Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grön el och ursprungsmärkning - vad är det för något?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grön el och ursprungsmärkning - vad är det för något?"— Presentationens avskrift:

1 Grön el och ursprungsmärkning - vad är det för något?
Johan Karlsson, Energimyndigheten Kraftsamling

2 Förnybartdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG Artikel 15 behandlar ursprungsgarantier för el, värme och kyla

3 Termer man bör vara försiktig med
Grön el El som är ”bra för miljön” Utsläppsfri el ”Stöd utbyggnaden av miljövänlig el!”

4 Visst vill man stödja utbyggnaden av vindkraft?
29 september 2011

5 …men det gör du redan …och all annan ny förnybar elproduktion …tack vare elcertifikaten …som inte är en ursprungsmärkning

6 Termer man bör använda mer:
Additionalitet Produktionsspecificerad el Elektroniska ursprungsgarantier

7 Ursprungsgarantier (UG)

8 Olika sorters ursprungsgarantier
Elektroniska UG, utfärdade av Svenska Kraftnät: SEGO Äldre ursprungsgarantier ”på papper”, utfärdade av Svenska Kraftnät till och med december 2010 RECS/EECS-certifikat

9 Produktion som erhåller UG
Totalt: 70 TWh 30 september 2011

10 Spelar det nån roll vad jag väljer?
…men det beror på hur man menar

11 Tack!

12 Välkommen till Energiutblick 2012 13-15 mars på Svenska Mässan i Göteborg
Energimyndighetens årliga konferens samlar energiområdets aktuella frågor. Privata och offentliga aktörer, forskare, universitet, intresseorganisationer m.fl. Framtidens teknik, världens klimatutmaningar, hållbara städer, energimarknader, affärsutveckling, det senaste från den politiska agendan… Föredragshållare, utställare, debattör, åhörare… Vilken roll tar du?


Ladda ner ppt "Grön el och ursprungsmärkning - vad är det för något?"

Liknande presentationer


Google-annonser