Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Vårdokumentation LE Karin Nilsson Projektansvarig 140401-141231.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Vårdokumentation LE Karin Nilsson Projektansvarig 140401-141231."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Vårdokumentation LE Karin Nilsson Projektansvarig 140401-141231

2 Möten med dokumentationsansvariga och deras chefer Kirurgavdelningen Operation Rehabforum Närvårdsavdelningen IVA Medicinavdelning 1+2 Gynmottagningen Ej träffat: oKirurgmottagningen oAkuten oMedicinmottagningen

3 Exempel på identifierade problem

4 Kirurgavdelningen Identifierat problem 1: Det går inte, på ett enkel sätt, att öppna flera fönster samtidigt i Cosmic. T ex möjlighet att öppna upp journaltabellen, ordinationslista och vårdplanen samtidigt, för att få en helhetsbild av patientens hälsotillstånd. Tex när man ska överrapportera enligt SBAR Resultat/åtgärd: I nuläget går det att öppna max 3 fönster samtidigt. Men inte journaltabellen Vi har skickat ett förbättringsförslag till Support-lul

5 Svar på inskickat förbättringsförslag Hej! Vi håller med och ska göra vårt yttersta för att den nya vårddokumentationsmodulen som kommer på sikt ska möjliggöra mycket bättre översikter. Det kommer dessutom att komma nya översiktsmöjligheter innan (troligen 2016), men vi har inte fått dem till oss för test än, så vi vågar inte uttala oss om användbarheten riktigt än. Men bättre än idag kommer det att bli inom vissa områden! Det tar dock mycket längre tid än både vi och ni skulle önska, men det är ett komplicerat system med många beroenden på ett tekniskt plan. Med vänliga hälsningar Lisa Larsson Elektronisk patientjournal Landstingets resurscentrum

6 Problem 2: Det faktum att operation inte dokumenterar infarter och utfarter i journaltabellen, medför merarbete för kirurgavdelningen. Lösning: Karin kommer och undervisar operation i hur man dokumentaterar i journaltabell. Tid bokad den 2 September 2014.

7 Rehab Problem Läkarna hittar ej paramedicinarnas anteckningar vid ronden Förlag till lösning Undervisa läkarna vid ronden Skriva en kaizenlapp till läkargruppen?

8 Problem 2 Besöksmall för dokumentation av sjukgymnastbesök 4 månader efter proteskirurgi saknas. Sjukgymnasterna dokumenterar därför sina mottagningsbesök i vårdplanen från avdelningen Åtgärd: Vi letade bland befintliga mallar och hittade Besök SG knä Besök SG höft Nu finns dessa tillgängliga för sjukgymnasterna på LE

9 Medicin- närvårdsavdelningar Problem: Patienter vårdas under lång tid. Ibland upp till tre månader. Mycket dokumentation, finns kvar och " skymmer sikten" vilket gör det svårt att hitta aktuell information om patienten i journalen. Man önskar kunna gråmarkera t ex avslutatde, utvärderade vårdplaner och Senior Alert. Åtgärd: Skickat fråga till Support lul Svar: Jättebra förslag som vi lämnade in önskemål om redan när Cosmic infördes 2004/2005. Hoppet är dock inte ute, för i det arbete som ska göras kring vårddokumentation på Cambio tillsammans med alla kunder finns önskemålet absolut med!

10 Medicinavdelning 1+2 Problem: Både läkaren och sjuksköterskan dokumenterar anamnes och aktuellt hälsoproblem. Önskemål- hänvisa till läkaranteckning. Problem! Läkarens inskrivningsanteckning försvinner långt bak i journalen. Lösning: Skickat förbättringsförslag till support lul Får svar att det inte är möjligt men att problemet går att lösa med hjälp av ett särskilt filter.

11 IVA Problem: Personalen har bristande kunskap i hur man dokumenterar i vårdplan. Den mesta av dokumentationen har tidigare skett i rapportblad. Utbildning planeras till hösten Vi arbetar även med att undersöka hur man dokumenterar på liknande enheter t ex på AS och i Eskilstuna

12 Gynmottagningen Problem Justering av mallar. Dom befintliga är ofullständiga. Vissa sökord ska tas bort. Man önskar en USK-mall, en smittspårningsmall för venerologen(kvinnokliniken har en som man kanske kan ta), medicinsk abort mall. Mall vid telefonrådgivning, hemabort Lösning: Karin har haft kontakt med avd, chef på gynmottagningen på AS. Eftersom det är onödigt att skapa nya mallar om det ev. finns bra på annat ställe. Studiebesök planeras för att titta på vilka mallar som används på AS!

13 Önskemål från flera enheter Vi vill ta bort alla gamla ordinationslistor på papper. De som fortfarande används är: –PK-lista (för ordination av waran) –Diabeteslista (för ordination av insulin) –Infusionslista (för ordination av infusioner. Det finns redan fungerande system i läkemedelsmodulen i Cosmic, för detta som används på Akademiska. Det har skett allvarliga incidenter, när sjuksköterskor tolkat handskrivna ordinationer fel. Åtgärd Eftersom detta en ledningsfråga har jag skickat frågan Thomas Eriksson och framfört önskemålet.

14 Alla Behöver gå igenom och ta bort de sökord från sina mallar, som numera dokumenteras i journaltabell. Skicka ändringarna till mig. Jag skickar till Support lul


Ladda ner ppt "Projekt Vårdokumentation LE Karin Nilsson Projektansvarig 140401-141231."

Liknande presentationer


Google-annonser