Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård utan omvägar - en del av programmet för ökad patientsäkerhet 2005-06-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård utan omvägar - en del av programmet för ökad patientsäkerhet 2005-06-08."— Presentationens avskrift:

1 Vård utan omvägar - en del av programmet för ökad patientsäkerhet 2005-06-08

2 Trygga och säkra processer med hög kvalitet är en förutsättning för att vi ska kunna minska ledtiden. 2005-06-08

3 Tre grundprinciper för att minska ledtiden: 1. Minska den administrativa tiden mellan aktiviteterna. 2005-06-08 Rutorna symboliserar aktiviteter i en vårdkedja, t ex remissbedömning, mottagning, undersökning. Före: Efter:

4 2. Gör fler aktiviteter vid samma tillfälle. 2005-06-08 Före: Efter:

5 3. Ifrågasätt och ta bort onödiga aktiviteter. 2005-06-08 Före: Efter:

6 Arbetet med att förbättra remisshanteringen gjordes i flera steg: Våren 2003: Inom ramen för patientsäkerhetsarbetet efterfrågas vilka rutiner för remisshantering som finns inom varje verksamhet. Hösten 2003: Ledningsgruppen beslutar om övergripande mål för hur lång tid remisshanteringen får ta. (Uppföljning har gjorts i april-04 och december-04) Hösten 2004: Socialstyrelsen beslutar om föreskrifter om ansvar för remisser för patienter i hälso- och sjukvården. 2005-06-08

7 Uppföljning av ledningsgruppens mål per dec-04, resultat från apr-04 inom (): Utgående remisser ska skrivas ut, signeras och postas senast nästa vardag. 6 funktioner klarar målet (2) 17 funktioner skickar remissen inom 7 dagar (19) 15 funktioner kan ta mer än 7 dagar på sig (11) Några poängterar att akuta remisser går iväg samma dag 2005-06-08

8 Uppföljning av ledningsgruppens mål: Inkommande remisser ska bedömas inom två dagar efter ankomsten 16 funktioner klarar målet (9) 22 funktioner bedömer alla remisser inom 7 dagar (26) 2 funktioner kan behöva mer än 7 dagar på sig (8) 2005-06-08

9 Uppföljning av ledningsgruppens mål: Patienten ska meddelas tid för nästa besök, inläggning, undersökning etc. senast andra vardagen efter att bedömning skett 6 funktioner klarar målet 20 funktioner ger patienten besked inom 7 dagar 12 funktioner behöver mer än 7 dagar Några poängterar att akuta remisser ges tid och patienten meddelas direkt. 2005-06-08

10 Uppföljning av ledningsgruppens mål: Remissvar ska postas till inremitterande samma dag som svaret blir klart. 9 funktioner klarar målet (10) 23 funktioner skickar svaret inom 7 dagar (23) 12 funktioner kan behöva mer än 7 dagar (10) Några poängterar att brådskande svar skickas direkt Vissa upplever postgången som ett problem 2005-06-08

11 Uppföljning av ledningsgruppens mål: Besked om undersökningsresultat och liknande ska ges till patienten inom en vecka efter det att ansvarig läkare tagit del av resultatet 12 funktioner klarar målet (10) 19 funktioner kan behöva mer än 7 dagar (17) Några poängterar att brådskande besked lämnas snabbare Ibland har man kommit överens med patienten om när besked ska lämnas Ibland inväntar man flera svar 2005-06-08


Ladda ner ppt "Vård utan omvägar - en del av programmet för ökad patientsäkerhet 2005-06-08."

Liknande presentationer


Google-annonser