Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 The GreenBuilding Programme - uppmanar till energieffektivisering i lokalfastigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 The GreenBuilding Programme - uppmanar till energieffektivisering i lokalfastigheter."— Presentationens avskrift:

1 1 The GreenBuilding Programme - uppmanar till energieffektivisering i lokalfastigheter

2 2 Syftet med Green Building – Verka för att minska energianvändningen i lokaler – Stimulera till energieffektiva investeringar och användning av förnyelsebara energikällor – Komplettera direktivet om byggnaders energiprestanda genom att kräva att åtgärdsförslagen i energideklarationerna genomförs

3 3 Två typer av deltagande – Green Building Partners – Green Building Stödjande Företag

4 4 Vilka kan bli Green Building Partners? – Privata och offentliga företag och institutioner – Företagsnivå eller fastighetsnivå – För företagsnivå krävs att 30 % av byggnadsbeståndet skall ingå i GreenBuilding – Befintliga byggnader och nybyggnationer

5 5 Fyra steg mot att få bli Green Building Partner – Göra en energiinventering byggnader som ska ingå i GreenBuilding. – Ta fram en åtgärdsplan för lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. – Fastighetsägarna Sverige granskar i samarbete med EU-kommissionen och godkänner åtgärdsplanen – Verkställa åtgärdsplanen och åter- rapportera

6 6 Energiinventering & åtgärdsplan – Inventering av energiförbrukande system: - Energitillförsel - Energiförluster – Upprätta åtgärdsplan för minskning av energianvändning

7 7 Vilket stöd finns? – Tillhandahåller tekniska dokument som hjälper fastighetsägare att hitta och genomföra energieffektiviseringsåtgärder. – Goda exempel på energieffektivisering finns tillgängliga för att ge tips och inspiration till fastighetsägare.

8 8 Införande av åtgärdsplan & rapportering – När företaget blivit Green Building Partner återstår: - Genomförande av åtgärdsplan - Återrapportering till Fastighetsägarna

9 9 Fördelar för deltagande – Offentligt erkännande och goodwill – Bättre ekonomi – Stöd och råd i projektet – GreenBuilding Logo – GreenBuilding Plakett – GreenBuilding Awards

10 10 Vilka kan bli Green Building Stödjande Företag – Har hjälpt minst en fastighetsägare att bli Green Building Partner – Har en marknadsföringsplan spridning av GreenBuildingidén – Få fler fastighetsägare att bli Partners – Stödja fastighetsägare i arbetet med energieffektivisering

11 11

12 12 För mer information kontakta sofie.roy-norelid@fastighetsagarna.se +46 (0)8 613 57 21 eller gå in på www.fastighetsagarna.se


Ladda ner ppt "1 The GreenBuilding Programme - uppmanar till energieffektivisering i lokalfastigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser