Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstlagen, SoL Yttersta ansvaret Individuell bedömning De som gör så gott de kan ska ha så att de klarar sig om det inte går att ordna på annat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstlagen, SoL Yttersta ansvaret Individuell bedömning De som gör så gott de kan ska ha så att de klarar sig om det inte går att ordna på annat."— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstlagen, SoL Yttersta ansvaret Individuell bedömning De som gör så gott de kan ska ha så att de klarar sig om det inte går att ordna på annat sätt

2 Socialtjänstlagen, SoL Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. SoL 11 kap 5§

3 Socialtjänstlagen, SoL genomförande av beslut ska dokumenteras SoL 11 kap 5§ dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet faktiska omständigheter och händelser av betydelse handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

4 Socialtjänstlagen, SoL Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. SoL 11 kap 6§ Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas.

5 Förvaltningslagen, FL Annan förvaltningsverksamhet Serviceskyldighet Svara på frågor från enskilda Förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden Inom ramen för den egna verksamheten hjälpa andra myndigheter Förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden

6 Förvaltningslagen, FL Förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden Myndighetsutövning Samhällets makt över medborgare Beslut tydligt motiverade Vilka lagar, bestämmelser och bedömningar bygger beslutet på Överklagningsmöjligheter

7 Tryckfrihetsförordningen Offentlighetsprincipen gäller Verksamheten finansieras med skattepengar De som betalar har rätt att veta hur deras pengar används De som kommer till soc måste kunna lita på att inte uppgifter om personliga förhållanden lämnas ut till obehöriga.

8 Sekretesslagen, SekrL Sekretesslagen gäller för oss i socialtjänsten Det får inte finnas någon risk att den det rör tar illa upp, ”menbedömning” Fråga alltid den det berör om uppgifterna får lämnas ut Särskilda regler för kontakt med olika myndigheter

9 Anmmälningsplikt Misstanke om att barn far illa, SoL 14 kap 1 § 1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

10 Anmmälningsplikt Misstanke om att barn far illa, SoL 14 kap 1 § Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, och kriminalvården Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter.


Ladda ner ppt "Socialtjänstlagen, SoL Yttersta ansvaret Individuell bedömning De som gör så gott de kan ska ha så att de klarar sig om det inte går att ordna på annat."

Liknande presentationer


Google-annonser