Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport OM MISSFÖRHÅLLANDE ELLER RISK FÖR MISSFÖRHÅLLANDE ENLIGT LEX SARAH 14 kap.3 § SoL 24b § LSS Gäller hela socialtjänsten samt all verksamhet vid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport OM MISSFÖRHÅLLANDE ELLER RISK FÖR MISSFÖRHÅLLANDE ENLIGT LEX SARAH 14 kap.3 § SoL 24b § LSS Gäller hela socialtjänsten samt all verksamhet vid."— Presentationens avskrift:

1 Rapport OM MISSFÖRHÅLLANDE ELLER RISK FÖR MISSFÖRHÅLLANDE ENLIGT LEX SARAH 14 kap.3 § SoL 24b § LSS Gäller hela socialtjänsten samt all verksamhet vid Statens institutionsstyrelse (SiS )

2 SYFTE Komma tillrätta med brister i den egna verksamheten Utveckla verksamheten Förhindra att missförhållandena upprepas Underlag för analys på systemnivå – mönster och trender som pekar på brister i verksamhetens kvalitet

3 RAPPORTERINGSSKYLDIGHET Anställd, uppdragstagare, praktikant samt deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program Närmaste chef ansvarar för att: Ge information om rapporteringsskyldighet vid anställning/motsvarande Informera minst en gång per år Information finns tillgänglig (hemsida) Muntligt och skriftligt – om skyldigheten samt vart rapporten ska lämnas

4 VAD SKA RAPPORTERAS? Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållanden Händelse- inte en person Rapporten ska lämnas genast när missförhållandet uppmärksammas eller när den rapporteringsskyldige får kännedom om det

5 EXEMPEL PÅ HANDLINGAR OCH UNDERLÅTELSER Fysiska övergrepp Sexuella övergrepp Psykiska övergrepp Brister i bemötande Brister i rättsäkerhet vid handläggning och genomförande Brister i utförande av insatser (felaktigt eller inte alls) Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik Ekonomiska övergrepp

6 VAD ÄR MISSFÖRHÅLLANDE ELLER PÅTAGLIG RISK FÖR MISSFÖRHÅLLANDE? Utfört en handling Försummelse eller av annat skäl inte utfört en handling som borde utförts Innebära ett hot mot eller konsekvens för: – liv – säkerhet – fysiska eller psykiska hälsa

7 OMEDELBARA ÅTGÄRDER De åtgärder som situationen kräver – undanröja direkta hot – förhindra att konsekvenserna förvärras

8 UTREDNING Genomföras utan dröjsmål så snart rapporten kommit in – vad har hänt? – varför har det hänt? – vad kan göras för att förhindra att något liknande händer igen? Dokumenteras i särskild utredningsmall av utsedd utredare

9 ANMÄLAN TILL IVO Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande Antingen direkt om det är uppenbart, under eller efter utredning Kan användas som underlag för en tillsyn

10 En personlig assistans ska lämna över vid arbetspass till nästa kollega men går iväg tidigare från brukaren vid två olika tillfällen. Händelsen diskuteras på arbetsplatsträff efter några veckor. A) Ska händelsen rapporteras och hur skulle i så fall rapporteringen skett? B) Hur kan man göra för att undvika att det händer igen?

11 Handläggare på myndigheten skickar hem utredning och beslut gällande omvårdnadsinsatser till fel brukare. Brukare som fått brevet ringer till chefen på myndigheten för att meddela att det kommit fel. A) Är chefen rapporteringsskyldig? B) Ska händelsen rapporteras enligt lex Sarah och/eller annan lagstiftning?

12 En äldre kvinna sammanbor med sin tre år yngre man. Personalen misstänker starkt att mannen slår kvinnan när ingen personal finns på plats. De har dock aldrig sett det förekomma och brukaren berättar inget. Bedömningen är dock att skadorna som upptäckts inte kan ha uppstått på annat sätt än genom slag. A)Har personalen skyldighet att rapportera enligt lex Sarah? B)Vad bör personalen göra? C)Vad skulle ni göra om något liknande inträffade på er arbetsplats?

13 En brukare ramlar ur sin säng på natten när denne befinner sig på sjukhuset. Händelsen resulterade i att brukaren slog i huvudet och fick sy åtta stygn i pannan. Brukaren hade en personlig assistent med sig under sjukhusvistelsen. A)Är rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah aktuellt? B)Vilka åtgärder kan man vidta för att undvika att det händer igen?

14 Brukare är beviljad insatserna inköp och trygghetslarm. Hemtjänsten kommer på torsdag för att handla. Brukare berättar för personal att han blivit bestulen på kontanter i bostaden. På måndagen hade han 500 kr i plånboken, på tisdagen var pengarna borta. Det var en vecka sedan hemtjänsten var hos honom och handlade. A) Har personalen rapporteringsskyldighet? B) Ska händelsen polisanmälas?


Ladda ner ppt "Rapport OM MISSFÖRHÅLLANDE ELLER RISK FÖR MISSFÖRHÅLLANDE ENLIGT LEX SARAH 14 kap.3 § SoL 24b § LSS Gäller hela socialtjänsten samt all verksamhet vid."

Liknande presentationer


Google-annonser