Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

» Extra utsatt målgrupp » Samverkan » Samtidig behandling » Projektform.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "» Extra utsatt målgrupp » Samverkan » Samtidig behandling » Projektform."— Presentationens avskrift:

1

2 » Extra utsatt målgrupp » Samverkan » Samtidig behandling » Projektform

3 BoP-teamet 3 Alkohol- och drogbehandlare 3 Spec.Sjuksköterskor Missbrukarvården Jönköpings kommun Styrgrupp Chefsrepresentanter från både kommun och region Psykiatrin Regionen Myndighetssektionen/ myndighetsenheten finns med vid behov av biståndsbeslut Psykiatriker PAL för samtliga deltagare

4 » Män och kvinnor över 18 år » Samsjuklighet ˃Beroendediagnos samt minst en av följande diagnoser: ˃Psykossjukdomar, vanförställningssyndrom (ej drogpsykoser) ˃Bipolär sjukdom ˃Egentlig depression med melankoli ˃Schizotypal personlighetsstörning ˃Emotionellt instabil personlighetsstörning

5

6 » Skriftlig remiss » Bedömning sker av BoP-personal » Passa in i målgruppen » Frivilligt » Ca: 40 inskrivna deltagare varav alla har 2 kontaktpersoner

7 » Långa behandlingstider » Icke konfrontativt » Case management » Farmakologisk/kognitiv/missbruks behandling sker samtidigt » Mål: varaktig nykterhet och förbättrad psykisk hälsa » SATS-skalan (Substance Abuse Treatment Scale) ˃Steg 1-3 alliansfas ˃Steg 4-7 aktiv behandlingsfas ˃Steg 8 utskrivningsfas

8 1. Tidigt Engagemangsstadie Personen (ej Deltagare.) har inte någon form av behandling för sin dubbla problematik (Psykiatri, Missbruk). Är i en inskrivningsfas. 2. Engagemangsstadiet Patienten har varit i kontakt med någon typ av behandling eller vård men har inte någon regelbunden kontakt. Avsaknaden av denna regelbundenhet medför att någon samarbetsallians har inte kunnat byggas upp. 3. Tidigt Motivationsstadie Patienten har regelbunden kontakt med någon eller några inom vård och behandling men har inte minskat sitt missbruk under någon längre tid (ej över 1 mån.) Regelbunden kontakt innebär emellertid att en relation och samarbetsallians har byggts upp, där man kan diskutera vad missbruk är. 4. Motivationsstadie Patienten är engagerad i kontakten med behandlaren/kontaktmannen. Diskuterar missbruket och visar tecken på att minska sitt missbruk under åtminstone 1 mån. (färre droger, mindre mängd). Aversionsbehandling kan användas. 5. Tidigt Behandlingsstadie Patienten är engagerad i någon form av behandling. Har minskat sitt missbruk under minst 1 mån. och har drogfrihet/nykterhet som mål, även om han/hon fortsätter att missbruka. 6. Behandlingsstadie Patienten är engagerad i någon form av behandling, har erkänt att missbruket är ett problem och har varit drogfri/nykter kortare tid än 6 månader. 7. Återfallspreventions- stadie Patienten är engagerad i någon form av behandling, har erkänt att missbruket är ett problem och har varit drogfri/nykter under minst 6 månader. 8. Återställd/Återhämtning Patienten har inga problem som kan härledas till missbruk under den senaste 12 månadersperioden och är i en självvald utskrivningsfas från D. D-enheten. SATS-skalan: (Substance abuse treatment scale). 1. Tidigt Engagemangsstadie Personen (ej Deltagare.) har inte någon form av behandling för sin dubbla problematik (Psykiatri, Missbruk). Är i en inskrivningsfas. 2. Engagemangsstadiet Patienten har varit i kontakt med någon typ av behandling eller vård men har inte någon regelbunden kontakt. Avsaknaden av denna regelbundenhet medför att någon samarbetsallians har inte kunnat byggas upp. 3. Tidigt Motivationsstadie Patienten har regelbunden kontakt med någon eller några inom vård och behandling men har inte minskat sitt missbruk under någon längre tid (ej över 1 mån.) Regelbunden kontakt innebär emellertid att en relation och samarbetsallians har byggts upp, där man kan diskutera vad missbruk är. 4. Motivationsstadie Patienten är engagerad i kontakten med behandlaren/kontaktmannen. Diskuterar missbruket och visar tecken på att minska sitt missbruk under åtminstone 1 mån. (färre droger, mindre mängd). Aversionsbehandling kan användas. 5. Tidigt Behandlingsstadie Patienten är engagerad i någon form av behandling. Har minskat sitt missbruk under minst 1 mån. och har drogfrihet/nykterhet som mål, även om han/hon fortsätter att missbruka. 6. Behandlingsstadie Patienten är engagerad i någon form av behandling, har erkänt att missbruket är ett problem och har varit drogfri/nykter kortare tid än 6 månader. 7. Återfallspreventions- stadie Patienten är engagerad i någon form av behandling, har erkänt att missbruket är ett problem och har varit drogfri/nykter under minst 6 månader. 8. Återställd/Återhämtning Patienten har inga problem som kan härledas till missbruk under den senaste 12 månadersperioden och är i en självvald utskrivningsfas från D. D-enheten.

9 » Öppet hus » NADA-akupunktur » Stödjande samtal » Uppsökande verksamhet » Hembesök » Följa med på möten » Läkare (PAL) » Tillgång till psykolog » Hälsoundersökning

10 2013 : Steg 2: 2 på egen begäran 1 särskilt boende 1 HVB-hem Steg 7: 1 flyttat Steg 8: 6 Avliden: 1 olycka 2014: Steg 2: 1 kriminalvården 1 extern placering Steg 3: 1 serviceboende Steg 8:2 remitterade till insatser inom psykiatrin 2015: Steg 3: 2 flytt till annan kommun Steg 6:1 flytt till annan kommun Steg 8:6 varav 1 skrevs ut utan annan insats Avliden: 2

11 » Vetlanda kommun, befolkning 26 600 1 K1 R » Vaggeryds kommun, 13 000 » Värnamo kommun, 33 000 » Gislaved kommun, 29 900 » Gnosjö kommun, 9500, köper tjänsten 3 K2 R

12 » Dokumentation » Olika språk » Organisationers uppbyggnad

13

14 Jennie Taus, Spec.ssk Jennie.taus@rlj.se Jenny Möller, alkohol- och drogbehandlare Jenny.moller@jonkoping.se


Ladda ner ppt "» Extra utsatt målgrupp » Samverkan » Samtidig behandling » Projektform."

Liknande presentationer


Google-annonser