Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NULÄGE COSMIC R8.1 27 maj 2016. Nuläge läkemedelsmodulen Patientsäkerhetsbuggar Dålig överskådlighet i läkemedelslista/utdelningsvy/recept Tidigare bra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NULÄGE COSMIC R8.1 27 maj 2016. Nuläge läkemedelsmodulen Patientsäkerhetsbuggar Dålig överskådlighet i läkemedelslista/utdelningsvy/recept Tidigare bra."— Presentationens avskrift:

1 NULÄGE COSMIC R8.1 27 maj 2016

2 Nuläge läkemedelsmodulen Patientsäkerhetsbuggar Dålig överskådlighet i läkemedelslista/utdelningsvy/recept Tidigare bra funktioner saknas Mallarna/paketen fungerar inte optimalt Mallträdet saknas Brister i kopplingen till Pascal

3 Exempel på genomförda åtgärder Utbildning för användare i Ljungby och Växjö 19-20 maj Flera möten med Cambio och framtagning av åtgärdsplan VIS-organisationen är förstärkt – intensifierat arbete med mallarna Tillsvidareläkemedel visas under stående ordination vid utskrift. Kommentarer till patient kommer med vid utskrift av läkemedelslista (finjustering pågår). Beställning och svar – möjlighet att makulera lokala analyser Motivering är inte längre tvingande vid amningsvarning och graviditetsvarning Att ange orsak vid markulering och utsättning av läkemedel är inte längre tvingade Tidsgränsen för missad utdelning är ökad från en timme till två timmar i utdelningsvyn

4 Prioriterade åtgärder Åtgärda identifierade patientsäkerhetsfel Mallar/paket – korrigera nuvarande mallar och gå igenom vilka mallar vi behöver framöver i samarbete med verksamheterna Utbildning ! HÖGSTA HÖGSTA PRIO

5 Åtgärder – ny rättning 2 juni ”Hot fix 6” Ny större rättning bland annat för att följande ska fungera: Läkemedel Det går att sätta ut läkemedel från läkemedelslistan via högerklick Utsättningsinformation finns i ordinationshistoriken när behandling sätts ut Det går att komma in i utdelningsvyn utan att den ”hänger sig” Självadministrerade utdelningar ska inte visas som missade i utdelningsvyn Fritext i extern läkemedelsberättelse blir rätt även i sparad version Hanterade utdelningar ska inte visas som missade Skickade e-recept återkopplas alltid med meddelandet ”lyckad sändning”

6 Åtgärder – ny rättning 2 juni ”Hot fix 6” Ny större rättning bland annat för att följande ska fungera: Vätskebalans Det går att registrera värden i vätskebalansen på alla patienter Resursplanering Noteringar går att ändra i tidboken Vårdadministration Det går att registrera alla frikort i kassan

7 Åtgärder – utbildning Parallellt med arbetet för att förbättra läkemedelsmallarna och funktionerna i läkemedelsmodulen planeras en omfattande utbildningsinsats fram till midsommar, utifrån de önskemål som kommit in. Syftet – att ge tips om smarta funktioner som underlättar i hantering av läkemedelsmodulen. Inför utbildningen är det viktigt att ha sett utbildningsfilmerna (e-learning) för läkemedelsmodulen. Speciellt viktigt är att du som administrerar läkemedel har sett läkemedelsfilmen ”Ändra”.

8 Åtgärder – utbildning Följande tre utbildningsinsatser genomförs: 1.För sjuksköterskor som är superanvändare – VIS-utbildarna håller föreläsningar i Ljungby och Växjö 2.För läkare i primärvård och öppenvård – konsult från Cambio håller föreläsningar i Ljungby och Växjö 3.För läkare i slutenvården – utbildare från Cambio kommer till läkarmöten i Ljungby och Växjö Planering för dessa utbildningar pågår. Mer information om tid och plats kommer inom kort.

9 Fler åtgärder framöver Ny rättning ”Hot fix 7” i slutet av juni Verksamhetsföreträdare och IT har täta möten med Cambio för att komma framåt så snabbt som möjligt

10 Innan ändring är genomförd, tänk speciellt på att... översta mallen markeras automatiskt när läkemedel överförs mot mall, oavsett dos eller indikation. Var därför noga så att det blir rätt mall. Det är inte säker att den markerade mallen är rätt.

11 Information, hälp och stöd Kontakta VIS-supporten för hjälp och stöd. Tel: 8610 eller mejla: vis@kronoberg.sevis@kronoberg.se Titta regelbundet på hemsidan! Där uppdateras informationen efterhand

12 Utvärdering av uppgraderingen Inom kort kommer en webbenkät att skickas ut till samtliga användare av Cosmic i vår organisation för att utvärdera uppgraderingen. Syftet är att dra lärdom inför framtida uppgraderingar. Hoppas du har möjligt att svara. Enkäten tar cirka fem minuter att fylla i.


Ladda ner ppt "NULÄGE COSMIC R8.1 27 maj 2016. Nuläge läkemedelsmodulen Patientsäkerhetsbuggar Dålig överskådlighet i läkemedelslista/utdelningsvy/recept Tidigare bra."

Liknande presentationer


Google-annonser