Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför energieffektivisering?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför energieffektivisering?"— Presentationens avskrift:

1 Varför energieffektivisering?
Bengt Bergsten CIT Energy Management November 2013

2 Motiv till Energieffektivisering
Global nivå EU-nivå Nationell nivå Kommun nivå Företags nivå Byggnads nivå

3 Motiv till Energieffektivisering
Global nivå Det finns för närvarande inga globala avtal som styr oss mot att energieffektivisera Det är än så länge endast insikten att vi bara har en planet med begränsade resurser samt risker med global uppvärmning som kan påverka oss att genomföra energieffektiviseringar.

4 Motiv till Energieffektivisering
EU nivå EU har utfärdat flera direktiv om att genomföra olika åtgärder för att energieffektivisera byggnader i medlemsländer Motiv för dessa direktiv är bl.a. ett minskat beroende av primärenergi och minskade utsläpp av växthusgaser för att dämpa global uppvärmning.

5 Motiv till Energieffektivisering
Nationell nivå Sverige, som EU medlem, är förpliktigad att minst följa utfärdade EU direktiv. Det hindrar dock inte att Sverige åtar sig en mer ambitiös plan för energieffektivisering av t.ex. byggnader. Sverige håller för närvarande på att implementera EU-direktivet 2012/27/EU. Stor vikt läggs bl.a. på just energieffektivisering och kommuner och andra offentliga fastighetsägare kommer att beröras.

6 Motiv till Energieffektivisering
Kommun nivå En kommun påverkas naturligtvis av lagar och föreskrifter. Det hindrar dock inte att en kommun åtar sig en mer ambitiös plan för energieffektivisering av t.ex. byggnader. En kommun, inklusive kommunala fastighetsbolag, är normalt en av de största fastighetsägarna inom kommunen. Motiv för att sänka energianvändningen är dels politisk, d.v.s. grundat i ett resonemang om miljöaspekter av energianvändningen, dels ekonomisk. Minskad energianvändning minska kostnader för kommunen.

7 Motiv till Energieffektivisering
Företags nivå En företag, precis som en kommun, påverkas naturligtvis av lagar och föreskrifter. Det står dock företaget fritt att anta en mer ambitiös plan för energieffektivisering av t.ex. byggnader. Företag påverkas av omvärlden och för att visa upp ett samhällsengagemang kan t.ex. energieffektivitet vara en viktig policyfråga. Förutom detta innebär naturligtvis minskad energianvändning lägre kostnader och bättre lönsamhet för företaget.

8 Motiv till Energieffektivisering
Byggnads nivå Det är på denna nivå som energi faktiskt kan sparas! Energieffektivisering i en byggnad leder i många fall till bättre inomhusklimat och därmed bättre trivsel och produktivitet. Renovering med energieffektivisering leder också till högre värde på byggnaden (förutom minskade kostnader!)

9 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Varför energieffektivisering?"

Liknande presentationer


Google-annonser