Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläge prestanda Tester som genomförts senaste veckan visar förbättringar. Patienter med mycket datainformation i patientöversikt, remisser och ”svar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläge prestanda Tester som genomförts senaste veckan visar förbättringar. Patienter med mycket datainformation i patientöversikt, remisser och ”svar."— Presentationens avskrift:

1

2 Nuläge prestanda Tester som genomförts senaste veckan visar förbättringar. Patienter med mycket datainformation i patientöversikt, remisser och ”svar provbunden” kan göra systemet trögare. Enhetsöversikten går lite långsammare. Cambio jobbar på att förbättra ovanstående! Innan stoppet

3 Hålltider för uppgraderingen Fredag 15 april kl 17.00: Cosmic stängs ner och reservrutiner börjar gälla. -Obs! Ordinera läkemedel på papperslista på nya och inneliggande patienter från kl. 12.00. Söndag 17 april kl 07.00: Nya versionen, Cosmic R8.1, startar (även läkemedelsmodulen i öppenvården). Måndag den 18 april: -08.00-14.00: Uppdatera läkemedel på inneliggande patienter och för över till Cosmic R8.1. -14.00: Läkemedelslistan i Cosmic R8.1 redo att användas i slutenvården. Reservrutin läkemedel gäller i slutenvården för patienter som läggs in från stoppet fram till kl. 08.00 den 18 april, dvs papperslista gäller. För patienter som läggs in efter kl. 08.00 gäller läkemedelslistan i Cosmic R8.1. Under/ efter stoppet

4 Support Superanvändare på klinikerna VIS-support dygnet runt på telefon: 8610 (kl.17.00-07.00 har VIS beredskap) Helgen v.15 förstärkning genom: Extra bemanning på VIS-supporten Konsulter från Cambio som är på plats (även v. 16) Under stoppet

5 Kommunikation Nulägesinformation kommer fortlöpande att publiceras på webbsidan om Cosmic (som du enkelt når via interna startsidan) eller externt via www5.ltkronoberg.se/uppgraderingavcosmic).webbsidan om Cosmic Vid allvarligare händelse eller om starten måste skjutas fram, kommer tydlig information även att visas via skärmmeddelande på alla datorer. Skärmmeddelande kommer också att publiceras när uppgraderingen startar och är klar. Under stoppet

6 Uppmärksammade fel och förbättringsförslag Om du uppmärksammar fel som behöver rättas eller har förbättringsförslag, vill vi gärna att du vänder dig till: Akuta fel som måste åtgärdas: VIS-supporten på telefon: 8610 Mindre brådskade fel: VIS-supporten via e-post: vis@kronoberg.se.vis@kronoberg.se Kolla gärna på listan för kända fel innan du hör av dig, som finns i menyn till höger på webbsidan om Cosmic. Cambio genomför kontinuerligt förbättringar.webbsidan om Cosmic Efter stoppet

7 Korta driftstopp veckorna efter uppgraderingen Det kommer att ske kortare driftstopp mellan kl. 23.00 och 01.00 enstaka dagar under veckorna efter uppgraderingen. Då sker ”akuta” rättningar. Driftstoppen meddelas med minst 12 timmars framförhållning. Efter stoppet

8 Senaste tipsen/att tänka på…

9 Det är viktigt att signera telefonordinationer innan stoppet för att förhindra eventuella problem med osignerade ordinationer. Efter uppgraderingen visas de i obedömda behandlingar för läkemedel som ska överföras. Var därför restriktiv med att skapa telefonordinationer dagarna före uppgraderingen. Signera telefonordinationer Innan stoppet

10 Information i kallelsen till patienter – planerade besök fr o m 18/4 Informationsbladet ”Gå igenom dina mediciner” finns att välja som en bilaga till kallelsen direkt i Cosmic i mappen ”Allmän information”. Infobladen finns även att beställa hos vaktmästeriet. Mejladress, i Outlook sök: Le Vaktmästeri Kopiering På webbsidan om Cosmic finns budskapet översatt till arabiska, engelska och persiska. Efter stoppet

11 Det går att skriva ut ”den gamla” läkemedelslistan Efter stoppet OBS! Den gamla läkemedelslistan ska inte lämnas ut till patienten som aktuell lista. Den gamla läkemedelslistan ska bara användas för genomgång tillsammans med patienten i samband med läkemedelsöverföringen till Cosmic R8.1.

12 Skriva ut ”den gamla” läkemedelslistan, gör så här: Efter stoppet I menyn, välj:  Läkemedel  Läkemedel tidigare funktion  Läkemedelslista gammal

13 Skriva ut ”den gamla” läkemedelslistan, gör så här: Efter stoppet Under fliken ”Aktuell ordination”, välj skriv ut.

14 Var uppmärksam på dos och koncentration vid spädning Efter stoppet Det är viktigt att vara uppmärksam på dos och koncentration när man ordinerar läkemedel med tillsatser/spädning (injektion/infusion). Slutgiltig koncentration visar tillsatsens koncentration och inte det aktiva läkemedlets koncentration. Se exempel

15 Uppmärksamhetssignal – skapa ny registrering Det finns en rutin för att göra nya registreringar i uppmärksamhetssignalen (UMS). Där kan du till exempel läsa om hur du registrerar smitta, behandling eller tillstånd samt vårdrutinavvikelse. Länk: Rutin att skapa ny registrering i UMSRutin att skapa ny registrering i UMS Efter stoppet

16 Fel i utskrift av ordinationer ”1-2 x 3 vid behov” Var observant på att det blir fel vid utskrift av läkemedelslistan utdelningsvy vid ordinationstyp ”1-2 x 3 vid behov”. Endast ”1 x 3 vid behov” kommer med på listan. Rättning är på gång. Efter stoppet

17 Läkemedelsmallar Alla läkemedelsmallar för rekommenderade läkemedel är klara. Läkemedelsmallarna för generella direktiv är prioriterade och kommer förhoppningsvis finnas från start. Saknar du någon ordinationsmall för generellt direktiv, meddela VIS-supporten. Efter stoppet

18 Läkemedelsordinationer på IVA Intensivvårdsavdelningen börjar använda nya läkemedelsmodulen fr o m 17 maj. Fram till dess kommer IVA hantera läkemedel på samma sätt som tidigare, det vill säga via pappersordinationslista. Länk: Rutin för IVA:s läkemedelslista fram till 17/5Rutin för IVA:s läkemedelslista fram till 17/5 Efter stoppet

19 Lägga till extrados/startdos vid nyinsättning, gör så här: Välj rätt mall. Gå in i ordinationsdetaljer och klicka i doseringsrutan till vänster så att doseringsschemat kommer fram. Efter stoppet

20 Lägga till extrados/startdos vid nyinsättning, gör så här: Klicka någonstans i kolumnen med klockslag. Då tänds ett plustecken ovanför vilket gör att det går att lägga till extra klockslag för utdelningstillfälle. Du kan nu ändra klockslag och lägga in extrados/startdos genom att dubbelklicka i rutan där dosen ska anges och ange den i samma enhet och mängd som övriga doser. Signera, och ordinationen finns i utdelningsvyn. Efter stoppet

21 Ny journaltabell på alla patienter efter uppgradering Journaltabell Observation-Kontroller Sökorden i journaltabellen ersätts med arketypsbaserade sökord. Därför måste ny journaltabell Observation- kontroller startas på samtliga patienter efter start av Cosmic R8.1. Nytt namn blir; Observation-kontroller 2016:4. Värden i Observation-kontroller 2015:2 kan läsas i grafisk presentation men inte i patientöversiktens kliniska parametrar eller analysyta. Läs mer: Länk: Nyheter och rutinbeskrivningar för vårddokumentation Nyheter och rutinbeskrivningar för vårddokumentation Efter stoppet


Ladda ner ppt "Nuläge prestanda Tester som genomförts senaste veckan visar förbättringar. Patienter med mycket datainformation i patientöversikt, remisser och ”svar."

Liknande presentationer


Google-annonser