Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPGRADERING CAMBIO COSMIC. Arbetet går enligt plan, uppgradering 15 april kl. 17.00 – 17 april kl. 07.00 I stort går det förberedande arbetet som planerat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPGRADERING CAMBIO COSMIC. Arbetet går enligt plan, uppgradering 15 april kl. 17.00 – 17 april kl. 07.00 I stort går det förberedande arbetet som planerat."— Presentationens avskrift:

1 UPPGRADERING CAMBIO COSMIC

2 Arbetet går enligt plan, uppgradering 15 april kl. 17.00 – 17 april kl. 07.00 I stort går det förberedande arbetet som planerat. Funktionaliteten känns stabil och korrigeringar för att säkerställa prestanda sker fortlöpande. Sjukhuset St Göran i Stockholm är först ut att använda Cosmic R8.1 i skarp drift. Sedan tre veckor tillbaka är de igång och rapporten därifrån är att allt fungerar. Intensivvårdsavdelningen börjar använda nya läkemedelsmodulen fr o m 17 maj.

3 Prioritera! Innan stoppet Utbildning/e-learning Certifiering Reservrutiner Mer information finns på interna webbsidan om Cosmicinterna webbsidan om Cosmic (Externt når du webbsidan via: www5.ltkronoberg.se/uppgraderingavcosmic)

4 Gå e-learningutbildningen Innan stoppet Det är nödvändigt att genomgå e-learningutbildningen för att kunna arbeta i Cosmic R8.1. Rekommendationen är att inte att se alla filmer i en följd. Direktlänk till utbildningssidan: http://elearning.cambio.sehttp://elearning.cambio.se Du kommer även åt filmerna och certifieringen hemifrån via länken ovan. För att komma åt utbildningsmiljön hemifrån (Cosmic utbildning R 8.1 TS, där du övar) krävs RSA-dosa och inloggning med SITHS-kort.

5 Filmrekommendationer På intern webbsidan om Cosmic På intern webbsidan om Cosmic finns filmrekommendation utifrån yrkesrollerna: Läkare i öppenvård (primärvård, vårdval hud, ögon) Sjuksköterska i slutenvård Sjuksköterska i öppenvård De filmer som gäller för läkare i slutenvård, undersköterskor och sekreterare finns direkt i kurskatalogen när de loggar in i e-learningen. Verksamhetsöversikten får alla, men ska bara ses av chefen utsedda personer. Detta är en rekommendation och varje verksamhet bör själva göra anpassningar utifrån sina behov ! Innan stoppet

6 Genomför certifieringen Krav på certifiering i läkemedelsmodulen: Läkare i slutenvård – certifiering A Läkare i öppenvård (primärvård, ögon, hud) – certifiering C Sjuksköterskor i slutenvård eller annan verksamhet som administrerar läkemedel – certifiering B Respektive verksamhet bedömer själva om övriga Cosmicanvändare ska certifieras. Certifiering A, B och C är de olika nivåer av certifiering som finns. Dessa ställer krav på kunskaper i olika moment. Innan stoppet

7 Gå igenom reservrutinerna Alla som ska jobba under det planerade stoppet måste gå igenom reservrutinerna innan. Till reservrutinen: http://intern.ltkronoberg.se/reservrutin_cosmic/ http://intern.ltkronoberg.se/reservrutin_cosmic/ Ni som använder TILDA-utbildningskort kommer att ha tillgång till ett uppdaterat kort om Cosmic reservrutin från och med måndag v.15. Ni som vill börja använda TILDA, kan kontakta: mona.lindqvist@kronoberg.se. Tänk på att många av våra medarbetare inte har arbetat med pappersjournal och diktering utanför Cosmic. Innan stoppet

8 Reservrutin läkemedel Patienter som läggs in efter kl. 12 den 15 april: Läkemedel ”papperslistor” skrivs ut och signeras av läkare, inget inskrivningsbeslut i Cosmic görs. Dessa patienter har endast läkemedelsordinationer på papper från kl 12. Inneliggande patienter: För inneliggande patienter måste alla läkemedel ”papperslistor” vara klara innan stoppet den 15/4 kl 17.00. Innan stoppet

9 Reservrutin läkemedel Läkemedelslista för slutenvården skrivs ut från Cosmic eller Cosmic läskopia (skriv ut läkemedelslista ”vårdpersonalutskrift”) Läkare signerar ordinationerna i papperslistan och sjuksköterska signerar utdelningarna Länk: Se exempel (sida 38)Se exempel Under stoppet

10 Reservrutin för Serviceresor Under uppgraderingen nås Serviceresors beställningscentral på telefon, dvs använd inte fax eller papperskopior under stoppet. Vanliga telefonnumret gäller: 0470-72 75 91 (numret är bara för vårdpersonal, och ska inte lämnas ut till patienter) Under stoppet

11 Support Cambio kommer att finnas på plats med 10 personer den 16/4 – 20/4. De kommer att få ett schema och röra sig i verksamheterna söndag till tisdag. VIS supporten har ökad bemanning dagtid och nattetid de första veckorna. IT meddelande kommer att gå ut till alla datorer när Cosmic R 8.1 är i drift. Akutmottagningarna Växjö och Ljungby kommer att få informationen även via telefon. Under & efter stoppet

12 Cosmic R 8.1 i drift Alla moduler (journal, lab, remisser etc.), utom läkemedelslista i slutenvård, används direkt. Läkemedelslista för patienter i slutenvård: Använd papperslista till kl. 14.00 den 18/4. Patienter som läggs in efter kl. 08.00 den 18/4: Läkemedelslista – utdelningsvy i Cosmic R 8.1 iordningställs och används. Infusioner som ordinerats på papper innan kl 14.00 den 18/4 ordineras inte i Cosmic. Efter stoppet

13 Rutin migrering av läkemedel Migrering av patientens samtliga läkemedel sker alltid i samband med inläggning på sjukhus. I samband med läkarbesök där läkemedel ändras eller recept utfärdas, migreras patientens alla läkemedel. I samband med läkarbesök där inga läkemedel ändras, inga recept förskrivs eller endast lokala behandlingar ordineras (t ex salvor, ögon- och örondroppar), är migrering av alla läkemedel önskvärd. Efter stoppet

14 Rutin migrering av läkemedel De kliniker som har sjuksköterskor med egen mottagning skapar rutiner för hur läkarna får tid att migrera läkemedel och skriva recept. Vid begäran av recept utan läkarbesök uppmanas patienten meddela vilka läkemedel som är aktuella. Migrering av alla läkemedel görs i samband med eller i anslutning till att receptet utfärdas. Vid akuta besök inom primärvården är det önskvärt att migrera läkemedel, men inget krav. Att avstå kräver att läkaren är extra uppmärksam på interaktioner, eftersom systemet bara larmar om alla läkemedel migrerats. Efter stoppet

15 Överföra läkemedel I nya versionen av Cosmic kommer det att gå att använda både ”Överföra” och ”Överföra med mall”. Efter stoppet Om du använder ”Överföra med mall”, tänk på: att sökning sker mot preparat och styrka, EJ mot dos eller indikation! att översta mallen markeras automatiskt, oavsett dos eller indikation att vara noga med att dubbelkolla ny dos mot gammal ordination att välja mall med rätt indikation Om du använder ”Överföra”, tänk på: att du måste ange indikation att du i vissa fall även kan behöva ange dosen (följer inte alltid med över), går att göra via kortnotationer Information om den gamla ordinationen finns under knappen ”Visa gammal ordinationsinformation”

16 Ansvar vid överföring av läkemedel Att överföra läkemedelslistan innebär inte att du är ansvarig för tidigare ordinationer som gjorts av någon annan. Du ansvarar för att läkemedelslistan överförs enligt befintliga ordinationer och för de läkemedelsordinationer som du själv satt in, ut eller ändrat.

17 Infektionsverktyget stängs tillfälligt I samband med uppgraderingen kommer registreringen i Infektionsverktyget att stängas av tillfälligt eftersom vissa delar behöver justeras. Cambio jobbar med justeringarna och när verktyget är redo att användas igen kommer information att gå ut bland annat via chefslinjen. Efter stoppet

18 Kommunikationsmaterial

19 Information i kallelsen till patienter – planerade besök Ett informationsblad som uppmanar patienten att själv kolla igenom sina läkemedel innan mottagningsbesöket finns att välja som en bilaga till kallelsen direkt i Cosmic från och med slutet av v. 15. Infobladen finns även att beställa hos vaktmästeriet. Mejladress, i Outlook sök: Le Vaktmästeri Kopiering På webbsidan om Cosmic finns budskapet översatt till arabiska, engelska och persiska.

20 Muntligt kommunikationsstöd (telefon/patientmöte) Budskapsstöd för muntlig kommunikation har mejlats ut till vårdcentraler, mottagningar och sjukvårdsrådgivningen. Budskapsstödet finns även på interna webbsidan om Cosmic (i menyn till höger på sidan)interna webbsidan om Cosmic

21 Meddelande i TeleQ Följande budskap kommer att finnas som ett tillfälligt meddelande i TeleQ från och med uppgraderingen: ”Just nu uppgraderar vi vårt journalsystem. Vi ber om ursäkt för att handläggningstider och väntetider hos oss kan vara något längre” Meddelandet kommer att läggas in och senare också tas bort centralt.

22 Meddelande i 1177:s e-tjänster Följande budskap rekommenderas för dem som vill publicera ett tillfälligt meddelande i 1177:s e-tjänster: ”Just nu uppgraderar vi vårt journalsystem. Vi ber om ursäkt för att handläggningstider och väntetider därför kan vara något längre” Verksamhetens lokala administratörer för e- tjänsterna har behörighet att publicera meddelandet i villkorstexten för respektive e-tjänst på 1177. Länk till instruktion Länk till instruktion (se i menyn till höger)

23 Information i väntrum Information till ”TV-skärmar” i väntrummen görs tillgänglig v. 15 och används vid behov fr o m uppgraderingen. Affisch till väntrum skickas ut till mottagningar och vårdcentraler v. 15 och används vid behov fr o m uppgraderingen. Har du inte fått affischen senast onsdag v. 15, kontakta vaktmästeriet. Mejladress, i Outlook sök på: Le Vaktmästeri Kopiering


Ladda ner ppt "UPPGRADERING CAMBIO COSMIC. Arbetet går enligt plan, uppgradering 15 april kl. 17.00 – 17 april kl. 07.00 I stort går det förberedande arbetet som planerat."

Liknande presentationer


Google-annonser