Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2016-09-22 Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2016-09-22 Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete."— Presentationens avskrift:

1 © Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2016-09-22 Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete

2 © Brandskyddsföreningens Service AB 1. 2016-09-22 Brandskyddsföreningen är en opartisk och offensiv påverkare med målet att förhindra och begränsa bränder. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

3 © Brandskyddsföreningens Service AB 2. 2016-09-22 Dagens program Lära oss lite om den nya lagen, LSO Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Lära oss grunderna om brandförlopp och brandrisker Lära oss något om byggnadstekniskt brandskydd Kunna starta och använda kontrollsystem för systematiskt brandskyddsarbete. §

4 © Brandskyddsföreningens Service AB 3. 2016-09-22 Brandrisker Video ”Dödsbranden” Varför gick det så fel? Fundera och anteckna.

5 © Brandskyddsföreningens Service AB 4. 2016-09-22 Filmen ”Dödsbranden”

6 © Brandskyddsföreningens Service AB 5. 2016-09-22 Filmen ”Dödsbranden” Förebyggande brandskydd Intern brandskydds- organisation UtbildningInsatsplanRutiner BrandcellerVem gör vad?UtrymningsplanAngreppsvägarLagringshöjd Larmet, dålig hörbarhet Nyanställda?SläckutrustningUtpekat larm?Underhåll UtrymningsvägarInternkontrollLarmvägarUtrymningsvägarOrdning & reda RökluckorBrandkunskapKontaktpersoner TillsynRisker Ordning & reda Utrymningsskyltar Nödbelysning

7 © Brandskyddsföreningens Service AB 6. 2016-09-22 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Ersatte Räddningstjänstlagen 1 januari 2004 Mindre detaljstyrd Tydligare ansvar på ägare och nyttjanderättshavare

8 © Brandskyddsföreningens Service AB 7. 2016-09-22 Lagstiftning Lag om skydd mot olyckor (2003:778) Förordning om skydd mot olyckor (2003:789) SRV:s föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) SRV:s allmänna råd och kommentarer om… …brandvarnare i bostäder (SRVFS 2004:2) …systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) …skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

9 © Brandskyddsföreningens Service AB 8. 2016-09-22 LSO - Lagen om skydd mot olyckor Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

10 © Brandskyddsföreningens Service AB 9. 2016-09-22 …fortsättning LSO 3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin uppgift.

11 © Brandskyddsföreningens Service AB 10. 2016-09-22 Allmänt råd 2004:3 Ger rekommendationer hur vi praktiskt bör följa lagtexten Ej tvingande Kvalitetsnivå

12 © Brandskyddsföreningens Service AB 11. 2016-09-22 Brandsyn Tillsyn Tillsynsbesöket Det systematiska brandskyddsarbetet Dokumentationen Diskussion/frågor/eventuella problem Stickprovskontroller

13 © Brandskyddsföreningens Service AB 12. 2016-09-22 Företaget AB:s brandskyddspolicy Brandskyddsorganisation Utbildning Regler och rutiner Brandskyddsbeskrivning Drift- och underhålls- instruktioner Brandskyddskontroll Dokumentation Uppföljning Aktivt ledarskap i brandskyddsarbetet Systematiskt brandskyddsarbete

14 © Brandskyddsföreningens Service AB 13. 2016-09-22 Insatstid 112 LarmtidAnspänningstidKörtidAngreppstid

15 © Brandskyddsföreningens Service AB 14. 2016-09-22 Brandförlopp Video ”Brandförlopp”

16 © Brandskyddsföreningens Service AB 15. 2016-09-22 Vanliga brandorsaker Spisen Rökning Anlagd brand Åska Heta arbeten Torktumlare

17 © Brandskyddsföreningens Service AB 16. 2016-09-22 Gnistor/flygbrand Ledning Strålning Strömning Brandspridning

18 © Brandskyddsföreningens Service AB 17. 2016-09-22 Brandspridning

19 © Brandskyddsföreningens Service AB 18. 2016-09-22 De farliga ämnena Klorväte Svaveldioxid Nitrösa gaser Kolmonoxid Koldioxid Sot Ammoniak Ättiksyra

20 © Brandskyddsföreningens Service AB 19. 2016-09-22 Brandskydd Hur kan vi skydda oss mot brand?

21 © Brandskyddsföreningens Service AB 20. 2016-09-22 Brandskydd Byggnadstekniskt Släckmateriel Utbildning Organisation

22 © Brandskyddsföreningens Service AB 21. 2016-09-22 Brandskydd - byggnadstekniskt

23 © Brandskyddsföreningens Service AB 22. 2016-09-22 Brandskydd - byggnadstekniskt Brandtekniska klasser: R -Bärande förmåga E -Brandavskiljande förmåga I -Isolerande förmåga M -Mekanisk påverkan C -Självstängande dörr Generellt samma krav på dörr som på vägg

24 © Brandskyddsföreningens Service AB 23. 2016-09-22 Brandskydd - byggnadstekniskt

25 © Brandskyddsföreningens Service AB 24. 2016-09-22

26 © Brandskyddsföreningens Service AB 25. 2016-09-22 Brandcell

27 © Brandskyddsföreningens Service AB 26. 2016-09-22 Brandcell

28 © Brandskyddsföreningens Service AB 27. 2016-09-22

29 © Brandskyddsföreningens Service AB 28. 2016-09-22

30 © Brandskyddsföreningens Service AB 29. 2016-09-22 Genomföring

31 © Brandskyddsföreningens Service AB 30. 2016-09-22 Utrymning

32 © Brandskyddsföreningens Service AB 31. 2016-09-22 Utrymningsväg

33 © Brandskyddsföreningens Service AB 32. 2016-09-22

34 © Brandskyddsföreningens Service AB 33. 2016-09-22

35 © Brandskyddsföreningens Service AB 34. 2016-09-22 Utrymning

36 © Brandskyddsföreningens Service AB 35. 2016-09-22 Utrymning

37 © Brandskyddsföreningens Service AB 36. 2016-09-22

38 © Brandskyddsföreningens Service AB 37. 2016-09-22

39 © Brandskyddsföreningens Service AB 38. 2016-09-22

40 © Brandskyddsföreningens Service AB 39. 2016-09-22

41 © Brandskyddsföreningens Service AB 40. 2016-09-22

42 © Brandskyddsföreningens Service AB 41. 2016-09-22

43 © Brandskyddsföreningens Service AB 42. 2016-09-22

44 © Brandskyddsföreningens Service AB 43. 2016-09-22 Utrymning

45 © Brandskyddsföreningens Service AB 44. 2016-09-22 Utrymning Utrymning är en färskvara och bör övas minst 1 gång per år.

46 © Brandskyddsföreningens Service AB 45. 2016-09-22 Utrymning Göteborgsbranden

47 © Brandskyddsföreningens Service AB 46. 2016-09-22 Brandskydd - släckmateriel Handbrandsläckare Inomhusbrandpost Brandfilt

48 © Brandskyddsföreningens Service AB 47. 2016-09-22

49 © Brandskyddsföreningens Service AB 48. 2016-09-22

50 © Brandskyddsföreningens Service AB 49. 2016-09-22

51 © Brandskyddsföreningens Service AB 50. 2016-09-22

52 © Brandskyddsföreningens Service AB 51. 2016-09-22 Brandskydd - utbildning Kunskap Beredskap Medvetenhet Motivation Varför ska man utbilda personalen?

53 © Brandskyddsföreningens Service AB 52. 2016-09-22 Brandskydd - utbildning En kaffebryggare brinner i personalrummet: Personalen släcker: ca 25 000 kr Branden begränsas av en stängd dörr: ca 300 000 kr Branden släcks ej: ??????? kr Källa: Länsförsäkringar Jönköping

54 © Brandskyddsföreningens Service AB 53. 2016-09-22 Brandskydd - utbildning Utbildning Information angående brandskyddet Övningar Personalen är resursen!

55 © Brandskyddsföreningens Service AB 54. 2016-09-22 Brandskydd - organisation Katastrofplaner Utrymningsplaner


Ladda ner ppt "© Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2016-09-22 Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser