Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konferens 28 april 2016 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – möta och bemöta CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konferens 28 april 2016 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – möta och bemöta CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE."— Presentationens avskrift:

1 Konferens 28 april 2016 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – möta och bemöta CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE (CERA)

2 Riv 65-årsgränsen – rädda liv Susanne Rolfner Suvanto verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet och särskild utredare för att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

3 Om jag säger den äldre, vem ser du och vem tänker du på?

4  Kvinna  Ganska gammal; över 80 år  Svårt att gå, använder rullator  Glad och snäll, kan vara lite ledsen MORMOR

5 Om jag säger en person med psykisk ohälsa, vem ser du och vem tänker du på?

6  Man  Så där 40-50 år  Det syns på honom, sliten  Men det kan också vara vem som helst!

7 Supermormor eller super mormor?! Se filmen: Även äldre har ont i själen, 1 min 38 s

8 Riv 65-årsgränsen – rädda liv 11-15% av befolkningen över 65 år är deprimerade Just idag är upp till 46 798 personer över 65 år deprimerade i Västra Götaland Kommuner och landsting måste samarbeta

9 Ragnar Rasmusson leg. psykiatrisjuksköterska, vårdlärare och omvårdnadshandledare När blir alkohol ett problem – och för vem?

10 När blir alkoholen ett problem inom vård och omsorg och för vem?

11 Våga prata om oron du har över personens alkoholkonsumtion!

12  Närstående  Äldreomsorg  Frivilligorganisationer  Primärvård  Beroendemottagning  Kommunens missbruksenhet, IFO  Psykiatri  Andra personer och funktioner? Vilka stödfunktioner för personer med alkoholproblem finns?

13 När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma allmänläkare, grundare Wästerläkarna vårdcentral, BVC och äldrevårdcentral

14 Vårdcentralen ansvarar för lätt till måttlig psykisk ohälsa som inte kräver specialistkompetens inom psykiatri. Till exempel ångest, depression, demens, kris, sömnproblem, tablettberoende och bedömning av körkortslämplighet

15 Minnesproblem Hjärtklappning Muskelvärk Fallskador Argsinthet Nedstämdhet Avvikande blodprover Fråga om alkohol vid: Högt blodtryck Trötthet Yrsel Magkatarr Huvudvärk Sömnproblem !

16 När vänder du dig till biståndshandläggaren? Vad är uppdraget? Maria Uhlmann områdeschef Myndighetsenheten, stadsdelsförvaltning Askim-Frölunda- Högsbo

17 Göteborgs Stads riktlinjer  Den enskilde är ansvarig för sitt liv och sina beslut...  Den enskilde har rätt till bistånd...  Den enskildes önskemål skall så långt det är möjligt tillmötesgås…  Biståndet skall utformas så det stärker…  Biståndsutredningen skall ge underlag för en helhetsbedömning…

18 ? UnderlåtenhetÖvertramp Tillgodosett behov

19 Samordnad Individuell Plan 19 Den enskilde…  … blir delaktig och får inflytande.  … får en sammanhållen vård och omsorg.  … får översikt över vem som gör vad.  … får en ansvarig samordnare.  … känner sig tryggare.

20 Första hjälpare och länktips! Mer information och material

21 RÄDDA LIV Första hjälpare kan  Få kunskap  Se  Fråga  Minska fördomar Läs mer samverkanstorget.se/psykiskhalsa

22 Presentationer och dokumentation från konferensen  grkom.se/aldre grkom.se/aldre  samverkanstorget.se/psykmissbruk samverkanstorget.se/psykmissbruk Susanne Rolfner Suvanto  skl.se /halsasjukvard/psykiskhalsa/aldrepsykiskhalsa.1167.html, film: Varför ska man arbeta med äldres psykiska ohälsa (9 min 37s) skl.se /halsasjukvard/psykiskhalsa/aldrepsykiskhalsa.1167.html  youtu.be/kVUHFtpWAVQ, film: Även äldre har ont i själen (1 min 38 s) youtu.be/kVUHFtpWAVQ Ragnar Rasmusson  nestorfou.se /nestor_publikationer/nar-blir-alkohol-ett-problem-och- for-vem, När blir alkohol ett problem – och för vem? Ett reflektionsmaterial riktat till personal inom äldreomsorgen nestorfou.se /nestor_publikationer/nar-blir-alkohol-ett-problem-och- for-vem Maria Uhlmann  bpsd.se, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). bpsd.se  samverkanstorget.se/sip samverkanstorget.se/sip Första hjälpen-utbildning  samverkanstorget.se/psykiskhalsa, här kan du boka en instruktör samverkanstorget.se/psykiskhalsa  ki.se/nasp/ mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa, Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention för psykisk ohälsa (NASP) ki.se/nasp/ mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa Övrigt  mind.se, självmordslinjen 90 101, öppen dygnet runt. Äldretelefonen: 020-22 22 33, öppen vardagar kl. 10-15. mind.se  SPES.se, Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevnadsstöd. SPES.se  kunskapsguiden.se /psykiatri/Teman/Aldrespsykiskahalsa/Sidor/default.aspx kunskapsguiden.se /psykiatri/Teman/Aldrespsykiskahalsa/Sidor/default.aspx  folkhalsomyndigheten.se /publicerat-material/publikationer/Faktablad-om-alkohol-Alkohol- och-aldre, faktablad som beskriver utvecklingen av alkoholkonsumtionen bland personer 65 år och äldre folkhalsomyndigheten.se /publicerat-material/publikationer/Faktablad-om-alkohol-Alkohol- och-aldre  kflankengbg.se, Kamratföreningen länkarna kflankengbg.se  aa-goteborg.se, Anonyma alkoholister aa-goteborg.se  1177.se/Vastra-Gotaland, Vårdguiden 1177.se/Vastra-Gotaland Länktips!

23 CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE (CERA) Det här bildspelet är baserat på innehållet från föreläsarnas presentationer. Layout och textbearbetning: Josefin Lantz och Linda Andersson Foto: Josefin Lantz, Linda Andersson, mostphotos.se, shutterstock.se, Wästerläkarna Maj 2016


Ladda ner ppt "Konferens 28 april 2016 Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – möta och bemöta CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE."

Liknande presentationer


Google-annonser