Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan – stöd och utmaning Trollhättan 2011-05-31 Susanne Rolfner Suvanto - SKL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan – stöd och utmaning Trollhättan 2011-05-31 Susanne Rolfner Suvanto - SKL."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan – stöd och utmaning Trollhättan 2011-05-31 Susanne Rolfner Suvanto - SKL

2 Samverkan 1 januari 2010 infördes en skyldighet för kommuner och landsting att ha en överenskommelse om samverkan – ändring infördes i både SoL och HSL

3 Samverkan Men allt började för länge sedan och inte bara inom psykiatrins område …

4 Samverkan Samordna; samordnat sina verksamheter; arbeta efter en gemensam plan; uppnå ett gemensamt mål (SAOB)

5 Samverkan Det handlar i stor utsträckning om föreställningar och erfarenheter!

6 Samverkan Diskutera Vilka positiva erfarenheter har jag av att samverkan fungerat bra? Varför tror du att det fungerade bra?

7 Samverkan Flera faktorer bakom svårigheter att samverka -Olika uppdrag -Skilda kulturer -Två lagar -Ekonomi

8 Samverkan Vad betyder egentligen patienten i centrum?

9 Samverkan med förhinder? Staten styr på olika sätt – Stimulans – pengar-lagstiftning

10 Samverkan Samverkan handlar inte bara om landsting och kommun !!!!! Komplexa behov och ökad specialisering

11 Samverkan Exempel på när ”icke-samverkan” blir en allvarlig konsekvens för den enskilda -Äldre -Kroppslig hälsa -Beroende -Barn

12 Samverkan Vad kan du/ni göra för en bättre samverkan? Vilka är de största utmaningarna?

13 Samverkan Vad säger då lagen om huvudmännens skyldighet att samverka? -Om möjlighet ska organisationer ges möjlighet att komma med synpunkter på överenskommelsen -Särskilda grupper med särskilda behov -Planera hur innehållet ska göras känt -Definiera begrepp

14 Samverkan forts -Gemensamma inventeringar av målgruppens behov -Gemensamma mål -Rutiner före samarbetet kring enskilda -Ansvar för boende -Ansvar för sysselsättning/arbetsrehabilitering -Ansvar för hjälpmedel

15 Samverkan forts -Hur tvister ska lösas m m De nya bestämmelser ska också ses som en ”kappa”

16 Samverkan Exempel på samverkansprojekt Modellområden för barn och unga Multisjuka äldre Kunskap till praktik

17 Samverkan Samverkan är nödvändig Evidensbaserad praktik

18 Samverkan Det är svårt att jävlas med dom man dricker kaffe med!


Ladda ner ppt "Samverkan – stöd och utmaning Trollhättan 2011-05-31 Susanne Rolfner Suvanto - SKL."

Liknande presentationer


Google-annonser