Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biobränslen i fordonsflottan – spelar skogen roll Alice Kempe Teknikavdelningen Energimyndigheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biobränslen i fordonsflottan – spelar skogen roll Alice Kempe Teknikavdelningen Energimyndigheten"— Presentationens avskrift:

1 Biobränslen i fordonsflottan – spelar skogen roll Alice Kempe Teknikavdelningen Energimyndigheten alice.kempe@energimyndigheten.se

2 Förnybara drivmedel, global marknad Går inte att plocka fram ett drivmedel som bara funkar i Sverige. Transportsektorn är det enda området som ännu inte har sett någon slutlig lösningen, är fortfarande helt oljeberoende. Lösningar finns, men ännu mest på pappret. EU’s målsättning till 2020 är att 10% av drivmedlet ska vara förnybart.

3 Vilka drivmedel talas det om? –Från naturgas: syntetisk diesel, kallas FT –Från förnybara råvaror: biogas, etanol, syntetisk diesel (FT), DME, vätgas och metanol –Från kol: syntetisk diesel samt vätgas (+ koldioxidavskiljning) –Från kärnkraft: el och vätgas –Från el eller genom direktomvandling av solljus: el, vätgas

4 Vad gör Energimyndigheten Tre piloter: –Piteå, Svartlutsförgasning (2005) –Örnsköldsvik, Etanol (2004) –Värnamo, förgasning av biomassa Nu dags för demonstration också.

5 Stora anläggningar Höstbudgeten 2008 Regeringen avsatte totalt 875 miljoner kronor över treårsperioden 2009 – 2011 för demonstration och kommersialisering av ny energiteknik. Gav på drivmedelssidan två projekt Chemrec AB. Projektet avser utvinning av biodrivmedel ur svartlut vid en anläggning i Domsjö, Örnsköldsvik. Beviljat stöd: högst 500 miljoner kronor. Göteborg Energi AB. Projektet innebär att bygga och driva en anläggning för omvandling av lågkvalitativ skogsråvara till högkvalitativt drivmedel - biometan. Beviljat stöd: högst 222 miljoner kronor.

6 Vad händer inom EU EII – European Industry Initiative NER 300 – New Entrance reserve Hållbarhetskriterier

7 Direktiv (2009/28/EG) om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor Minst 20 % förnybar energi inom EU till 2020 Innehåller hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Ska vara införlivat i svensk rätt senast december 2010. Biobränslepartier måste kunna spåras. Om inte kriterierna uppfylls ”räknas” inte bränslet i det nationella åtagandet och får inte åtnjuta finansiellt stöd t ex skattelättnader.

8 Bioenergiinitiativets innehåll Ett demonstrationsprogram för att demonstrera nästa utvecklingssteg för olika bioenergiprocesser – Upp till 30 anläggningar ska byggas på olika platser i Europa Ett forskningsprogram för att ta fram resultat som kan tillämpas av näringslivet efter 2020

9 Bioenergi i SET-planen European Industrial Bioenergy Initiative (EIBI) Ursprung i Biofuels Technology Platform Fokus på biodrivmedel Ett av sju prioriterade områden för PPP Bedömningskriterier håller på att formuleras och ska vara klara senast Q4 2010 Stöd för demonstrationsanläggningar (5–10 projekt, 50 % stöd) resp. referensanläggningar (ca 5 projekt, 25 % stöd) Ett flertal utlysningar planeras

10 SET-planens beräknade kostnader Kostnadsuppskattningen baseras bl.a. på mål och roadmaps för prioriterade teknikområden: –Vindkraft – 6 mdr euro –Bioenergi inklusive biodrivmedel – 9 mdr euro –Solel – 16 mdr euro –Kärnkraft – 7 mdr euro –Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) – 13 mdr euro –Smarta elnät – 2 mdr euro –Smarta städer – 11 mdr euro Roadmap = insatser som behövs för att nå uppsatta mål Roadmap = projekt i pipeline + önskelista

11 Summering Många möjligheter Mycket som sker Förnybara drivmedel är en lösning, men energieffektivisering i fordon är minst lika viktigt. Och JA, skogen spelar roll!


Ladda ner ppt "Biobränslen i fordonsflottan – spelar skogen roll Alice Kempe Teknikavdelningen Energimyndigheten"

Liknande presentationer


Google-annonser