tjänstepension."

Liknande presentationer


Google-annonser