Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Pascal Ordinationsverktyg Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Pascal Ordinationsverktyg Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade."— Presentationens avskrift:

1 Sv Pascal Ordinationsverktyg Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade i påsar. Det rör sig om cirka 200 000 patienter och alla vårdgivare (landsting, kommun och privata vårdgivare) kan använda Pascal Cornelia Trampe Systemförvaltning Läkemedel

2 Sv

3 Inera Förvaltar Pascal Ordinationsverktyg. Det är Inera som tillsammans med Beslutsgrupp DOS beslutar om vilken ny funktionalitet och/eller felrättningar som ska driftsättas Har en nationell Pascal support Beslutsgrupp DOS Utvecklingsarbetet av Pascal ordinationsverktyg sker i nära samarbete med vårdpersonal. I beslutsgruppen deltar läkare, apotekare och sjuksköterskor som testar de nya funktioner som utvecklats samt tar beslut om de kan införas i verktyget Representanterna utses av sina respektive landsting/regioner. Från Örebro deltar Cecilia Lundberg Medicinskt ansvarig chef på Inera är Dick Stockelberg

4 Sv Strategisk grupp informationskedja DOS Informationskedjan DOS är den struktur som är bakomliggande och nödvändig för kontakten mellan dosapoteken, nationella register, ordinatören, vårdenheten samt fakta kring dospatienten och för möjligheten att nå aktuell information vid olika tidpunkter Strategiska gruppen har mandat att prioritera och initiera förändrings- och utvecklingsaktiviteter. Inom den strategiska gruppen förs även diskussioner om finansiering och tidsplaner Representanter i gruppen kommer från landsting/region, kommuner, dosapoteken, eHälsomyndigheten och Inera. Representanterna utses av sina respektive landsting/regioner och organisationer. Region Örebro län har tillsammans med de andra landstingen som har Apotekstjänst som dosleverantör utsett Thomas Lindqvist, representant landsting/region och David Lindin, representant kommuner

5 Sv www.inera.se Utbildningar för supportpersonal Handbok Utbildningsmiljö Prenumerera på nyhetsbrev Nästa uppgradering 22 november

6 Sv Applikations support för Pascal Läkare och sjuksköterskor inom Region Örebro län hör av sig till Support läkemedel vid problem och frågor Kommunpersonal har egen lokal support som de vänder sig till vid problem och frågor Den nationella supporten kontaktas först efter att lokal support försökt lösa problemet

7 Sv Pascal på surfplatta Det är möjligt för all vård- och omsorgspersonal att använda Pascal på surfplatta i sitt dagliga arbete Möjligheten att använda Pascal på surfplatta förbättrar och effektiviserar arbetsuppgifterna för vård- och omsorgspersonal Pascal på surfplatta ger användaren ett mobilt verktyg som är lätt att ta med sig vid besök hos patienter. Det ger personalen tillgång till patienters läkemedelslista och gör det möjligt att förskriva, göra ordinationsändring och beställning på plats hos patienten. Dessutom ger det alltid tillgång till aktuell information vilket förbättrar patientsäkerheten För mer information se www.inera.sewww.inera.se

8 Sv NOD – samlad läkemedelslista, pausad Ett av Ineras uppdrag är att skapa Nationell ordinationsdatabas, NOD, där den samlade läkemedelslistan ska lagras inom ramen för sammanhållen journalföring, samt tekniska tjänster för att skriva och läsa i listan Information om vilka läkemedel patienten har rekommenderats är i dag spridd i olika listor inom vården och på apotek. Tillgången till informationen i listorna styrs av olika behörigheter och lagrum. Det gör att varje aktör i vårdkedjan har tillgång till sin pusselbit, men ingen har den övergripande bilden, inte alltid ens patienten själv

9 Sv Ändring av receptregisterlagen krävs Inera och Sveriges Kommuner och Landsting lämnade den 10 april i år in en skrivelse med önskemål om förändringar i Lagen om receptregister till Socialdepartementet. Utan en ändring i lagen är det svårt att i närtid åstadkomma en samlad läkemedelslista för patienten – en av de mest centrala e- hälsosatsningarna i dag, och en av de allra viktigaste för patientsäkerheten På www.inera.se finns mer information om NOD – samlad läkemedelslista samt den skrivelse som är skickad till Socialdepartementetwww.inera.se


Ladda ner ppt "Sv Pascal Ordinationsverktyg Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade."

Liknande presentationer


Google-annonser