Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommissionens arbetsprogram 2011 Presenterades den 3 november. Arbetsprogrammet tar upp huvudfrågor som ska prioriteras av kommissionen under 2011. Kommissionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommissionens arbetsprogram 2011 Presenterades den 3 november. Arbetsprogrammet tar upp huvudfrågor som ska prioriteras av kommissionen under 2011. Kommissionen."— Presentationens avskrift:

1 Kommissionens arbetsprogram 2011 Presenterades den 3 november. Arbetsprogrammet tar upp huvudfrågor som ska prioriteras av kommissionen under 2011. Kommissionen är den enda institution som kan lägga lagförslag. Anger inom vilka områden kommissionen kommer lägga lagförslag. En bilaga beskriver mer detaljerat de 40 initiativ kommissionen kommer att presentera under 2011. Övergripande målet är att knyta samman arbete i EU med strategin Europa 2020 för att skapa smart och hållbar tillväxt för alla.

2 Fem prioriteringar Reda ut den ekonomiska krisen och ge återhämtningen styrfart. Att återskapa tillväxt och sysselsättning: Vägen mot 2020. Att driva medborgarnas agenda: frihet, säkerhet och rättvisa. Europa i världen: att öka EU:s inflytande på den globala arenan. Från insatser till inverkan: att göra det mesta möjliga av EU:s politik.

3 Att återskapa tillväxt och sysselsättning: Vägen mot 2020 Ny europeisk planeringstermin Detta kommer bli en central struktur för EU:s insatser för tillväxt och sysselsättning. Smart tillväxt Detta skall införlivas genom flaggskeppsinitiativen ”Innovationsunionen”, ”Unga på väg” och ”Den digitala agendan”. Hållbar tillväxt Kommissionen kommer presentera sin vision för ett resurseffektivt Europa. Insatserna kommer huvudsakligen rikta in sig på energiinfrastruktur och energieffektivitet.

4 Tillväxt för alla Två nya flaggskeppsinitiativ kommer lanseras, ”Ny kompetens och nya arbetstillfällen” och ”Plattform mot fattigdom”. Vidare kommer fokus ligga på ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Att frigöra den inre marknadens tillväxtpotential Detta skall ske genom införlivandet av inremarknadspaketet och flaggskeppsinitiativet ”En integrerad industripolitik för en globaliserad tid”.

5 Från insatser till inverkan: att göra det mesta möjliga av EU:s politik En moderniserad EU-budget Kommissionen presenterades den 19 oktober ett första utkast och redovisar sina idéer kring EU- budgetens mål, struktur och genomförande under perioden efter 2013. EU-anslagen ska riktas in på åtgärder och politikområden där de verkligen kan göra skillnad. I juni 2011 kommer kommissionens förslag på nästa fleråriga budgetram. Rapporter och dokument som prenteras fram till dess, inom viktiga nyckelområden, kommer utgöra den politiska grunden för budgetförslaget som kommer i juni 2011. Smart lagstiftning – offentliga samråd En översyn av kommissionens samrådspolitik kommer genomföras. Redan nu står dock klart att tidsperioden för offentliga samråd ökas från 8 till 12 veckor.


Ladda ner ppt "Kommissionens arbetsprogram 2011 Presenterades den 3 november. Arbetsprogrammet tar upp huvudfrågor som ska prioriteras av kommissionen under 2011. Kommissionen."

Liknande presentationer


Google-annonser