Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2016-09-22 Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2016-09-22 Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete."— Presentationens avskrift:

1 © Brandskyddsföreningens Service AB Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete

2 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskyddsföreningen är en opartisk och offensiv påverkare med målet att förhindra och begränsa bränder. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.

3 © Brandskyddsföreningens Service AB Dagens program Lära oss lite om den nya lagen, LSO Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Lära oss grunderna om brandförlopp och brandrisker Lära oss något om byggnadstekniskt brandskydd Kunna starta och använda kontrollsystem för systematiskt brandskyddsarbete. §

4 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandrisker Video ”Dödsbranden” Varför gick det så fel? Fundera och anteckna.

5 © Brandskyddsföreningens Service AB Filmen ”Dödsbranden”

6 © Brandskyddsföreningens Service AB Filmen ”Dödsbranden” Förebyggande brandskydd Intern brandskydds- organisation UtbildningInsatsplanRutiner BrandcellerVem gör vad?UtrymningsplanAngreppsvägarLagringshöjd Larmet, dålig hörbarhet Nyanställda?SläckutrustningUtpekat larm?Underhåll UtrymningsvägarInternkontrollLarmvägarUtrymningsvägarOrdning & reda RökluckorBrandkunskapKontaktpersoner TillsynRisker Ordning & reda Utrymningsskyltar Nödbelysning

7 © Brandskyddsföreningens Service AB Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Ersatte Räddningstjänstlagen 1 januari 2004 Mindre detaljstyrd Tydligare ansvar på ägare och nyttjanderättshavare

8 © Brandskyddsföreningens Service AB Lagstiftning Lag om skydd mot olyckor (2003:778) Förordning om skydd mot olyckor (2003:789) SRV:s föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) SRV:s allmänna råd och kommentarer om… …brandvarnare i bostäder (SRVFS 2004:2) …systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) …skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

9 © Brandskyddsföreningens Service AB LSO - Lagen om skydd mot olyckor Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar 2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

10 © Brandskyddsföreningens Service AB …fortsättning LSO 3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin uppgift.

11 © Brandskyddsföreningens Service AB Allmänt råd 2004:3 Ger rekommendationer hur vi praktiskt bör följa lagtexten Ej tvingande Kvalitetsnivå

12 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandsyn Tillsyn Tillsynsbesöket Det systematiska brandskyddsarbetet Dokumentationen Diskussion/frågor/eventuella problem Stickprovskontroller

13 © Brandskyddsföreningens Service AB Företaget AB:s brandskyddspolicy Brandskyddsorganisation Utbildning Regler och rutiner Brandskyddsbeskrivning Drift- och underhålls- instruktioner Brandskyddskontroll Dokumentation Uppföljning Aktivt ledarskap i brandskyddsarbetet Systematiskt brandskyddsarbete

14 © Brandskyddsföreningens Service AB Insatstid 112 LarmtidAnspänningstidKörtidAngreppstid

15 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandförlopp Video ”Brandförlopp”

16 © Brandskyddsföreningens Service AB Vanliga brandorsaker Spisen Rökning Anlagd brand Åska Heta arbeten Torktumlare

17 © Brandskyddsföreningens Service AB Gnistor/flygbrand Ledning Strålning Strömning Brandspridning

18 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandspridning

19 © Brandskyddsföreningens Service AB De farliga ämnena Klorväte Svaveldioxid Nitrösa gaser Kolmonoxid Koldioxid Sot Ammoniak Ättiksyra

20 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd Hur kan vi skydda oss mot brand?

21 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd Byggnadstekniskt Släckmateriel Utbildning Organisation

22 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - byggnadstekniskt

23 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - byggnadstekniskt Brandtekniska klasser: R -Bärande förmåga E -Brandavskiljande förmåga I -Isolerande förmåga M -Mekanisk påverkan C -Självstängande dörr Generellt samma krav på dörr som på vägg

24 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - byggnadstekniskt

25 © Brandskyddsföreningens Service AB

26 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandcell

27 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandcell

28 © Brandskyddsföreningens Service AB

29 © Brandskyddsföreningens Service AB

30 © Brandskyddsföreningens Service AB Genomföring

31 © Brandskyddsföreningens Service AB Utrymning

32 © Brandskyddsföreningens Service AB Utrymningsväg

33 © Brandskyddsföreningens Service AB

34 © Brandskyddsföreningens Service AB

35 © Brandskyddsföreningens Service AB Utrymning

36 © Brandskyddsföreningens Service AB Utrymning

37 © Brandskyddsföreningens Service AB

38 © Brandskyddsföreningens Service AB

39 © Brandskyddsföreningens Service AB

40 © Brandskyddsföreningens Service AB

41 © Brandskyddsföreningens Service AB

42 © Brandskyddsföreningens Service AB

43 © Brandskyddsföreningens Service AB

44 © Brandskyddsföreningens Service AB Utrymning

45 © Brandskyddsföreningens Service AB Utrymning Utrymning är en färskvara och bör övas minst 1 gång per år.

46 © Brandskyddsföreningens Service AB Utrymning Göteborgsbranden

47 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - släckmateriel Handbrandsläckare Inomhusbrandpost Brandfilt

48 © Brandskyddsföreningens Service AB

49 © Brandskyddsföreningens Service AB

50 © Brandskyddsföreningens Service AB

51 © Brandskyddsföreningens Service AB

52 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - utbildning Kunskap Beredskap Medvetenhet Motivation Varför ska man utbilda personalen?

53 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - utbildning En kaffebryggare brinner i personalrummet: Personalen släcker: ca kr Branden begränsas av en stängd dörr: ca kr Branden släcks ej: ??????? kr Källa: Länsförsäkringar Jönköping

54 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - utbildning Utbildning Information angående brandskyddet Övningar Personalen är resursen!

55 © Brandskyddsföreningens Service AB Brandskydd - organisation Katastrofplaner Utrymningsplaner


Ladda ner ppt "© Brandskyddsföreningens Service AB 0. 2016-09-22 Grundkurs Välkommen Systematiskt Brandskyddsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser