Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social Europe En Ungdomsgaranti i EU-28 - nordiskt inspirerat steg i rätt riktning NMR-konferens 21-22 maj 2014, Reykjavik Parallell session om "ungdomsarbetslöshet:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social Europe En Ungdomsgaranti i EU-28 - nordiskt inspirerat steg i rätt riktning NMR-konferens 21-22 maj 2014, Reykjavik Parallell session om "ungdomsarbetslöshet:"— Presentationens avskrift:

1 Social Europe En Ungdomsgaranti i EU-28 - nordiskt inspirerat steg i rätt riktning NMR-konferens 21-22 maj 2014, Reykjavik Parallell session om "ungdomsarbetslöshet: är vi på rätt väg?" Katarina Lindahl, handläggare Unit Sectorial Employment Challenges, Youth Employment & Entrepreneurship European Commission - DG Employment, Social Affairs and Inclusion

2 Social Europe Ungdomsarbetslöshet 22.7% i EU-28 (mars 2014) Grekland, Spanien, Kroatien: kring/mer än 50% Österrike, Tyskland, Nederländerna : kring/mindre än 10% Danmark bäst av nordiska MS: 12.6%

3 Social Europe En Ungdomsgaranti  Rådets rekommendation* av den 22.4.2014: Medlemsstaterna ska säkerställa att alla unga under 25 får ett högkvalitativt erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildnig eller praktik inom fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning. Finlands ungdomsgaranti från 2011 har tjänat som inspiration * Detta är ett "soft law"-instrument; politiskt men inte rättsligt bindande

4 Social Europe Ungdomsgaranti – det handlar om: … en resultatinriktad ansats … en långsiktig reform, inklusive av yrkes-/fortbildnings- och lärlingssystem … samordnade partnerships(departement, arbetsförmedlingar, utbildningsinstanser, arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer, etc) …en betydande investering, men en som vi vet lönar sig, …integrerade "pathways" plus, i möjligaste mån, förebyggande av inaktivitet och utslagning

5 Social Europe Nästa steg: genomförande Genomförandeplaner för Ungdomsgarantin (framlagda av alla 28 MS; grundlig granskning pågår) Feedback till MS (bilaterala möten, regelbunden dialog) 8 April-konferens: "Youth Guarantee – making it happen" Omfattande KOM-assistans: EMPL-Youth- Guarantee@ec.europa.euEMPL-Youth- Guarantee@ec.europa.eu Övervakning: multilateral granskning del av Europeiska planeringsterminen Flertalet MS erhöll länderspecifik rekommendation avseende ungdomar 2013. Denna utmaning är fortsatt i fokus 2014.

6 Social Europe Övergripande huvudutmaningar: Tillräckligt många "erbjudanden", bra kvalitet (= reell potential bidra till unga personens varaktiga fotfäste på AM:n) Aktivt uppsökande av icke-registrerade Långsiktig strategisk planering Komma ifrån "silo-tänkande" Mekanismer för övervakning & utvärdering

7 Social Europe EU-stöd till genomförande (1) Europeiska Socialfonden- Flera investeringsprioriteter relevanta gentemot ungdomar, t ex: - varaktig integrering av unga - tillträde till arbetsmarknaden - förtida avhopp från skolan - livslångt lärande - yrkesutbildning

8 Social Europe EU-stöd till genomförande (2) Teknisk support online / direkt Europeiska Alliansen för lärlingssystem Kvalitetskriterier för praktik

9 Social Europe Europeiska Alliansen för lärlingssystem Förbättra utbud kvalitet image Targeted knowledge transfer Spotlights on benefits Smart use of EU programmes

10 Social Europe Kvalitetskriterier för praktik Praktik, om den är av god kvalitet, kan öka unga människorts anställbarhet. Obligatoriskt praktikavtal ska täcka: -lärandeinnehåll, mentorsskap, utvärdering -arbetsvillkor: arbetstid per vecka, begränsad varaktighet, sjukfrånvaro, semester -ökad transparens redan i praktikplatsannonsen vad avser kompensation; social trygghet

11 Social Europe För den som vill veta mer Youth Employment http://ec.europa.eu/social/youthemployment Youth Guarantee http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en European Alliance for Apprenticeships http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance Quality Framework for Traineeships http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/ en/lsa/141424.pdf ESF Technical Assistance apprenticeship/traineeship schemes http://ec.europa.eu/social/youthtraining Your First Eures Job http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob


Ladda ner ppt "Social Europe En Ungdomsgaranti i EU-28 - nordiskt inspirerat steg i rätt riktning NMR-konferens 21-22 maj 2014, Reykjavik Parallell session om "ungdomsarbetslöshet:"

Liknande presentationer


Google-annonser