Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgift för perifera blodkärl Artärer: Transporterar syrerikt blod och substanser Vener För bort koldioxid och metaboliter/slagg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgift för perifera blodkärl Artärer: Transporterar syrerikt blod och substanser Vener För bort koldioxid och metaboliter/slagg."— Presentationens avskrift:

1 Uppgift för perifera blodkärl Artärer: Transporterar syrerikt blod och substanser Vener För bort koldioxid och metaboliter/slagg

2 Arterioskleros Folksjukdom Kan drabba alla artärer Orsakar ca 60% av alla dödsfall i Sverige Stroke patienter står för den största andelen vårddagar i Sverige

3 Riskfaktorer Rökning Diabetes Hypertoni Hög ålder Hyperlipidemi Genetisk predisposition Inflammation /Infektion ???

4 Diagnostik Anamnes Status- ”kärlstatus” Duplex Angiografi DT /MRT

5 Grundläggande kärlkirurgisk metodik avlägsna arteriosklerotisk förträngning koppla förbi arteriosklerotisk förträngning med sk ” by pass”

6 Sjukdomsgrupper Carotisstenos Bukaortaaneurysm Kronisk extremitetsischemi Akut extremitetsischemi Venös sjukdom

7 Karotisstenos - bakgrund Cerebral embolisering från plack i bifurkationen (med ruptur) Incidens 350 män och 280 kvinnor / 100000 invånare Överlever man stroke- 50 % nytt stroke inom 5 år Medelålder : Män 73 år, kvinnor 77 år vid första stroke Naturalförlopp –TIA=Stroke: 15-20% inom 1 år; 30-40% inom 5 år

8 Karotisstenos- halspulsåderförträngning Bakgrund ”stroke ” Symtom : TIA - ex. Övergående (< ett dygn) ensidig svaghet, blindhet (amaurosis fugax), afasi : Anamnes viktig RIND - övergående (> ett dygn) Minor stroke – icke övergående Major stroke - icke övergående, ej aktuell patientgrupp

9 Postoperativa resultat risken att insjukna i stroke är 0.5-3 % / år efter lyckad behandling ca 2-5 % av patienterna får komplikationer i samband med kirurgi

10 Bukaortaaneurysm - kroppspulsåderbråck

11 Bakgrund Syfilis arterioskleros ärftliga sjukdomar (Marfan, Ehler-Danlos) infektion ”mykotiska” (salmonella)

12 Bakgrund 2-4% i obduktionsmaterial Dödsorsak 1-2% män >55 år Pat med aneurysm som ej op 50% dör inom 1 år varav 50% av ruptur Mortalitet vid ruptur : 50% dör direkt : 50% av dom som kommer till sjukhus dör elektiv op <5-8%

13 Symtom Asymptomatiskt, lokala trycksymptom Ruptur (ca. 40% debutsymptom) –Plötslig rygg/buksmärta –Tryckfall, svimning Distal embolisering/trombos

14 Behandling Ruptur / hotande ruptur > 5 cm diameter

15 BAA - operation

16 Stort hål Aorta längst bak Viss blödningsrisk Epidural+fullnarkos Kärlkirurgi Bukaortaaneurysm Sårsmärtor Andningsproblem Tarmparalys Trött och medtagen patient Långsam mobilisering Risk för komplikationer Endovaskulär teknik !

17 Ny metod under utveckling Endovaskulär behandling Övre stent Nedre stent Dilatationsballong Graft

18 Kronisk extremitetsischemi 10 % av befolkningen över 55 år kvinnor drabbas 5 år senare hög dödlighet 10 % av patienter behöver opereras 1-3 % amputeras 80% av alla amputationer i Sverige

19 Extremitetsischemi - symptom Claudicatio Intermittens Karaktär Lokalisation (Höft-Lår-) Vad Gångsträcka Kritisk Ischemi Vilovärk Lokalisation - Framfoten/Tårna! Lägesberoende Sår Lokalisation Anamnes/ Status

20 Symtom Beror av förträngningens lokalisation förträngningens omfattning hur snabbt det utvecklats

21 Antal interventioner 1970-1994 Lower limb ischemia-gender aspects

22 Åldersspecifik incidens

23 Resultat- överlevnad

24 Angiografi Indikation: Inför rekonstruktion (kirurgi eller PTA)

25 Behandling Claudicatio Intermittens Konservativ behandling –Gångträning –Rökstopp –Monitorera övrig sjd Diabetes, Hypertoni, Blodfetter (statiner), ASA –Uppföljning

26 Minnesregel för den ischemiska foten (Five P’s) Pain AkutVilovärk Pallor BlekCyanosHyperemi Pulselessness Statusfynd Parestesia Sent=Grav ischemi Paralysis Sent=Grav ischemi Akut ischemi

27 Venös sjukdom- varicer Symptom –Ofta ospecifika –Bensvullnad –Tromboflebit –Hyperpigmentering, eksem, sår Bakgrund –Primär (klaffinsufficiens) 95%: Hereditet, övervikt, yrke –Sekundär 5%: Djup ventrombos, tumör, AV-fistel

28 Varicer Utbredning –Saphena magna –Saphena Parva –Perforanter Bakre bågvenen

29 Varicer Behandling –Konservativ (kompressionsbehandling) –Skleroterapi –Kirurgi Indikation: Sår eller begynnande sår

30 Minnesruta kärlkirurgi Vilka är de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla perifer kärlsjukdom? Nämn minst 3 Vad gör artärer och vener ? Varför opererar vi personer med karotisstenos? Vad är vår formella gräns för att operera dem?

31 Minnesruta Bukaortaaneurysm Varför opererar vi personer med bukaortaaneurysm ? Vilka är våra två operationsindikationer ? Hur ser en typisk patient ut som drabbas ?

32 Minnesruta Kronisk extremitetsischemi Vilka symtomgrupper finns det ? Vilka av dessa patienter opereras ? Vad kan hända om patienten inte behandlas?


Ladda ner ppt "Uppgift för perifera blodkärl Artärer: Transporterar syrerikt blod och substanser Vener För bort koldioxid och metaboliter/slagg."

Liknande presentationer


Google-annonser