Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammantagen känsla efter uppgradering Sammantaget går arbetet som planerat. Vi har fått snabb service, mycket tack vare att Cambio har varit på plats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammantagen känsla efter uppgradering Sammantaget går arbetet som planerat. Vi har fått snabb service, mycket tack vare att Cambio har varit på plats."— Presentationens avskrift:

1 Sammantagen känsla efter uppgradering Sammantaget går arbetet som planerat. Vi har fått snabb service, mycket tack vare att Cambio har varit på plats. Det finns fortfarande brister och saker som inte fungerar fullt ut, men Cambio och vår IT-avdelning genomför kontinuerligt förbättringar.

2 Tips och hjälp för R8.1 Här nedan följer en del tips och hjälp som kan vara användbara i Cosmic R8.1. All information som finns i detta bildspel finns också på webbsidan, då oftast i mer utförliga versioner, med exempelvis skärmbilder så titta där om detta bildspel är svårt att förstå på något sätt. Webbsidan för Cosmic R8.1

3 Utökad sökning av mallar Mallar

4 Arbete pågår med att ta fram fler paketlösningar när det gäller ordinationsmallar. Uppmärksamma gärna om ni upptäcker fel i mallarna och meddela VIS-supporten. Prioriteringsordningen för överföring av mallar till R8.1 är för närvarande så här: 1.Gamla mallar 2.Mallpaket 3.Nya mallar Mallar

5 Hur hittar man gamla recept? Recept

6 Patienter med A-nummer Rekommendationen är att skriva pappersrecept tills vidare, även om det går att skicka e-recept. Patienterna med A-nummer har nämligen svårt att legitimera sig på apoteket då de inte har de ”fyra sista siffrorna” och man måste dessutom välja ett särskilt apotek om man skriver e-recept till personer med A-nummer. Recept

7 Recept – kontakt krävs Man måste koppla receptskrivning till en kontakt. Det tar extra tid att skapa en ”administrativ kontakt” om det inte finns någon tidigare kontakt och det kan bli fel om man använder en gammal kontakt. Önskemål finns om att detta försvinner och Cambio har fått ärendet. Recept

8 Läkemedel - söka och filtrera Om man söker på läkemedel och filtrerar efter indikation får man fram en mycket bättre sökträff. Vid sökning enbart på exempelvis paracetamol riskerar man att missa indikationen. Lägger man till indikation feber blir sökningen mer precis. Läkemedel

9 Telefonordination som engångsdos tills vi har ”Generella direktiv” på plats 1.Öppna läkemedelslistan, klicka på flik ny, klicka i rutan för telefonordination och sök fram aktuell läkare. 2.Välj sök efter läkemedel på alla enheter (obs! produkt, ej mall). Skriv in aktuellt läkemedel och klicka på sök. Markera läkemedlet och välj rätt styrka (dosen ändras i nästa steg). 3.Klicka på ordinationsdetaljer nere till höger och ange önskad dosering i fältet, skriv antal och end, t.ex. 2end, tryck sedan på enter-knappen. 4.För att ange ordinationsorsak så klickar man på det gråa fältet där det står läkemedel och fyller sedan i detta. 5.Klicka på signera och visa i utdelningsvyn nere till höger. 6.Administrera läkemedlet som vanligt i utdelningsvyn. Läkemedel

10 Grön linje på läkemedelslistan Läkarna måste gå igenom och godkänna listan för att den gröna linjen ska tändas. För att läkemedel ska kunna administreras av sjuksköterska ska ”Administreras på enhet” bockas i vid ordination. Om läkemedlen inte är godkända av läkaren (grön linje) måste sjuksköterskan skriva en kommentar för varje läkemedel som delas ut och signeras. Läkemedel

11 Pascal Pascal kan läggas till i ”Mina genvägar”. Tidigare markering i läkemedelslistan ”bockad ruta att patienten har ordinationer i Pascal” finns inte i R 8.1 just nu. Läkemedel

12 Patient med läkemedel i Pascal Läkemedel

13 Fel i patientutskrift ”v.b.” Vid några tillfällen har det inträffat att "stående" ordinationer hamnat under rubriken "vid behov" på utskriften av patientens läkemedelslista. Ordinationerna är korrekta på skärmen. Var noga med att kontrollera listan innan den lämnas till patienten. Läkemedel

14 FASS – genväg i Cosmic Man kan lägga FASS som en extern länk i ”Min översikt”. 1.Välj Min översikt. 2.Gå till fliken Mina länkar och välj Lägg till. 3.Fyll i namn på sidan du länkar till, t.ex. FASS 4.Fyll i fullständig länkadress. 5.Här kan du även spara länkar till andra webbsidor som du vill ha snabb tillgång till. Man kommer också åt FASS via högerklick på respektive läkemedel. Däremot finns den inte, som det var tidigare, som en genväg i det grå fältet till vänster i Cosmic. ”Övrigt”

15 Grå bokningar i tidboken Om alla bokningar är grå i tidboken har man missat att välja enhet. ”Övrigt”

16 Tidbok Det finns en ny inställning så att man kan se bokningar utan att behöva byta roll och enhet. Bocka i rutan Alla och välj uppdatera ”Övrigt”

17 ”Ny blankett” istället för sökorden ”Brev/Intyg” och ”Sjukskrivning” I alla anteckningsmallar har sökorden ”Brev/Intyg” och ”Sjukskrivning” plockats bort. Välj istället ”Ny blankett” för att komma till Blankettbiblioteket. Välj där vilket brev eller blankett som ska skrivas. Till exempel Sjukintyg 7263. När man har skrivit ett brev eller en blankett hittar man den i journalen som en egen anteckning och under rubriken Blanketter. Läkaren måste signera både blanketten och anteckningen. ”Övrigt”

18 Kallelser – utskrift 1.Högerklicka på bokningen i tidboken och välj skriv ut kallelsebrev välj sedan skriv ut igen. 2.Om man har valt att bifoga bilagor och vill ha kvar texten i rutan väljs slutför. Texten kommer då med på kallelsen. 3.Om man inte ska skicka med bilagor eller inte vill ha med texten tas texten bort i rutan. Därefter väljer man slutför. Kallelsen skrivs ut. 4.Klicka på stäng när kallelsen är utskriven. ”Övrigt”

19 Kallelser – kända fel Utskrifter: Tre felärenden anmälda till Cambio Kallelsen skrivs inte ut alls när det är bilaga Saknar text på bilaga Ordningen på bilagor kommer i fel ordning Cambio har en lösning på gång ”Övrigt”

20 Signeringsrätt för diabetessjuksköterskor För att förskriva förbrukningsartiklar och hjälpmedel behövs en inställning i Cosmic. Kontakta VIS-supporten 0470-58 86 10 för att få hjälp med detta. ”Övrigt”

21 Använd inte ”Behåll fönster" Funktionen "behåll fönster" kan ibland leda till att man slängs ut ur Cosmic. Det kan exempelvis hända när en ny patient tas fram och Läkemedelslistan är öppen. Var försiktig med användandet, eller avstå helt från, att använda funktionen ”behåll fönster”. Det är felanmält till leverantör och en rättning inväntas. ”Övrigt”

22 Använd inte ”tabben” i remissmodulen Risken är att man inte kommer vidare i remisshanteringen om man använder tabb-funktionen. Rättning kommer. ”Övrigt”

23 Support, felrapportering och förbättringsförslag Om du uppmärksammar fel som behöver rättas eller har förbättringsförslag: Fråga närmsta superanvändare på kliniken Akuta fel som måste åtgärdas: VIS-supporten på telefon 8610 Mindre brådskade fel: VIS-supporten via e-post vis-arende@kronoberg.se.vis-arende@kronoberg.se Kolla gärna på listan för kända fel innan du hör av dig, som finns i menyn till höger på webbsidan om Cosmic.webbsidan om Cosmic Cambio genomför kontinuerligt förbättringar! ”Övrigt”

24 Webbsidan All information i detta bildspel finns också på webbsidan för Cosmic R8.1. Där finns även mer utförliga lathundar med skärmdumpar. Webbsidan för Cosmic R8.1 ”Övrigt”


Ladda ner ppt "Sammantagen känsla efter uppgradering Sammantaget går arbetet som planerat. Vi har fått snabb service, mycket tack vare att Cambio har varit på plats."

Liknande presentationer


Google-annonser